Kaple sv. Martina v Přílukách

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kaple sv. Martina v PřílukáchNa návsi v Přílukách stojí kaple, která snadno upoutá pozornost. Není to sice stavba starobylá a nevyniká ani velikostí, avšak svou dekorativní historizující architekturou se zřetelně odlišuje od okolní zástavby. Kaple byla dokončena r. 1897 a o její výstavbu se postarali představitelé obce.

Přípravy ke stavbě lze sledovat od února 1895. Po vyřízení potřebných formalit a výběru staveniště mohl 14. července želechovický farář posvětit základní kámen kaple.

Hrubá stavba byla provedena v r. 1896 a ještě téhož roku se počítalo s vysvěcením novostavby. Termíny dokončení se však musely více než o rok posunout. Další změna se týkala uvažovaného zasvěcení kaple slovanským apoštolům sv. Cyrilovi a Metoději, avšak bylo rozhodnuto o zasvěcení kaple sv. Martinovi, biskupovi a vyznavači.

kaple sv. MartinaNovou příluckou kapli posvětil 11. listopadu 1897 želechovický farář, který o slavnosti zaznamenal: Lidu bylo velmi mnoho z celého okolí. Domácí všichni, jak velcí tak malí. Také evangelíci byli prý všichni při slavnosti. Kněží bylo přítomno devět.

Náklady na stavbu a výzdobu kaple hradila přílucká obec, peníze se sháněly, kde se dalo. Z většiny domů přišel příspěvek (alespoň po jednom zlatém nebo půlzlatém), zlínská zámecká paní Hauptová dala 20 zlatých a želechovický farář 30 zlatých. Když bylo dílo hotovo, mohli být Přílučtí spokojeni, nová svatomartinská kaple se stala viditelnou ozdobou obce.

V současnosti se v kapli sv. Martina se slouží jednou za rok mše svatá, tzv. „hodová“, a to v neděli, která předchází nebo následuje po 11. listopadu.

Místo uskutečnění

49.2268886N, 17.7133492E

Sdílejte info