Hudebníci

Hudebníci

Rozpis hudebníků

 •  
  Varhaníci

  varhanici

  V našem kostele se o tuto službu stará hned několik ochotných lidí:

  • úterý    - ráno Václav Stuchlík
  • středa  - ráno Václav Stuchlík, večer Tomáš Dombek
  • čtvrtek - ráno Václav Stuchlík, večer Pavel Genzer
  • pátek   - ráno Václav Stuchlík, večer Pavel Genzer
  • sobota  - ráno Václav Stuchlík, večer Veronika Škrabalová
  • neděle  - 7:00 Anna Ponížilová, 8:30 Pavel Genzer, 10:00 Tomáš Dombek, 11:30 Stanislav Peňás, 
   18:30 Pravoslav Březík
  • ve středu a v pátek na pohřbech hraje na varhany pan Václav Stuchlík

  Pokud byste chtěli rozšířit řady varhaníků, ať už k pravidelné službě nebo k občasnému zastupování, přihlaste se ve farní kanceláři nebo některému z kněží. Ač se to nezdá, varhaníků není nikdy dost – někteří z výše uvedených dojíždějí z okolních farností, nemají dost času kvůli rodině, práci, dalším aktivitám ve farnosti apod. nebo je tato služba vzhledem k jejich věku hodně zatěžuje.

  Pokud zatím neumíte hrát na varhany, ale chtěli byste se to naučit a umíte hrát na jiný klávesový nástroj, nebojte se také přihlásit – není to tak velký rozdíl, jak se na první pohled zdá, a některý ze současných varhaníků vám ochotně pomůže přeučit se na varhany.

 •  
  Baby scholička

  Dětská schola při kostele svatého Filipa a Jakuba vznikla v roce 1993. Ve scholičce zpívají děti již od tří let věku. Písně i způsob zkoušek se snažíme uzpůsobovat tak, aby děti zpěv opravdu bavil a zpívaly s radostí.

  Zpíváme na nedělní dětské mši svaté v 8.30 hod., zkoušky probíhají v neděli od 7.30 hod. ve farní garáži.

  V současné době má Babyschola okolo 12 stálých zpěváčků.

  Máme i svého patrona, plyšového putovního medvěda Brumdu, který nás hlídá a pečlivě poslouchá při každé mši svaté. Scholičku vedou Tereza Kotalová, Marie Rozumková, Jana Švarcová, Veronika Malenovská a Anna Pavelcová.

  Zveme mezi sebe všechny děti, které rády zpívají a chtějí svým zpěvem společně s námi chválit Pána Boha.

  Kontakt na vedoucí: Tereza Kotalová, tel.: 732 127 640

  Webové stránky scholy: www.babyschola.estranky.cz

   

 •  
  Devátá schola

  Devátá schola zpívá při dětské mši svaté každou neděli v 8.30 hod. Zkoušky probíhají vždy v 7.30 hod. v sále na faře.

  Více informací na webových stránkách www.devataschola.estranky.cz

  Vedoucí scholy:

  Eliana Frolková - tel.: 731 221 318

  Zdeňka Polínková - tel.: 776 752 820

 •  
  Desátá schola

  Desátá schola doprovází nedělní mši svatou v 10 hod. Zkoušky probíhají v neděli od 9 hod. v sále fary. Začínáme modlitbou, krátkým rozezpíváním, poté nacvičujeme žalm a písničky. Při mši svaté zpíváme ordinárium, žalm a obvykle 2 rytmické písničky (k obětování/před evangeliem + k přijímání).

  Ve vedení scholy se střídají 3 vedoucí - Anežka, Monča, Anďa. Naši scholu tvoří především ženy a dívky různých věkových kategorií, a to od útlého dětství až po zralý věk. Máme zde ovšem i mužské zástupce a také jsme se rozrostli o malou zpěvačku. Rádi využíváme schopnosti členů scholy a snažíme se zpěv oživit hrou na nástroje (kytara, basa, altová flétna, příčná flétna) a nacvičit do písniček nové hlasy. Prostě děláme, co umíme.

