Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 20. 6. do 27. 6. 2021 - 25. týden

neděle 20. 6. 12. neděle v mezidobí
Kostel 07:00

za * a + rodinu Ordeltovu a Bernatíkovu

08:30 na úmysl dárce
10:00 za farníky | přenos do Tv Noe
11:30 za + Ludmilu Odvárkovou a Josefa Odvárku a za Boží pomoc pro * rodinu Mačkovu a Odvárkovu
17:00

příležitost k tiché adoraci

18:30

za rodinu Malotovu, syna Tomáše jeho ženu Irenu, vnučky Natálku a Sofii, s prosbou a dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

nám. Míru 15:00 Milované město
pondělí 21. 6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Kostel 06:30

za * a + rodinu Dalajkovu, Kutrovu a Ordeltovu

18:30 na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý 22. 6. nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, biskupa
Kostel 06:30 za + rodiče Švidrnochovy, bratra, příbuzné a * rodinu
středa 23. 6. středa 12. týdne v mezidobí
Kostel 06:30 za Boží požehnání a ochranu pro syna Jana a jeho rodinu
10:00

pohřeb: Buryánová Františka (1924)

18:30 Za zemřelé manželé Olinku a Luboše Kusákovy a jejich rodinu
čtvrtek 24. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Kostel 06:30 za * a + uživatele charitních služeb Samaritán
18:30 za + syna Josefa Polaštíka a za * rodinu
Regina 19:30 4YOUNG středoškoláci
pátek 25. 6. pátek 12. týdne v mezidobí
Kostel 06:30 za + Pavlu a Milana Kalinovi
17:00

příležitost k tiché adoraci

18:30

za + Ivana Jirouta a * a + rodinu

sobota 26. 6. sobota 12. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel 06:30

za * a + rodinu Sovjákovu z Kudlova

18:30 za + Irenu Jarošovou a duše v očistci
neděle 27. 6. 13. neděle v mezidobí
Kostel 07:00

za * a + rodinu Šintálovu, Kolářovu a Šalenovu

08:30 za Anastázii Matůšovou, za Petra Vašulku a * rodinu
10:00 k pátému výročí umrtí maminky Blanky Cekotové. Za * a + rodinu. Za duše v očistci
11:30 za farníky
17:00

příležitost k tiché adoraci

18:30 za + Janu Zapletalovou a * i + rodinu

Hlášení farnosti
20. 6. 2021
12. neděle v mezidobí

SVÁTKY V TÝDNU

 

Pondělí Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, patrona mládeže

Čtvrtek Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

NEDĚLE 13. neděle v mezidobí

 

OZNAMUJEME

  • Intence na mše svaté na 3. čtvrtletísi můžete zapsat na webu farnosti nebo ve farní kanceláři v úředních hodinách.
  • Otevíráme provoz v Klubu pod kánoí. Zveme vás k přátelskému posezení.
  • Dnes se na náměstí Míru uskuteční již podruhé akce pro rodiny nazvaná Milované město.
  • Všichni jste srdečně zváni na oslavu Svátku otců, která se uskuteční dnes odpoledne od 14.30 hodin na prostranství před kostelem na Jižních svazích.
  • Přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022

Rodiče budoucích prvňáčků a rodiče dětí, které u nás ve farnosti náboženství ještě nenavštěvovaly prosíme, aby vyplnili přihlášku, která je k dispozici na webu nebo k vyzvednutí v sakristii v kostele nebo na faře.

  • V sakristii si můžete vyzvednout z nové kolekce vína z arcibiskupských sklepů, jako poděkování za vaše příspěvky na opravu varhan.