Zapoj se

Zapoj se

Pomoc s přípravou akcí

(např. Živý Betlém, Farní pouť, Noc kostelů, Silvestrovské plesání, Farní tábory, výlety a poutě…)
 • příprava a organizace akce, propagace, tvorba programu, technické zajištění, úklid, zázemí
 • vedoucí táborů, animátoři od 14 let, kuchařky, zdravotníci
 • hlídání malých dětí na akcích pro manželské páry/ pro maminky
 • focení a natáčení - pokud se účastníš akcí ve farnosti s fotoaparátem a ulovíš zajímavý snímek, zašli jej, prosím, na adresu redakce Života farností ([email protected]), nebo na email farního úřadu ([email protected]) - můžeš se tak svým snímkem podílet na utváření farní kroniky
 • obsluha v Klubu Pod Kánoí – při mimořádných akcích, nebo v rámci nedělní Kavárničky
 • šití kostýmů, pomoc ve výtvarné a tvořivé oblasti

Dlouhodobá výpomoc ve farnosti

 • pomoc s pravidelným úklidem kostela a fary, s výzdobou kostela
 • kostelníci (pravidelní x občasní)
 • ministranti – od 7 let, pomoc s vedením ministrantů
 • lektoři - čtenáři Božího slova při bohoslužbách v týdnu i v neděli
 • zpěváci žalmů při nedělních mšich svatých v 7 hodin, nebo v 18:30
 • zpěváci / hudebníci ve schole - nebojte se kontaktovat jednotlivé vedoucí
 • varhaníci
 • pomoc při přípravách ke svátostem, při vedení modlitebních společenství, programů pro manžele
 • pomoc při spravování farního webu
 • tvorba grafiky, plakátů, videí apod.
 • pomoc s přípravou studentských mších svatých a aktivit pro mladé (http://rr49.cz/)
 • návštěvy nemocných a opuštěných

Neboj se ozvat – i kdyby to bylo jen na jednu hodinu měsíčně, Tvá pomoc bude více než vítaná! Zaškolíme, vysvětlíme, pomůžeme, domluvíme se :-)

Zanech nám svůj kontakt – své jméno, telefon, oblast, ve které se chceš zapojit – můžeš jej zanechat v sakristii, přinést do farní kanceláře, nebo vhodit do farní schránky, poslat nám to na mail [email protected], nebo se spojit s některým knězem a sdělit mu svůj zájem.

Děkujeme ;-)