Kostelníci

Kostelníci

V našem kostele slouží tito kostelníci:

  • Jan Blecha
  • Ludmila Straková
  • Vit Stuchlík
  • Vojtěch Stuchlík
  • Anežka Šenkeříková
  • Pavel Šimeček
  • Stanislav Vrbík

Co je povinností kostelníka?

Ráno kostel odemknout a večer zamknout. Přede mší svatou je třeba nachystat vše k bohoslužbě: kalich, obětní misku, konvičky, v lekcionáři a v misálu vyhledat správné texty, nachystat ornát správné barvy dle svátků nebo liturgického období, zajistit funkčnost osvětlení a ozvučení kostela.

Nejvíce práce je v neděli, kdy je pět bohoslužeb čtyříi dopoledne a jedna večer. Mimo pravidelné mše svaté se konají ve středu a v pátek pohřby, někdy i tři dopoledne či odpoledne. V sobotu v 10 hodin bývají křty dětí a někdy i svatba. Také vše, co by se dalo „přemístit", se po ranní mši sv. uklízí do sakristie, protože kostel je přes den volně přístupný. Každý kostelník si ze svého minulého zaměstnání přinesl nějakou zkušenost, kterou může využít jako příležitostný opravář. Kostelník dále musí umět vše, co je třeba pro mimořádné události. Například rozdělat oheň na Bílou sobotu nebo kadidlo při velkých slavnostech, musí být k dispozici při stavění betléma a stromků o Vánocích, Božího hrobu o Velikonocích a v měsíci květnu „májového" oltáře. Kostelníci také při mši sv. někdy nahrazují nedostatek ministrantů, lektorů či akolytů. Zajišťují také službu v kostele, když jsou u nás různé koncerty.
Při své službě zažíváme radosti i starosti. Občas něco zapomeneme, inu, nikdo není neomylný. Ale je to služba milá Bohu (a doufáme, že i lidem). Vybízíme také další ochotné farníky, kteří by nám v této službě pomohli zvláště v době prázdnin a dovolených.

Jan Husek, „emeritní“ kostelník