Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 18. 10. do 25. 10. 2020 - 43. týden

neděle 18. 10. 29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Kostel 08:30 za * a +  farníky
08:30 na poděkování za dar života s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let a * rodinu Pavelcovu
08:30 za Ludmilu a Jana Pechancovy a jejich rodiče, za dar zdraví a duše v očistci
08:30 za + manžela Františka Krajču, sestru Marii a bratra Aloise, za * a + rodinu Krajčovu, Machalíčkovu, Langrovu a Staňkovu
pondělí 19. 10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Kostel 18:30 za rodinu Kolářovu, Šintálovu a Knedlovu a za požehnání pro celou rodinu
18:30 na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a otevření komunitního domu v ČR
úterý 20. 10. úterý 29. týdne v mezidobí
Kostel 18:30 na úmysl dárce
středa 21. 10. bl. Karla Rakouského
Kostel 18:30 za * a + členy Živého růžence
18:30 za + rodiče Hanzlovy, dar pevné víry, za duše v očistci a za mír ve světě
čtvrtek 22. 10. sv. Jana Pavla II., papeže
Klub Pod Kánoí 08:30 Katecheze o Desateru ONLINE
Kostel 18:30 za * a + rodinu Dědkovu a Strakovu
18:30 za vnuky Jakuba a Pavlíčka Šafránkovy, jejich rodiče s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
19:15 Katecheze o Desateru ONLINE
Regina 18:00 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE
19:30 4YOUNG středoškoláci ONLINE
pátek 23. 10. sv. Jana Kapistránského, kněze
Kostel 18:30 k 1. výročí úmrtí syna Jana, za * a + rodinu Uhlíkovu a duše v očistci
18:30 za * a + rodinu Klhůfkovu a Ritnošíkovu a + paní Jaroslavu Ritnošíkovou
sobota 24. 10. sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel 18:30 na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:30 za + manžela Zdenka Rozsypálka, za jeho + rodinu a za + rodinu Šuranskou a ostatni * rodinu
18:30 za rodinu Ingrovu a Mikelovu
neděle 25. 10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Kostel 08:30 za * a + rodinu Vavrušovu a Knapkovu
08:30 za * a + farníky
08:30 za + Františka Lekeše, za + vnučku Veroniku a jejich * a + rodiny
08:30 za + Františka Vichorce, rodiče Mikovy a * rodinu

Hlášení farnosti 18. 10. 2020
29. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

Středa:         Památka bl. Karla Rakouského

Čtvrtek:       Památka sv. Jana Pavla II., papeže

Neděle:        30. neděle v mezidobí

Děkujeme

 • Děkujeme za vaši poslušnost při omezeném počtu lidí při bohoslužbách v uplynulém týdnu.

Oznamujeme

Situace je stále náročnější, proto vás žádáme o trpělivost a odvahu i do dnů následujících. Velkou výzvou pro obyvatele naší země je doporučení zůstat doma. Moc vás prosíme, abyste tuto výzvu přijali i vy věřící. Z tohoto důvodu budou od neděle 18. 10. (včetně) platit v naší farnosti tato pravidla:

MŠE SVATÉ

VŠEDNÍ DNY

 • Každý den bude pouze jedna mše svatá v 18.30 hod, a to bez účasti lidu. Bude přenášena přes internet (farnostzlin.cz/live). Vámi zadané intence budou odslouženy.

NEDĚLE

 • Nedělní mše svaté budou bez účasti lidu a stejně jako ve všední dny je budete moci sledovat přes internet a to v 8. 30 hod. (farnosti Filipa a Jakuba a v 10.00 farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů)
 • VŠECHNY DOPOSUD REZERVOVANÉ MŠE SV. SE TÍMTO RUŠÍ!

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 • Svaté přijímání bude možno přijmout pouze v neděle, a to v tyto časy:
  • ráno od 7.00 do 8.00 hod.
  • odpoledne od 15.00 do 16.00 hod.

Průběh svatého přijímání:

Ve stanovené hodiny přicházejte do prostoru před hlavní vchod do kostela, ale NEZHLUKUJTE SE! Pokud nejste rodina dodržujte rozestupy tří a více metrů. Ve vchodu kostela bude stát kněz s reproduktorem a se shromážděnými se pomodlí. Následně odcházejte k bočnímu vchodu (od divadla), kde vám druhý kněz podá sv. přijímání. Dodržujte přitom rozestupy nejméně tři metry. Po přijetí eucharistie okamžitě odcházejte.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

 • V následujícím čase budeme zpovídat jen v nutných případech, a to po telefonické domluvě.

ADORACE

 • Využívejte možnosti adorace a soukromé modlitby v kostele od 7 do 18 h.

FARA

 • Všechna setkání na faře se pro následujících čtrnáct dnů ruší.
 • Farní kancelář bude fungovat jako doposud v pondělí a středy. Pokud nebude nutná vaše osobní účast, využijte pouze telefonickou komunikaci, a to nejlépe v úřední hodiny.

KNĚZ NA TELEFONU

 • V případě vážných problémů, které byste rádi řešili s knězem máte možnost volat o. Ivanovi na jeho tel. číslo: 603 844 331.

ÚČAST VĚŘÍCÍCH NA SVATBÁCH A POHŘBECH

 • Od pondělí 19. 10. je na těchto obřadech možná účast 30 lidí.

 

SLEDUJTE FARNÍ WEB
A INFORMACE PŘI VEČERNÍCH PŘENOSECH BOHOSLUŽEB!