Akolyté

Akolyté

Akolyté jsou muži a ženy, kteří byli arcibiskupem na návrh faráře pověřeni službou přinášením svatého přijímání nemocným v domovech důchodců, nemocnicích i v domácnostech. A v případě potřeby i k podávání sv. přijímání při mši svaté.

Během roku mívají dvě formační setkání s knězem (většinou advent a postní doba).

O návštěvu nemocných je možné požádat na faře osobně nebo telefonicky. Kromě jména je třeba také uvést nemocnici a oddělení, číslo pokoje, na kterém je pacient umístěn, a jakou službu od církve očekává (sv. smíření, sv. přijímání, pomazání nemocných, požehnání, rozhovor).