Plán na rok 2022

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 1.1.  Světový den modliteb za mír (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 6.1.  Tříkrálová sbírka v kostele i v ulicích (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 9.1.Svátek Křtu Páně (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 16.1.  Sbírka na opravy a investice farnosti (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 18.1.  18.–25. 1. 2022 Týden modliteb za jednotu křesťanů (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 23.1.Neděle Božího slova, sbírka na Biblické dílo (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 23.1.

  Ekumenická bohoslužba v 16 h.

  V neděli 23. ledna v 16.00 hod. budeme slavit v našem kostele ekumenickou bohoslužbu v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenické bohoslužby se budou účastnit téměř všichni představitelé křesťanských církví, které působí v našem městě. Srdečně zvu ke společnému prožití nejen této ekumenické bohoslužby, ale také k modlitbám za jednotu křesťanů v týdnu od 18. do 25. ledna.
  Pokud máte zájem navštívit ekumenické bohoslužby v rámci Aliančního týdne, přijďte do evangelického kostela 10., 12. nebo 14. ledna. Začátek je vždy v 18.00 hod.

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
únor
 • 3.2.  Svatoblažejské požehnání (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 11.2.Světový den nemocných (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 11.2.

  11.–13. 2. 2022 Arcidiecézní setkání katechetů na Velehradě

  https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/12/15/arcidiecezni-setkani-katechetu-covidove-vyzvy/

   

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 12.2.Společné udělování svátosti nemocných (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 14.2.

  14.–20. 2. 2022 Týden manželství

  http://www.tydenmanzelstvi.cz/

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 20.2.

  Sbírka na opravy a investice farnosti

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 27.2.Sbírka Haléř sv. Petra (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
březenduben
 • 2.4.  2. 4. Postní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 10.4.Květná neděle (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 15.4.  15.–16. 4. 2022 Dary na Boží hrob v Jeruzalémě (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 15.4.  15.–17. 4. 2022 Velikonoční triduum (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 17.4.Sbírka na služné duchovních (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 17.4.

  Sbírka na opravy a investice farnosti

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 24.4.Neděle Božího milosrdenství (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
květen
 • 5.5.5.–8. 5. 2022 Studenstský Velehrad (http://studentskyvelehrad.cz/) (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 8.5.Sbírka na křesťanská média (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 15.5.

  Milované město (od 15. h. na náměstí Míru.

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 15.5.

  Sbírka na opravy a investice farnosti

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 22.5.Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě + sbírka na tento účel (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
červen
 • 5.6.Sbírka na církevní školy v diecézi
   
  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 19.6.

  Sbírka na opravy a investice farnosti

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
červenec
 • 17.7.

  Sbírka na opravy a investice farnosti

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
srpen
 • 1.8.1.–5. 8. 2022 Farní příměstský tábor (farnostzlin.cz/tabory) (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 14.8.14.–20. 8. 2022 Farní tábor pro mladší (farnostzlin.cz/tabory) (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 15.8.15.–19. 8. 2022 Farní příměstský tábor pro předškolní děti (farnostzlin.cz/tabory) (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 21.8.21.–27. 8. 2022 Farní tábor pro starší (farnostzlin.cz/tabory) (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 21.8.  Sbírka na opravy a investice farnosti (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
září
 • 18.9.  Sbírka na opravy a investice farnosti (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
říjen
 • 16.10.  Sbírka na opravy a investice farnosti (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 23.10.Den modliteb za misie; sbírka na misie (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
listopad
 • 6.11.Sbírka na Charitu (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 20.11.

  Sbírka na opravy a investice farnosti

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
prosinec
 • 18.12.  Sbírka na opravy a investice farnosti (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)

Celoroční aktivity

Pastorační plán AO 2021 v PDF