Kaple sv. Anny v Jaroslavicích

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Přehled bohoslužeb v kapli sv. Anny

  • začátkem ledna – obřad vyslání tříkrálových koledníků
  • koncem března – slavnost Zvěstování Páně (mše sv.)
  • po celý květen – májové pobožnosti
  • koncem května – Mariánská slavnost (mše sv.)
  • koncem července – hlavní pouť ke sv. Anně (mše sv.)
  • koncem září – připomínka posvěcení kaple (mše sv.)
  • 23. prosince – Betlémské světlo

Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny v JaroslavicíchOd roku 1910 tvořila centrum Jaroslavic nově postavená kaple sv. Anny, která nahradila dřevěnou zvonici. Byla postavena podle plánu architekta Otokara Janáčka z Prahy a její výstavbou byl pověřen stavitel Novák z Vizovic. Slavnostní otevření se konalo 11. září 1910 za účasti zlínského faráře Ignáta Nepustila, který zde v tento den sloužil první mši. Interiér kaple byl nově renovován v roce 1973.

V posledních letech je kaple využívána zejména v květnu, kdy zde probíhají májové pobožnosti. Obvykle třikrát ročně se v kapli slouží mše svatá. Tradičně je to v období májových pobožností, při červencové pouti ke sv. Anně a v září u příležitosti výročí zprovoznění kaple. Pohřby jsou nyní z kaple na místní hřbitov vypravovány jen zcela výjimečně.

Po politických změnách v roku 1989 bylo v následujícím roce připomenuto osmdesátileté výročí kaple mší sv., kterou sloužil P. Stanislav Palásek SDB.

K drobným změnám v interiéru kaple došlo asi v roce 1995 při malování jejích vnitřních prostor. V roce 2000 byla svépomocí farníků vyměněna střecha.

Stavební úpravy v okolí kaple

V letošním roce 2006 nákladem města Zlína probíhají venkovní úpravy na sousedním prostranství před budovou bývalé školy a současně nákladem farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně dochází k venkovním úpravám kolem kaple sv. Anny. Již od podzimu roku 2005 ve farnosti a v městské části Jaroslavice probíhá účelová sbírka na pokrytí stavebních nákladů, které jsou propočteny na téměř 200 tisíc korun.

Kaple sv. Anny v Jaroslavicích - brigádaStavební úpravy kolem kaple byly zahájeny brigádou 22. dubna 2006. Místní sbor dobrovolných hasičů odstranil kovové konstrukce plotů a téměř 20 farníků provedlo rozebrání betonových základů pod plotem a lavičkami, venkovní betonové dlažby a výkopy pro položení odvodňovací kanalizace.

Odborné stavební práce spočívající zejména ve vybudování betonové tribuny a nových chodníků z betonové zámkové dlažby dále provede firma Agros Moravia ze Zlína-Kudlova. Na závěr budou osázeny nové okrasné porosty. Vznikne tak příjemný bezbariérově přístupný areál k pořádání poutních a jiných bohoslužeb.

Místo uskutečnění

49.2095975N, 17.7047289E

Sdílejte info