Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 19. 9. do 26. 9. 2021 - 38. týden

neděle 19. 9. 25. neděle v mezidobí
Kostel 07:00

za farníky

08:30

za + Františka Dlabače, + rodinu, za nemocnou osobu, za * rodinu, vyprošení Božího požehnání a dar zdraví

10:00 za + Václava Klinkovského a * rodinu
11:30 za + Josefa a Ludmilu Odvárkovi, za * rodinu Mačkovu a Odvárkovu a za duše v očistci
17:00

příležitost k tiché adoraci

18:30 k dvouletému výročí úmrtí naší maminky Amálie Šimurdové, za duše v očistci a za * rodinu
pondělí 20. 9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Kostel 06:30

za + Ludmilu Jakubovou ze Slušovic

18:30 za manžele Šárku a Josefa a děti Barboru a Jakuba, za odpuštění a vyřešení složité situace v jejich rodině
úterý 21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Kostel 06:30

za + Marii a Františka Kopečné, vnuka Karla, rodiče a sourozence z obou stran a za Vilemínu Staňkovou a její + rodinu

středa 22. 9. středa 25. týdne v mezidobí
Kostel 06:30

za syna Petra Šafránka a jeho rodinu, s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie

18:30

na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc pro * a + rodinu

čtvrtek 23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Kostel 06:30

za + Jiřinu a Josefa Nášelovy z Letné a za * rodinu Jaroslava Nášela

18:30

za zemřelé Boženu a Jana Stuchlíkovi a rodiče z obou stran

pátek 24. 9. pátek 25. týdne v mezidobí
Kostel 06:30

za děti a vnoučata a za mír ve světě

10:00

Alzheimercentrum mše P. Ivan

17:00

příležitost k tiché adoraci

18:30

za + manžela Viktora Doležala a + rodinu Chovancovu

sobota 25. 9. sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
KNTB 15:30

za nemocné a ty, kdo o ně pečují

Kostel 06:30

za + Jaroslava Nepevného, jeho * a + rodinu a za + Josefa Králíka a jeho * a + rodinu

18:30 za + Liboslava Mahdala, aby mu Pán odpustil všechny jeho nedokonalosti, přijal ho do věčné slávy a odplatil mu vše dobré co vykonal pro druhé.
neděle 26. 9. 26. neděle v mezidobí
Kaple sv. Václava 10:00

Pouť ke sv. Václavovi na Kudlově

Kostel 07:00

za + Danu Pagáčovou, + Františka Migotu, za * rodinu a +++

08:30

za farníky

10:00 za * a + rodiny Viceníkovou a Potáčkovou
11:30

za + manžele Marii a Josefa Čajánkovy a * rodinu

17:00

příležitost k tiché adoraci

18:30

za + rodinu Kořínkovu


Sbírka na opravy a investice farnosti
Pouť ke sv. Václavovi na Kudlově
  • Sbírka na podporu multižánrového festivalu UNITED vynesla 47 378 Kč. Děkujeme.
  • Dnes probíhá pravidelná sbírka na opravy. Stále shromažďujeme finance na generální opravu varhan.
  • V kostele již začala oprava varhan a koncem září začne výmalba, což s sebou ponese jisté komplikace. Prosíme o vaši trpělivost.
  • Ve farnosti jsme započali výuku náboženství. Vyzýváme rodiče, kteří ještě váhají s přihlášením svého dítěte, aby se co nejdříve rozhodli.
  • Přijměte pozvání Aliance pro rodinu na besedu s Katy Faust o problematice výchovy dětí stejnopohlavními páry. Uskuteční se ve středu 22. září od 18 h. v Baťově institutu 14/15.
  • Příští neděli 26. září jsme zváni na pouťovou mši sv. na Kudlov. Začátek v 10 h. Sraz pěších poutníků v 8 h. u kříže před kostelem, bližší informace u Františka Chvatíka.
  • až 9. října proběhne ve Zlíně na Jižních Svazích Noc žalmů. Žalmy budeme číst celou noc v kostele Panny Marie. Zveme všechny, aby se zapojili. Přihlásit se můžete v kanceláři nebo prodejně Veni. Více informací najdete v Životě farností.
  • Kamil zve farníky, v rámci svých padesátin, na přátelské posezení. Proběhne v neděli 3. října od 15 h. ve velkém sále budovy Regina.