Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 26. 5. do 2. 6. 2024 - 22. týden

NEDĚLE 26. 5. 2024 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:00 Kostel za * a + rodinu
08:30 Kostel za + rodiče Pavelcovy a * rodinu a +++
10:00 Kostel za farníky a dárce na potřeby farnosti
11:30 Kostel za + rodiče Františku a Františka Hodovských a + Magdalenu Kalousovou
17:00 Kostel adorace + svátost smíření
18:30 Kostel za + Ing. Rostislava Turčínka, jeho * rodinu a +++
PONDĚLÍ 27. 5. 2024 SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA
06:30 Kostel za * a+ rodinu Duroňovu, Aufovu a Ordeltovu
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 28. 5. 2024 ÚTERÝ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za rodinu Velískovu a ++++
STŘEDA 29. 5. 2024 SV. PAVLA VI., PAPEŽE
06:30 Kostel za * a+ rodinu Malinovu Miklovu a Dalajkovu
17:00 Kostel za děti farnosti a jejich rodiny
18:30 Kostel za + Lidmilu Válkovou a * rodinu
ČTVRTEK 30. 5. 2024 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
06:30 Kostel za+ Vladimíra, Hedviku a prarodiče Mařasovy a Boží požehnání pro * rodinu
17:00 Kostel za ty, co nemohou přistupovat ke svátostem a za uzdravení vztahů v rodinách
18:30 Kostel na poděkování za 60 let společného života a Boží požehnaní s ochranou Panny Marie do dalších let.
PÁTEK 31. 5. 2024 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
06:30 Kostel za+ mažele Frýdlovy a +++
17:00 Kostel adorace + svátost smíření
18:30 Kostel za rodiny Mikšovskou, Pšenčíkovou a Prokopovou a + maminku Emilii Bendovou
SOBOTA 1. 6. 2024 PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za * a+ rodinu Vičánkovu, Kutrovu a Ordeltovu
09:00 Kostel Ministrantská schůzka
18:30 Kostel za + rodiče, + syna Romana a a za * rodinu s poděkováním za ochranu a zdraví
NEDĚLE 2. 6. 2024 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky a dárce na potřeby farnosti
08:30 Kostel za manželé Maincovy na poděkování za dožitých 50 let společného života a za živ. a + rodinu
10:00 Kostel za + Janu Pechancovou a její + sourozence a za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
11:30 Kostel za farníky a dárce na potřeby farnosti
17:00 Kostel adorace + svátost smíření
18:30 Kostel za + Marii a Hynka Adamcovy a * rodiny Adamcovu, Krčmářovu a Nesrstovu

SVÁTKY V TÝDNU

 

ČTVRTEK       Slavnost Těla a Krve Páně (doporučený svátek)

PÁTEK            Svátek Navštívení Panny Marie

SOBOTA        Památka sv. Justina, mučedníka

NEDĚLE         Slavnost Nejsvětější Trojice

 

OZNAMUJEME 

 

  • Už jen do konce května se můžete přihlásit na farní dovolenou. Informace naleznete na webu farnosti.
  • Na podzim se chystáme zahájit přípravu na biřmování. Informace pro zájemce najdete v Životě farností.
  • Prosíme o vyplnění dotazníku farnosti, který by měl přispět k efektivnějšímu plánování pastoračních aktivit a programů ve farnosti a také jako zpětná vazba k tomu, co se ve farnosti děje. Nejlépe, když dotazník vyplníte online přes formulář, který je umístěn na webových stránkách farnosti. Pokud internet nemáte, v tištěné podobě je dotazník k dispozici v sakristii nebo ve farní kanceláři. Dotazník pomůže především pastorační radě a farnímu týmu pro lepší plánování. Vyplňte jej každý sám za sebe do 5. června 2024. Moc děkujeme za spolupráci.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY