Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 27. 11. do 4. 12. 2022 - 48. týden

neděle 27. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Kostel 07:00 za rodiny Kašpárkovu a Vyoralovu
08:30 na poděkování za dar života, manželství, víry s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro * rodinu
10:00 za farníky a dárce na kostel
11:30 za letošní biřmovance a jejich kmotry, biskupa Antonína Baslera a kněze, kteří je připravovali
17:00 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 za + neteř Darinu
pondělí 28. 11. pondělí 1. adventního týdne
Kostel 06:30 za Bohumila a Julii Ptáčkovi
18:30 na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo
úterý 29. 11. úterý 1. adventního týdne
Kostel 06:30 za + syna jeho + dědečka Václava,+ babičku Jarmilu a +++
19:30 Večer chval
středa 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Kostel 06:30 za * a + členy Společenství živého růžence z Mladcové
18:30 za + manžela Viktora Doležala a + rodinu Chovancovu
čtvrtek 1. 12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Kostel 06:30 za obrácení manžela Jaroslava
18:30 za + rodiče a prarodiče z obou stran, za + bratra Jaromíra, s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu
pátek 2. 12. pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci)
Kostel 06:30 za * a+ rodinu Kolářovu,Šintálovu,Vávrovu, Šalenovu a požehnání pro celou rodinu
17:00 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 za + manželku Renatu při 15.výročí úmrtí a na poděkování za dar zdraví pro * a + rodiny Albrechtovu, Vývodovu a Čížovu.
sobota 3. 12. památka sv. Františka Xaverského
Kostel 06:30 za * a+ rodinu Kolářovu,Šintálovu, Vávrovu, Šalenovu a  požehnání pro celou rodinu
18:30 za + manžela Štefana, + rodiče z obou stran, za vnuky i pravnuky a +++
neděle 4. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Kostel 07:00 za + rodiče Omelkovy a * rodinu Uhlíkovu a Šebkovu
08:30 za farníky a dárce na kostel
10:00 poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do příštích let pro celou rodinu
11:30 za + P. Eliase Vellu a +++
17:00 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 za + rodiče Bábkovy a Huberta Ambrose

SVÁTKY V TÝDNU

STŘEDA       Svátek sv. Ondřeje, apoštola

SOBOTA      Památka sv. Františka Xaverského, kněze

NEDĚLE        2. neděle adventní

 

DĚKUJEME

  • Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě sobotní Ekumenické bohoslužby spojené s vysláním nemocničních kaplanů.

OZNAMUJEME

  • V úterý v 19. 30 jsme do našeho kostela zváni na Večer chval spojený se svědectvím a přímluvnou modlitbou.
  • Každou adventní středu bude večerní mši sv. sloužit kněz z jiné farnosti a po ní bude následovat půlhodinové adventní zamyšlení.
  • Každý čtvrtek budou v našem kostele roráty uzpůsobené pro děti. Děti jsou následně zvány na faru na snídani. K účasti na rorátech však zveme dospělé farníky i s dětmi každý den.
  • Zveme farníky na adventní koncert Thabaty Oliver, brazilské zpěvačky, která se svým zpěvem i svědectvím o Bohu vystoupí v našem kostele v pátek 2. 12. v 19.15 hod.
  • V sobotu v 17 hod. se v našem kostele uskuteční Adventní koncert pořádaný Charitou.
  • Následující neděli 4. 12. navštíví naši farnost při druhé a třetí mši svatý Mikuláš.
  • Tentýž den si během dopoledne můžete ve farní garáži vyzvednout vámi objednané „Vánoční hvězdy.“ Prosíme o příspěvek 120 Kč.