Hudebníci

Hudebníci

 

 •  
  Varhaníci

  varhanici

  V našem kostele se o tuto službu stará hned několik ochotných lidí:

  • úterý    – ráno Václav Stuchlík
  • středa  – ráno Václav Stuchlík, večer Tomáš Dombek
  • čtvrtek – ráno Václav Stuchlík, večer Martin Zajíc
  • pátek   – ráno Václav Stuchlík, večer Veronika Škrabalová
  • sobota  – ráno Václav Stuchlík, večer Veronika Škrabalová
  • neděle  – 7:00 Anna Ponížilová/Martin Zajíc, 8:30 Anna Ponížilová/Martin Zajíc, 10:00 Tomáš Dombek, 11:30 Stanislav Peňás, 
   18:30 Pravoslav Březík
  • ve středu a v pátek na pohřbech hraje na varhany pan Václav Stuchlík

  Pokud byste chtěli rozšířit řady varhaníků, ať už k pravidelné službě nebo k občasnému zastupování, přihlaste se ve farní kanceláři nebo některému z kněží. Ač se to nezdá, varhaníků není nikdy dost – někteří z výše uvedených dojíždějí z okolních farností, nemají dost času kvůli rodině, práci, dalším aktivitám ve farnosti apod. nebo je tato služba vzhledem k jejich již zatěžující.

  Pokud zatím neumíte hrát na varhany, ale chtěli byste se to naučit a umíte hrát na jiný klávesový nástroj, nebojte se také přihlásit – není to tak velký rozdíl, jak se na první pohled zdá, a některý ze současných varhaníků vám ochotně pomůže se na varhany zaučit.

 •  
  Baby scholička

  Dětská schola při kostele svatého Filipa a Jakuba vznikla v roce 1993. Ve scholičce zpívají děti již od tří let věku. Písně i způsob zkoušek se snažíme uzpůsobovat tak, aby děti zpěv opravdu bavil a zpívaly s radostí.

  Zpíváme na nedělní dětské mši svaté v 8.30 hod., zkoušky probíhají v neděli od 7.30 hod. ve farní garáži.

  V současné době má Baby scholička okolo 20 stálých zpěváčků.

  Máme i svého patrona, plyšového putovního soba Rudolfa, který nás hlídá a pečlivě poslouchá při každé mši svaté. Scholičku vedou Tereza Kotalová, Marie Rozumková a Anna Pavelcová.

  Zveme mezi sebe všechny děti, které rády zpívají a chtějí svým zpěvem společně s námi chválit Pána Boha.

  Kontakt na vedoucí: Tereza Kotalová, tel.: 732 127 640

  Webové stránky scholy: www.babyschola.estranky.cz

   

 •  
  Devátá schola

  Devátá schola mezi sebe zve všechny, které baví zpívat nebo hrát na hudební nástroje a chtějí tímto způsobem obohatit prožívání mše svaté

  Pravidelně (mimo prázdniny) zpíváme na mši svaté v neděli v 8:30. Zkoušíme přede mší svatou v sále na faře od 7:30.

  Pokud nám čas dovolí, snažíme se setkat i jiný den, abychom se nejen naučili nové písničky, ale abychom společně prožili nějaký čas při hrách, zábavě, výletech.
  Zveme všechny, kteří se chtějí mezi nás přidat, a i tímto způsobem sloužit našemu farnímu společenství.

  Více informací na webových stránkách www.devataschola.estranky.cz

  Kontakty na vedoucí:
  Magdaléna Uhlíková, tel.: 736 633 822
  Marie Olšanová, tel.: 739 464 795
  Zdeňka Polínková, tel.: 776 752 820

 •  
  Desátá „starší“ schola

  Desátá schola doprovází nedělní mši svatou v 10 hod. Zkoušky probíhají v neděli od 9 hod. v sále fary.

  Aktuálně funguje desátá schola ve dvou skupinách. „Mládežnická“ schola, vedená Míšou, slouží vždy 1. a 3. neděli v měsíci. Zbývající mše doprovází již tradiční desátá schola „starší“, v jejímž vedení se střídá Anežka, Anička a Janey.
  Začínáme modlitbou, krátkým rozezpíváním, poté nacvičujeme žalm a písničky. Při mši svaté zpíváme ordinárium, žalm a obvykle 2 rytmické písničky. Rádi využíváme schopnosti členů scholy a snažíme se zpěv oživit hrou na nástroje a nacvičit do písniček nové hlasy.
  Jelikož scholu navštěvuje velké spektrum lidí, cestu k nám má otevřenou opravdu každý – malá slečna, zralá maminka, mladí chlapci i muži. Rádi přivítáme zpěváky i hudebníky! Stačí mít čas a chuť sloužit Pánu zpěvem a hudbou. Máš-li dar hudby, odvahu a touhu sloužit bratřím a sestrám ve farnosti, a především chválit Pána, přijď mezi nás.

