Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 19. 3. do 26. 3. 2023 - 12. týden

neděle 19. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)
Kostel 07:00 za farníky a dárce na kostel
08:30 za + bratra Josefa, + rodiče, +++ a * rodinu
10:00 na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Andrýskovu, Bartoňovu a Válkovu
11:30 za + Josefa Šafránka, * rodinu a +++
16:00 Křížová cesta
17:00 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 na poděkování za dar zdraví a +++
pondělí 20. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Kostel 06:30 za dceru Karin
18:30 na úmysly studentů a komunity Cenacolo
úterý 21. 3. úterý 4. postního týdne
Kostel 06:30 za + rodiče a jejich + děti
středa 22. 3. středa 4. postního týdne
Kostel 06:30 za farníky
18:30 za + manžela Josefa Kubáníka a jeho * rodinu
čtvrtek 23. 3. čtvrtek 4. postního týdne
Kostel 06:30 za * a + rodiny Olšanovou, Bílkovou , Kvasnicovou , Holíkovou, Klímovou a +++
18:30 za + rodiče Juliuse a Jiřinu Březíkovy a +++
pátek 24. 3. pátek 4. postního týdne
Kostel 06:30 za spásu duší + rodičů Dagmar a Vladimíra Rédrových a požehnání pro jejich dcery s rodinami
17:00 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
17:45 Křížová cesta
18:30 za + rodiče Bártkovy a za rodinu Bártkovu a Chludovu
sobota 25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Kostel 06:30 za * a + kněze a řeholníky a +++
18:30 za + rodinu Kalinovu
neděle 26. 3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Kostel 07:00 za * a + rodiny Dohnalovu a Kapustovu
08:30 za + a * rodinu Klinkovskou, Machovou a Navláčilovou
10:00 za + rodiče Gajdošíkovy, Śkrabanovy, bratra Emila a * rodinu
11:30 za + rodiče Zdeňka a Marii, prarodiče z obou stran, +++ a * rodinu
16:00 Křížová cesta
17:00 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 za rodinu Hartigovu a Boumovu

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Slavnost svatého Josefa

SOBOTA      Slavnost Zvěstování Páně                                         

NEDĚLE        5. neděle postní   

 

OZNAMUJEME

 

  • Dnešní sbírku odesíláme na pomoc lidem z Bachmutu a Charkova.
  • Přednáška a beseda Petra Vaculíka, SDB (v rámci cyklu Synoda – vzdělávání) se uskuteční ve čtvrtek 23.3. v 19:15 v sále "B" u kostela na Jižních Svazích.
  • Pozvání na velikonoční schólu: Rádi bychom letos přizvali všechny zpěváky a zpěvačky k velikonoční schóle, která bude doprovázet obřady na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Zkoušky se uskuteční v neděle 26.3. a 2.4., a poté vždy v daný den přede mší. Podrobnější informace naleznete v Životě farností nebo na facebookové události.
  • Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce vás zvou v sobotu 25. 3. do kostela Marie na Jižní svahy k modlitbám za papeže Františka, biskupy, kněze a nová duchovní povolání.  Adorace a následně mše svatá začne v 10 hodin.
  • Tentýž den 25. 3. bude v naší farnosti probíhat druhé ze tří formačních setkání Poslaný žít ve společenství. Všechny přihlášené zveme k účasti.
  • Nabízíme rodinám s malými dětmi knížku v angličtině – průvodce k Velikonocům. Zakoupit si ji můžete ve farní kanceláři a v prodejně Veni za 180 kč.
  • Zveme na křížovou cestu v přírodě, která se plánuje na příští neděli 26. března odpoledne. Více informací na plakátku na nástěnce, příp. na webu.
  • V neděli 26.března 2023 se koná v Loukách pouť u kaple Zvěstování Páně.

Začátek bohoslužby je ve 14.30hod.

  • Nadační fond Credo Vás ve spolupráci se zlínskými farnostmi zve v sobotu 1. dubna do zlínského kongresového centra na jednodenní duchovní obnovu Otcovo srdce. Program povede tým Otcova srdce pro Česko a Slovensko. Můžete tak prožít duchovní obnovu těsně před začátkem Svatého týdne. Více informací najdete na plakátku na nástěnce, nebo na stránkách naší farnosti a Creda, kde se můžete na tuto duchovní obnovu i přihlásit.
  • Vyšlo další číslo ŽF. Kromě jiného v něm můžete najít termíny prázdninových akcí pořádaných různými subjekty v našem městě.