Kontaktujte nás

Sídlo farního úřadu

Adresa farního úřadu

Sadová 149,
760 01 Zlín

Telefonní čísla

577 210 022 (farní úřad)
733 742 700 (farář)

Emailový kontakt

fazlin-sfaj@ado.cz

Další informace

Úřední hodiny

pondělí a středa 8–10 a 14–16 hod.

Pokud voláte mimo úřední hodiny a nedovoláte se, buďte trpěliví, zavolejte znovu nebo vydržte déle na lince.

Ve farní kanceláři slouží Markéta Piknová jako pastorační asistentka.

Přístup na faru: Fara nadále otevřena v omezeném režimu, tedy během bohoslužeb a v úředních dnech.

Služba nemocným

Službu nemocným v krajské nemocnici Tomáše Bati zajišťují nemocniční kaplani na telefonu 731 140 734.
Službu nemocným doma nebo v jiných zařízeních zajišťuje naše farnost. Volejte do farní kanceláře.

Finanční podpora farnosti

Číslo účtu: 2200033498/6800

Do poznámky můžete uvést dar na hlavní činnost farnosti či dar pro farnost.

Děkanát Zlín

Děkan: P. Kamil Obr, e-mail: dekanatzlin@a­do.cz