Úklidová četa

Úklidová četa

Úklid kostela

Úklidu kostela se dobrovolně věnují ženy každé pondělí a sobotu po ranní mši svaté pod vedením Anny Pláškové, Heleny Zezulkové a Marie Vaculkové. Celkem se na úklidu podílí asi 20 žen, některé pravidelně, jiné v rámci možností svého zaměstnání.

Stále se hledají další pomocnice, které by mohly aspoň některý den přijít pomáhat.

 

Úklid fary

Fara je dům farnosti. Nejsou zde jen byty kněží, ale jsou zde i prostory pro různé akce. V klubu Pod Kanoí jsou nejen různé akce pro mladé, ale také se tam konají přípravy na biřmování, na křty, setkání rodičů a dětí na 1. sv. přijímání, setkávají se zde senioři i různá společenství. V sále jsou zkoušky schol, chrámového sboru, učí se zde náboženství. Každý den přichází na faru hodně lidí se svými problémy a záležitostmi. Je zde potřeba udržovat čistotu a krásu. Fara je také vizitka celé farnosti. Úklidu fary se dobrovolně věnují každé pondělí a pátek po ranní mši svaté se pod vedením Zdenky Velískové několik žen. V této službě se střídají: Božena Strohbachová, Jana Pavelcová, Marie Melichárková, Hedvika Jarošová, Mirka Venhudová, Jiřina Ďurčová a Jindřiška Horáková.

-> Chci se připojit k úklidové četě ;-)