  Kontakty na vedoucí:
  Anežka Pobořilová, tel.: 774 405 106
  Anna Domanská, tel.:774405304
  Jana Stuchlíková, tel.: 607603422

   

 •  
  Desátá „mládežnická“ schola

  V rámci desáté scholy se část mladých oddělila a utvořila svou mládežnickou scholu, která zpívá každou první a třetí neděli v měsíci. Zpíváme žalm, ordinárium a rytmické písně. Snažíme se nejen o zpěv k Boží chvále, ale také o vytvoření společenství a příjemného strávení nedělního dopoledne.

  Schola je aktuálně tvořená dívkami, ale rádi přivítáme i mužské zástupce hudebníků a zpěváků. Hudbu s kytarou se snažíme oživovat hrou na housle, nebo flétnou.
  Do našeho společenství zveme každého, kdo je ochotný sloužit druhým a Bohu skrze zpěv na mši v 10 hod. Zkoušky máme od 9. hod. ve farním sále.

  Kontaktní osoba: Michaela Andrýsková, tel.: 774 552 321

 •  
  Chlapská schola

  Mši svatou v 11.30 hodin doprovází mužská schola skládající se z mladých tatínků, ale i dědečků... Nácviky probíhají od 10.30 hodin ve farním sále. Zpívají při mši svaté ordinarium, žalm a po sv. přijímání jednu píseň. Potřebujeme posílit své řady a těšíme se na každého z vás! Na věku nezáleží!

  Kontakt na vedoucího: Petr Mach, tel.: 608 555 686

   

 •  
  Studentská schola

  Pondělní schola

  Studentská schola spadá pod RR 49 (tj. VKH Zlín) a skládá se z vysokoškolských studentů a členů RR49.

  Schola doprovází liturgii na studentských mších svatých, které se konají každé pondělí večer v 18:30.

  V současné době bohužel stálou studentskou scholu nemáme. Sem tam se podaří sejít pár nadšenců, ale této skupině schází stálý vedoucí a kytarista či klávesák.
  Po mnoha letech jsou tak studentské mše, kdysi plné hudby a zpěvu, povětšinou recitované.
  Pokud zpíváš nebo hraješ na hudební nástroj a máš chuť svými dary přispívat k oslavě Pána, ozvi se nám! Třeba Bůh s tímto dílem čeká právě na tebe!
  Kontaktovat můžeš buď přímo předsedkyni Šárku Královou ([email protected]) nebo kohokoliv z členů rady RR49 (http://rr49.cz/kontakt/).

   

 •  
  Velikonoční schola

  Velikonoční schola bývá velké těleso složené z hudebníků a zpěváků, kteří slouží pravidelně každou neděli ve scholách, ale také z těch, kteří stálé "angažmá" nemají. Tato schola se stará o hudbu v liturgii Velikonočního tridua a je otevřená naprosto všem, kdo by měli zájem přidat svůj hlas ke chvále Pána při slavnostních obřadech. Pokud máš zájem doplnit naše řady, sleduj ohlášky farnosti (https://www.farnostzlin.cz/porad_bohosluzeb.php), kde najdeš zpravidla začátkem doby postní info o zkouškách.

 •  
  Chrámový sbor

  Dlouhé roky působil při kostele sv. Filipa a Jakuba chrámový sbor pod vedením Ing. Jaromíra Schneidera. Tento sbor doprovázel slavnostní mše svaté. V současné době se sbor neschází a jeho vedoucí se rozhodl přenechat taktovku mladším nástupcům. Pokud bys měl chuť sloužit při liturgii tímto způsobem, máš již ideálně s vedením sboru zkušenosti a chtěl bys založit nový sbor u nás, kontaktuj, prosím, koordinátorky schol.

 •  
  Společenství Zlínské chvály

  Večery chval jsou místem setkání a oslavy. Setkání s dobrým Bohem a lidmi.
  Oslavy, protože milosrdný Bůh nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něj věří, nezahynul, ale měl život věčný.
  Je běžné chválit Pána písněmi – zpívat Mu ze srdce písně díků:
  „..plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce..“(Ef 5,19).
  Nejedná se o koncert křesťanských písní, ale o společné dílo chvály, dílo modlitby. Texty písní se promítají na plátno, takže se může zapojit každý.

  Aktuální rozpis termínů zde: http://www.vecerychval.cz/mesto/zlin

  Kontakt: Tomáš Dombek: tel.: 774 442 612

   

   

   

 •  
  Koordinátoři hudby

  Službu záštity hudebních skupin ve farnosti vykonávají koordinátorky:
  Záštita schol – Barbora Dombeková ([email protected]) a Jana Stuchlíková ([email protected]).
  Záštita varhaníků – Veronika Škrabalová ([email protected]).

  Koordinátorky jsou tu mimo jiné pro případ, že již působíte v některém z farních hudebních těles a máte nápad, připomínku či potřebujete s něčím poradit. Také pro situace, kdy byste se chtěli do některého z hudebních společenství přidat a nedaří se vám kontaktovat přímo jeho vedoucího. Anebo když zrovna nevíte, kde by bylo to správné místo pro vás.