Kontaktujte nás

Sídlo farnosti

Adresa farnosti

Sadová 149,
760 01 Zlín

IČO: 40995356

Datová schránka: ie6o8r

Č.Ú.: 123-3857120267/0100

IBAN: CZ8701000001233857120267

Telefonní čísla

577 210 022 (farnost)
733 742 700 (farář)

Emailový kontakt

[email protected]

Další informace

Úřední hodiny

pondělí a středa 8–10 a 14–16 hod.

Pokud voláte mimo úřední hodiny a nedovoláte se, buďte trpěliví, zavolejte znovu nebo vydržte déle na lince.

Ve farní kanceláři slouží Markéta Piknová jako pastorační asistentka.

Přístup na faru: Fara nadále otevřena v omezeném režimu, tedy během bohoslužeb a v úředních dnech.

Služba nemocným

Službu nemocným v krajské nemocnici Tomáše Bati zajišťují nemocniční kaplani na telefonu 731 140 734.
Službu nemocným doma nebo v jiných zařízeních zajišťuje naše farnost. Volejte do farní kanceláře.

Finanční podpora farnosti

Číslo účtu: 123-3857120267/0100

Prosíme dárce, aby v bankovnictví do zpráv pro příjemce uváděli své jméno a příjmení (pro dohledání při potvrzení o daru) a jako účel "dar na hlavní činnost".

Děkanát Zlín

Děkan: P. Kamil Obr, e-mail: dekanatzlin@a­do.cz