Oblasti pastorace

Oblasti pastorace

Zápisy z pastoračních rad: zde

Josef Biernát

P. Mgr. Ing. Josef Biernát

Kaplan ve farnosti, člen pastorační rady
(liturgie, nemocní, prvokomunikanti ve farnosti)

[email protected]

 
Jan Blecha

Ing. Jan Blecha

Oblast liturgie a doprovázení mimořádných podavatelů eucharistie

[email protected]

Eva Danielová

Mgr. Eva Danielová

Zástupce za Charitu Zlín
Oblast propojení vzájemné spolupráce a pastorace v oblasti charitního působení

[email protected]

Vojtěch Domanský

Ing. Vojtěch Domanský, MBA

Místopředseda pastorační rady, zvolený člen

[email protected]

Jan Dufek

Jan Dufek

Oblast pastorace mládeže ve farnosti, zvolený člen

[email protected]

Ivan Fišar

Mons. Ivan Fišar

Výpomocný duchovní, člen pastorační rady
(ministranti ve farnosti)

[email protected]

Pavla Genzerová

Bc. Pavla Genzerová

Zástupce za společenství farnosti

[email protected]

František Chvatík

František Chvatík

Předávání informací z ekonomické rady,
pomoc rodinám a jednotlivcům na cestě ze závislosti, pořádání poutních zájezdů

[email protected]

Mojmír Jurák

Mgr. Mojmír Jurák

Oblast vzdělávání a formace ve farnosti, zvolený člen

[email protected]

Marie Němcová

MgA. Marie Němcová

Zástupce za Církevní základní školu a mateřskou školu ve Zlíně
(oblast propojení pastorace a vzájemné spolupráce farnosti se školou)

[email protected]

Kamil Obr

P. Mgr. Kamil Obr

Farář, předseda pastorační rady

[email protected]

Miroslav Obšivan

P. ICLic. Mgr. Miroslav Obšivan CM

Kaplan ve farnosti, člen pastorační rady
(oblast diakonie, studenti)

[email protected]

Anna Pešlová

Anna Pešlová

Zástupce za mládež, komunikace se skautským střediskem

[email protected]

20221130_121500

Bc. Markéta Piknová

Pastorační asistentka, sekretářka pastorační rady

[email protected]

Michaela Straková

Michaela Straková

Zástupce za Centrum pro rodinu Zlín
(oblast pastorace manželství a rodiny)

[email protected]

Ondřej Talaš

P. Mgr. Ondřej Talaš

Oblast digitalizace, PR, média

[email protected]