  Jelikož scholu navštěvuje velké spektrum lidí, cestu k nám má otevřenou opravdu každý – malá slečna, zralá maminka, mladí chlapci i muži. Rádi přivítáme zpěváky i hudebníky! Stačí mít čas a chuť sloužit Pánu zpěvem a hudbou. Máš-li dar hudby, odvahu a touhu sloužit bratřím a sestrám ve farnosti a především chválit Pána, přijď mezi nás.

  Kontatní osoba: Anežka Pobořilová, tel.: 774 405 106

   

 •  
  Chlapská schola

  Mši svatou v 11.30 hodin doprovází mužská schola skládající se z mladých tatínků, ale i dědečků... Nácviky probíhají od 10.30 hodin ve farním sále. Zpívají při mši svaté ordinarium, žalm a po sv. přijímání jednu píseň. Potřebujeme posílit své řady a těšíme se na každého z vás! Na věku nezáleží!

  Kontakt na vedoucího: Petr Mach, tel.: 608 555 686

   

 •  
  Pondělní schola

  Pondělní schola

  Pondělní schola je skupina mladých lidí, která touží svým zpěvem obohacovat mši svatou a skrze hudbu přiblížit více sebe i druhé k Bohu. Rádi zpíváme písničky zlínské rodačky Hanky Svobodové, ale klasikou zůstávají také písně z Hosan či Koinonie. Většina písniček, které zpíváme, jsou v „mládežníčcích“, takže kdo zrovna nejde zpívat do scholy, tak se k nám může přidat svým hlasem i z lavice. Nicméně čím víc nás ve schole bude, tím líp!

   

  Zkoušky probíhají každé pondělí v 17 hod. v sále fary.

  Těšíme se na vás =)

   

  Kontakt na vedoucího: Martina Vajďáková (martinavajdakova@rr49.cz) & Lukáš Kouřil (lukas.kouril@gmail.com)

   

 •  
  Velikonoční schola

  V této schole spojují své síly a nadšení pro zpěv ti, kdo v průběhu roku zpívají v jednotlivých scholách při nedělních bohoslužbách a v pondělní studentské schole. Mezi mladé zpěváky dovedou najít cestu také členové chrámového sboru a ti, kteří pravidelně při bohoslužbách nezpívají. Schola dotváří slavnostní ráz bohoslužeb zejména při obřadech Svatého týdne a různých slavnostních příležitostech, ale i křtech či svatbách.

 •  
  Chrámový sbor

  Smíšený chrámový sbor při kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně působí již řadu desetiletí. Soustřeďuje se na duchovní hudbu pro sváteční liturgii o vánočních a velikonočních svátcích. Repertoár tvoří mše (Kemptner, Říhovský Mozart) a různé skladby k hudebnímu doprovodu bohoslužeb (Mozart, Gruber, Beethoven, Brixi).

  Pravidelné zkoušky se konají od září do Velikonoc každý pátek od 19.15 hod. (po večerní mši svaté) na faře nebo v kostele. Počet členů chrámového sboru se pohybuje mezi 30 až 35.

  Rádi přivítáme další zájemce.

  Chrámový sbor řídí Ing. Jaromír Schneider.

   

  Nahrávky pro sboristy:


  https://imslp.org/wiki/Messe_breve_No.7_(Gounod%2C_Charles)

 •  
  Chválová kapela

  Modlitby chval probíhají zpravidla 1x v měsíci, v 19:30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba (ulice Sadová, Zlín - centrum) nebo ve 20:00 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín - Jižní Svahy), dle aktuálního rozpisu (viz níže). Celý večer chval hudebně a modlitebně doprovází společenství Zlínské chvály.

  Tomáš Dombek: e-mail: tomas.dombek(at)gmail.com, tel.: 774 442 612