Škola společenství

Škola společenství

Škola společenství je projekt formace, který volně navazuje na loňskou Školu modlitby. Je určen především současným animátorům společenství a těm, kdo by v budoucnu toužili společenství vést, nebo se aktivně podílet na jejich fungování.
Témata setkání jsou zaměřena na vznik, udržitelnost a růst společenství, formaci animátorů a získávání praktických dovedností.

Srdečně zdravím všechny animátory jakýchkoli společenství v našich farnostech a zároveň děkuji za vaši věrnost při formaci v uplynulém školním roce 2019/2020, který zkomplikovala situace s covidem-19. Letos probíhají setkání opět ve čtrnáctidenních cyklech s tím rozdílem, že jednou se setkáváme v Klubu pod Kánoí a za čtrnáct dnů v Triích (tříčlenných skupinkách) soukromě v domech či bytech dle domluvy. Formace vychází z knihy Proměňující učednictví.

P. Kamil Obr