Plán na rok 2024

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 1.1.  Světový den modliteb za mír
 • 6.1.  Tříkrálová sbírk
 • 7.1.  Svátek Křtu Páně, Poděkování dobrovolníkům farnosti na Regině
 • 16.1.  Začíná Kurz Alfa na Regině
 • 18.1.  Týden modliteb za jednotu křesťanů (18.-25. 1.)
 • 21.1.  Neděle Božího slova, Ekumenická bohoslužba
 • 28.1.  Farní karneval pro rodiny na Regině
únor
 • 2.2.Uvedení Páně do chrámu, Hromnice, Farní ples v KC Zlín
 • 10.2.  Společné udělování svátosti nemocných v kostele
 • 11.2.  Světový den nemocných, Adorace pro manžele
 • 12.2.  Týden manželství (12.-18. 2. 2024)
 • 14.2.  Popeleční středa
 • 16.2.  Duchovní obnova farnosti s P. Josefem Čunkem, SJ
 • 18.2.  1. neděle postní
březen
 • 16.3.  Konference křesťanských učitelů
 • 24.3.  Květná neděle
 • 25.3.  Slavnost Zvěstování Páně, den modliteb za počatý život
 • 28.3.  Zelený čtvrtek
 • 29.3.  Velký pátek
 • 30.3.  Bílá sobota
 • 31.3.  Den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
duben
 • 2.4.  Velikonoční chvály
 • 7.4.  Neděle Božího milosrdenství
 • 8.4.  Den modliteb za počatý život
 • 23.4.  Farní pouť do Assisi a Říma s o. Josefem (23.-30. 4.)
květen
 • 4.5.  Koncert v předvečer pouti
 • 5.5.  Farní pouť ke sv. Filipu a Jakubovi
 • 10.5.  Začíná novéna k Duchu Svatému
 • 12.5.  Svátek matek
 • 18.5.  Vigilie před slavností seslání Ducha Svatého
 • 19.5.  Slavnost Seslání Ducha Svatého, První svaté přijímání
 • 26.5.  Slavnost Nejsvětější Trojice
 • 30.5.  Slavnost Těla a Krve Páně
červen
 • 7.6.  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Noc kostelů
 • 8.6.  Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání ve Štípě
 • 16.6.  Den otců
červenec
 • 5.7.  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 • 21.7.  Pouť ke sv. Anně v Jaroslavicích
 • 28.7.  Světový den prarodičů a seniorů
srpen
 • 8.8.  Adorační den farnosti
 • 15.8.  Nanebevzetí Panny Marie
 • 31.8.  Arcidiecézní pouť rodin a dětí na sv. Hostýně
září
 • 1.9.  Světový den modliteb za péči o stvoření, Žehnání dětem do nového školního roku
 • 12.9.  Farní pouť do Říma s o. Kamilem (12.- 18.9.)
 • 15.9.  Zahájení akademického roku
 • 16.9.  Den církevních škol
 • 28.9.  Slavnost sv. Václava
 • 29.9.  Pouť ke sv. Václavu na Kudlově
říjen
 • 20.10.  Misijní neděle
listopad
 • 1.11.  Slavnost Všech Svatých
 • 2.11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 • 3.11.  Dušičkové pobožnosti na hřbitovech
 • 10.11.  Pouť k sv. Martinovi na Přílukách
 • 17.11.  Týden modliteb za mládež (17.-24. 11.)
 • 23.11.  Setkání mládeže děkanátu
 • 24.11.  Slavnost Ježíše Krista Krále
prosinec
 • 1.12.  1. neděle adventní
 • 8.12.  Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
 • 24.12.  Štědrý den
 • 25.12.  Slavnost Narození Páně
 • 26.12.  Svátek svatého Štěpána, Živý betlém
 • 27.12.  Žehnání vína
 • 29.12.  Svátek Svaté rodiny, obnova manželských slibů

Pastorační plán – kalendář akcí v Google kalendáři

Tlačítkem v pravém spodním rohu je možné si kalendář integrovat do vlastního Google kalendáře.

 

Celoroční aktivity

Směrnice č. 2/2021 – Pastorační plán Arcidiecéze Olomoucké v PDF