Plán na rok 2021

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 1.1  Světový den modliteb za mír
 • 9.1Tříkrálová sbírka ONLINE a v kasičkách v kostele
 • 10.1Svátek Křtu Páně
 • 18.1  18.–25. 1. 2021 Týden modliteb za jednotu křesťanů
 • 24.1Ekumenická bohoslužba
 • 24.1Neděle Božího slova
únor
 • 3.2  Svatoblažejské požehnání
 • 6.2Společné udělování svátosti nemocných
 • 7.2  7.–14. 2. 2021 Týden manželství
 • 11.2Světový den nemocných
 • 12.2  12.–14. 2. 2021 Arcidiecézní setkání katechetů na Velehradě
 • 17.2Popeleční středa
 • 20.2  Zařazení katechumenů mezi čekatele křtu (Olomouc, katedrála v 10 h.)
 • 21.2Sbírka Haléř sv. Petra
březenduben
 • 2.4  2.–3. 4. 2021 Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
 • 2.4  2.–4. 4. 2021 Velikonoční triduum
 • 4.4Sbírka na kněžský seminář
 • 11.4Neděle Božího milosrdenství
 • 25.4Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
 • 25.4Sbírka na křesťanská média
   
květen
 • 2.5Farní pouť ke sv. Filipu a Jakubovi
 • 9.5Svátek matek; Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě
 • 14.5Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
 • 16.5Den modliteb za sdělovací prostředky
 • 22.5Svatodušní vigilie
 • 23.5Slavnost Seslání Ducha Svatého
 • 23.5První svaté přijímání
 • 23.5Sbírka na církevní školy v diecézi
   
 • 24.5Den modliteb za církev v Číně
 • 28.5Noc kostelů
červen
 • 3.6Slavnost Těla a Krve Páně (celodenní adorace)
 • 5.6Pouť děkanátu Zlín a Vizovice za obnovu rodin a kněžská povolání
 • 6.6Slavnost Božího těla v parku Komenského
 • 18.6Arcidiecézní setkání dětí v Olomouci
 • 20.6Den otců
červenec
 • 25.7Pouť ke sv. Anně v Jaroslavicích
srpen
 • 8.8Adorační den farnosti
 • 29.8Žehnání dětem do nového školního roku
září
 • 1.9Světový den modliteb za péči o stvoření
 • 4.9  Ministrantská pouť v Olomouci: „Život sv. Jana Sarkandra v 5V“ /Vztah, Víra, Vůle, Věrnost, Vítězství/
 • 16.9Den církevních škol
 • 19.9Slavnostní zahájení skautského roku
 • 26.9Pouť ke sv. Václavovi na Kudlově
 • 27.9Zahájení akademického roku
říjen
 • 22.10Misijní most modlitby
 • 24.10Den modliteb za misie; sbírka na misie
listopad
 • 1.11Dušičkové pobožnosti na hřbitovech
 • 14.11Pouť k sv. Martinovi na Přílukách
 • 14.11Sbírka na Charitu
prosinec
 • 5.12Setkání s Mikulášem v kostele
 • 26.12Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů
 • 26.12Živý betlém
 • 31.12Mše na poděkování za uplynulý rok v 17h

Celoroční aktivity