Katecheze Dobrého Pastýře

Katecheze Dobrého Pastýře

Milí rodiče,

přicházíme s nabídkou Katecheze Dobrého pastýře. Jedná se o katechezi, která pomáhá dětem navázat bližší vztah s Ježíšem, blíže probíráme mši svatou, jednotlivé předměty a gesta. Prezentujem některé výjevy z Ježíšova života (narození, klanění Tří králů, zvěstování P. Marii) pomocí dřevěných figurek.

Pracujeme s pomůckami, které jsou vyrobené speciálně pro tuto katechezi. Máme zmenšený model oltáře, kalichu, konviček, svatostánku, liturgického prádla, mapu Izraele... to všechno vede děti k tomu, že dokážou pracovat v tichosti a soustředěnosti na práci.

Program této katecheze je určen pro děti 3–12 let.

Ve farnosti jsme s katechezí začali již v únoru, ale bohužel díky pandemii jsme se s dětmi setkali jen 4x.

Po hlasování budou letos katecheze probíhat ve středu v 16:45 a ve čtvrtek v 16:15 v učebně náboženství na Regině.

Více zde: katechezedobrehopastyre.cz

Těší se na Vás Vlaďka Němečková a spol.