Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 26. 6. do 3. 7. 2022 - 26. týden

neděle 26. 6. 13. neděle v mezidobí
Kostel 07:00 za farníky a dárce na kostel
08:30 za + Petra Vašulku
10:00 za * a + rodinu Malenovskou a Čechovu
11:30 za + Antonína Nenutila a jeho * a + rodinu Nenutilovu
18:30 za + Janu Kuráňovou ke 14. výročí úmrtí
pondělí 27. 6. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Kostel 06:30 za závislého syna Pavla s prosbou o dary Ducha svatého pro jeho obrácení a uzdravení ze všech závislostí
18:30 za naše bratry a sestry hledající smysl života, aby jej našli v Božím náručí
úterý 28. 6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Kostel 06:30 za Elen Cahovou, poděkování za dar křtu, s prosbou o ochranu Panny Marie a požehnání pro celou rodinu
středa 29. 6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Kostel 06:30 za otce arcibiskupa Jana Graubnera a za naše kněze
18:30 za Ditu Brlicovou s manželem, všechny děti i celou rodinu
čtvrtek 30. 6. svátek Výročí posvěcení katedrály
Kostel 06:30 za rodinu Niemczykovu
18:30 za + Hanku a Renátu
pátek 1. 7. pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Kostel 06:30 na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 na poděkování za dar života syna Davida s prosbou o obrácení, uzdravení na těle a na duši a ochranu Panny Marie
sobota 2. 7. sobota 13. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel 06:30 na poděkování za dar života a křtu s prosbou o ochranu Boží pomoc do dalších let
18:30 za Boží pomoc a ochranu při příležitosti narození dítěte
neděle 3. 7. 14. neděle v mezidobí
Kostel 07:00 na poděkování za 85 let života Anežky Kolářové a za * a + rodinu.
08:30 za + Františka Dlabače, + rodinu, nemocnou osobu a Boží požehnání pro * rodinu
10:00 za + rodiny Viceníkovu, Soporskou, Hýžovu, za +++ a za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
18:30 za * a + farníky

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

STŘEDA Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

ČTVRTEK Svátek Výročí posvěcení katedrály

NEDĚLE 14. neděle v mezidobí

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme všem, kteří se v tak hojném počtu zapojili do oslav slavnosti Těla a Krve Páně.

OZNAMUJEME:

  • Ve čtvrtek 30. 6. v 17 hod. se v olomoucké katedrále uskuteční rozloučení s o. arcibiskupem Janem. Na děkovnou bohoslužbu vypravujeme autobus. Zájemci, zapisujte se ve Veni. Odjezd autobusu od městského divadla bude ve 14.30 hod. a návrat kolem 21. hod.
  • Zveme rodiny na další nedělní Gastrovýlet. Bližší informace naleznete na nástěnce.
  • Prázdninové změny v liturgii

v rámci prázdnin budou zrušeny:

  • nedělní mše sv. v 11. 30 hod.
  • výstav Nejsvětější svátosti oltářní v pátky a neděle (výjimkou budou první pátky)
  • zpovídání v pátky a neděle bude jen 30 min. přede mší sv. 

Důvodem změn je čerpání dovolených kněží, zástupy v okolních farnostech a uvolnění kněží pro službu na táborech a při  jiných prázdninových aktivitách. Děkujeme za pochopení. Ostatní informace naleznete v Životě farností.