Plán na rok 2022

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 1.1.  Světový den modliteb za mír
 • 6.1.  Tříkrálová sbírka v kostele i v ulicích
 • 9.1.Svátek Křtu Páně
 • 16.1.  Sbírka na opravy a investice farnosti
 • 18.1.  18.–25. 1. 2022 Týden modliteb za jednotu křesťanů
 • 23.1.Neděle Božího slova, sbírka na Biblické dílo
 • 23.1.

  Ekumenická bohoslužba v 16 h.

  V neděli 23. ledna v 16.00 hod. budeme slavit v našem kostele ekumenickou bohoslužbu v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenické bohoslužby se budou účastnit téměř všichni představitelé křesťanských církví, které působí v našem městě. Srdečně zvu ke společnému prožití nejen této ekumenické bohoslužby, ale také k modlitbám za jednotu křesťanů v týdnu od 18. do 25. ledna.
  Pokud máte zájem navštívit ekumenické bohoslužby v rámci Aliančního týdne, přijďte do evangelického kostela 10., 12. nebo 14. ledna. Začátek je vždy v 18.00 hod.

únorbřezenduben
 • 2.4.  2. 4. Postní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou
 • 10.4.Květná neděle
 • 15.4.  15.–16. 4. 2022 Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
 • 15.4.  15.–17. 4. 2022 Velikonoční triduum
 • 17.4.Sbírka na služné duchovních
 • 17.4.

  Sbírka na opravy a investice farnosti

 • 24.4.Neděle Božího milosrdenství
květen
 • 5.5.5.–8. 5. 2022 Studenstský Velehrad (http://studentskyvelehrad.cz/)
 • 8.5.Sbírka na křesťanská média
 • 15.5.

  Milované město (od 15. h. na náměstí Míru.

 • 15.5.

  Sbírka na opravy a investice farnosti

 • 22.5.Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě + sbírka na tento účel
červenčervenec
 • 17.7.

  Sbírka na opravy a investice farnosti

srpen
 • 1.8.1.–5. 8. 2022 Farní příměstský tábor (farnostzlin.cz/tabory)
 • 14.8.14.–20. 8. 2022 Farní tábor pro mladší (farnostzlin.cz/tabory)
 • 15.8.15.–19. 8. 2022 Farní příměstský tábor pro předškolní děti (farnostzlin.cz/tabory)
 • 18.8.

  Chvály se společenstvím Invite

 • 21.8.21.–27. 8. 2022 Farní tábor pro starší (farnostzlin.cz/tabory)
 • 21.8.  Sbírka na opravy a investice farnosti
září
 • 9.9.Kurz Filip pro mladší biřmovance 9.-11.9.2022 na Velehradě
 • 11.9.

  Zahájení skautského roku - mše svatá v 8.30

 • 14.9.Seminář pro ženy s Mgr. Irenou Smékalovou na téma Vnitřní řeč ženy https://www.cpr-zlin.cz/
 • 14.9.Adorace za mír na Ukrajině
 • 16.9.

  Den církevního školství - mše svatá v 8h pro žáky a učitele CZŠ a MŠ Zlín

 • 18.9.Rodinný gastrovýlet do Tečovic
 • 18.9.Sbírka na opravy a investice farnosti
 • 27.9.Večer chval, kostel sv. Filipa a Jakuba v 19.30
říjen
 • 2.10.Biřmování - mše sv. v 10h
 • 2.10.Manželské večery říjen až listopad 2022 (https://www.credonf.cz/blog/manzelske-vecery-ve-zline)
 • 7.10.Konference společenství 7.–9. 10. 2022 KC Zlín (https://www.credonf.cz/blog/konference-spolecenstvi)
 • 15.10.Jak být Boží schola – seminář pro scholy (https://bozischola.cz/)
 • 16.10.Sbírka na opravy a investice ve farnosti
 • 16.10.Farní drakiáda na kopci Ostrá horka ve Zlíně
 • 22.10.Děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a nová duchovní povolání
 • 23.10.Misijní neděle s jarmarkem u kostela, sbírka na misie
 • 23.10.Den modliteb za misie; sbírka na misie
 • 25.10.Večer chval, kostel sv. Filipa a Jakuba v 19.30
 • 29.10.Godzone tour - Ostrava
 • 30.10.Dušičkové pobožnosti na hřbitovech v 15h
listopad
 • 6.11.Slavnostní ekumenická bohoslužba - 700 let města Zlína v kostele sv. Filipa a Jakuba v 16:00
 • 6.11.Sbírka na Charitu
 • 11.11.Konference o evangelizaci 11.–12.11. 2022 v Olomouci (https://www.evangelizace.cz/konference2022/)
 • 13.11.Pouť ke sv. Martinovi v kapli na Přílukách
 • 18.11.Arcidiecézní setkání mládeže 18. - 19.11. 2022 (https://mladez.ado.cz/adsm-2022/)
 • 19.11.Arcidiecézní setkání mládeže 18. - 19.11. 2022 (https://mladez.ado.cz/adsm-2022/)
 • 20.11.

  Sbírka na opravy a investice farnosti

 • 29.11.Duchovní obnova pro maminky (https://www.cpr-zlin.cz/)
 • 29.11.Večer chval, kostel sv. Filipa a Jakuba v 19.30
prosinec

–> Další připravované události

Celoroční aktivity

Pastorační plán AO 2021 v PDF