Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 26. 11. do 3. 12. 2023 - 48. týden

NEDĚLE 26. 11. 2023 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:00 Kostel za * a + kněze a řeholníky, za nová duchovní povolání a +++
08:30 Kostel za + babičku paní Věru Juráskovou
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za +Vojtěcha Malotu a ++++
17:00 Kostel adorace + svátost smíření
18:30 Kostel za Štěpána, Jana a Václava Kapsovy, Boží ochranu a dobré budoucí partnerské vztahy
PONDĚLÍ 27. 11. 2023 PONDĚLÍ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Knapkovu a Vavrušovu
17:55 Kostel Růženec za závislé
18:30 Kostel na úmysly studentů a Komunity Cenacolo
ÚTERÝ 28. 11. 2023 ÚTERÝ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za spásu duše + Václava a Boží požehnání i ochranu Panny Marie pro * rodinu
STŘEDA 29. 11. 2023 STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na poděkování za obdržené milosti v manželství, s prosbou o Boží požehnání a přímluvu Panny Marie pro Františka Nováka
18:30 Kostel na poděkování za 21 let manželství s prosbou o dar zdraví a požehnání pro celou rodinu
ČTVRTEK 30. 11. 2023 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
06:30 Kostel za rodinu Blejchařovu a +++
18:30 Kostel za obnovení daru víry, požehnání a pokoje od Boha pro Lucii Tomečkovou a její rodinu
PÁTEK 1. 12. 2023 SV. EDMUNDA KAMPIÁNA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za nemocnou osobu
17:00 Kostel adorace + svátost smíření
18:30 Kostel za  * a + kněze
SOBOTA 2. 12. 2023 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za vnitřní uzdravení pro děti
09:00 Kostel Ministrantská schůzka
18:30 Kostel za + Petra Zatloukala a jeho * rodinu
NEDĚLE 3. 12. 2023 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za + rodiče Omelkovy, Uhlíkovy, Kadlčákovy a * rodinu Uhlíkovou a +++
08:30 Kostel za + rodiče Hnilovy a+ děti, za + Karla Graube o ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
10:00 Kostel za uzdravení v rodině a za * a + rodinu Potáčkovu a Blahutkovu
11:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
17:00 Kostel adorace + svátost smíření
18:30 Kostel za + Marii Mačkovou, + Ludmilu Odvárkovou a * a + rodiny
SVÁTKY V TÝDNU ČTVRTEK Svátek sv. Ondřeje, apoštola NEDĚLE 1. neděle adventní OZNAMUJEME ● V pondělí v 19. 30 hod. se v Klubu Pod Kánoí uskuteční debata s politikem Františkem Talířem. Zveme studenty z RR 49, ale i ostatní farníky. ● Zveme farníky k modlitbám za pronásledované křesťany. Budeme na ně myslet zvláště při středečních bohoslužbách v rámci tzv. Červené středy. ● Ve sobotu 2. 12. odpoledne v 16 hod. se v kostele uskuteční Adventní koncert pořádaný Charitou Zlín. ● Následující neděli budeme při dopoledních bohoslužbách žehnat adventní věnce. Při druhé a třetí mši sv. se budou děti moci setkat se sv. Mikulášem. ● V pátek 8. 12. zveme na děkanátní pouť na Turzovku. Autobus odjíždí od divadla v 6 hod. ● Zveme farníky na společný ples obou farností, který bude v pátek 2. února 2024 od 19. hod. v Kongresovém centru ve Zlíně. K poslechu a tanci budou hrát kapely akuStyk a Cimbálová muzika Kuráž. Lístky se začnou prodávat od prosince. Vhodné věci do tomboly můžete nosit do farní kanceláře. ● V sakristii, ve farní kanceláři a v prodejně Veni si můžete pořídit farní kalendáře na rok 2024. ● Prodej vánočních hvězd na podporu dětské onkologie se uskuteční 2. neděli adventní, letos bude prodej opět na objednávku, zájemce o vánoční hvězdy prosíme, aby se zapsali do formulářů, které jsou na stolku u obětních darů, nebo přes týden v prodejně Veni.