Farní časopis

Farní časopis

Život (zlínských) farností je čtrnáctideník, který vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín ve spolupráci s farností Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín.

CHARAKTERISTIKA ZPRAVODAJE

 • Vychází pravidelně každé dva týdny s výjimkou letních prázdnin (jednou za měsíc) a přelomu roku (asi tři týdny) – obvykle 22 čísel za rok.
 • Náklad je 1 300 kusů (900 ks dostává farnost FaJ, 400 ks dostává farnost PMPk) a je určen pro vnitřní potřebu farností.
 • Rozsah (počet stran) bývá podle počtu uveřejněných článků (průměrně 16 stran, občas 12 nebo 20 stran, výjimečně 24 stran), maximální počet znaků na jednu stranu je 2300 (včetně mezer).
 • Redakční rada: P. Kamil Obr, P. Dan Žůrek, SDB, Vojtěch Jurák.
 • Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno zaslat na e-mail [email protected] nebo vhodit na faře do schránky označené Život farností. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů. Při výběru dává přednost textům stručným.

OBSAH ŽIVOTA FARNOSTÍ

 •  
  Při výběru upřednostňujeme články
  • Přednost mají články týkající se naší farnosti.
  • Přednost mají také články stručné a věcné.
  • Otiskovány bývají také pastýřské listy olomouckého arcibiskupa a papežské listy.
 •  
  Úprava článků
  • Články bývají publikovány v jednotné úpravě.
  • Pokud je třeba článek krátit z důvodu velkého rozsahu (nedostatek místa), pak se vypouštějí části, které neovlivní podstatu článku.
  • Redakce upravuje stylizaci věty, je-li neúplná nebo nedává-li smysl, rovněž opravuje pravopisné chyby.
  • Každý článek je podepsaný (jméno a příjmení, bez titulů).
 •  
  Neuveřejňujeme
  • Anonymy.
  • Články, jejichž autor si nepřeje být jmenován.
  • Polemiky.
  • Články s nepravdivými informacemi nebo informacemi, jejichž správnost nelze ověřit.
  • Články politických stran.
  • Články, u nichž si autor nepřeje, aby se do nich jakkoli zasahovalo (opravy chyb, případné krácení, formátování textu).
  • Články netýkající se přímo naší farnosti, děkanátu či diecéze.
 •  
  Co má obsahovat článek
  • Předmět – o co se jedná, případně vysvětlení (např. Kurzy Alfa, které tvoří série promluv na klíčová témata související s křesťanskou vírou).
  • Přesné datum nejlépe doplněné o den v týdnu (např. ve středu 2. října).
  • Jména alespoň na začátku uvádět celá i s tituly, případě funkcemi (např. olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner).
  • Jednoznačné místo a čas konání i další termíny (přihlášky, uzávěrky).
  • Případné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, internetová stránka).
  • Podpis autora (totéž u případné připojené fotografie).
 •  
  Hlasy a ohlasy – články o proběhlých akcích
  • Tyto články mohou být také povzbuzením pro ty, kteří se váhali účastnit.
  • Posílat co nejdříve po zakončení akce (např. nevhodné během Vánoc psát o letních prázdninách).
  • Vhodné je přímo na akci pověřit konkrétního účastníka o napsání článku (popř. zaslání fotografie) do určitého data.
  • V textu se vyhýbat rozvláčným popisům a všemožným výčtům.
 •  
  V jaké podobě předávat článek
  • Elektronicky bez úprav a formátování, které budou pro další použití odstraněny (e-mail: [email protected]).
  • Písemně nejlépe ve farní kanceláři.
  • Články psát nebo upravit pro ŽF, nikoli jako obecnou informaci pro různé „použití“ nebo již hotový leták.
  • Fotografie posílat zvlášť (nevkládat přímo do dokumentu).
 •  
  Fotografie
  • Články o proběhlých akcích je vhodné doplnit fotografií (lépe dvě nebo tři na výběr).
  • Fotografie mají svého autora, kterého je vhodné uvádět.
  • Fotografie zaslat v originálu – úpravy většinou poškodí kvalitu snímku (jsou obvykle pro tisk malé).
  • Pokud není snímek vypovídající, je vhodné uvést krátkou popisku.

 • Život farností – farní zpravodaj
  název velikost publikováno stáhnout
  Život farností: 12. číslo – 16. června 2024
  2.27 MB 16.6.2024
  Život farností: 11. číslo – 2. června 2024
  2.91 MB 2.6.2024
  Život farností: 10. číslo – 19. května 2024
  4.23 MB 19.5.2024
  Život farností: 9. číslo – 5. května 2024
  5.23 MB 5.5.2024
  Život farností: 8. číslo – 21. dubna 2024
  1.91 MB 21.4.2024
  Život farností: 7. číslo – 7. dubna 2024
  3.47 MB 7.4.2024
  Život farností: 6. číslo – 24. března 2024
  3.04 MB 24.3.2024
  Život farností: 5. číslo – 10. března 2024
  1.90 MB 10.3.2024
  Život farností: 4. číslo – 25. února 2024
  2.64 MB 25.2.2024
  Život farností: 3. číslo – 11. února 2024
  2.26 MB 11.2.2024
  Život farností: 2. číslo – 28. ledna 2024
  2.30 MB 28.1.2024
  Život farností: 1. číslo – 14. ledna 2024
  4.35 MB 14.1.2024
  Život farností: 23. číslo – 24. prosince 2023
  4.47 MB 21.12.2023
  Život farností: 22. číslo – 10.prosince 2023
  4.88 MB 10.12.2023
  Život farností: 21. číslo – 26. listopadu 2023
  3.93 MB 26.11.2023
  Život farností: 20. číslo – 12. listopadu 2023
  5.37 MB 12.11.2023
  Život farností: 19. číslo – 29. října 2023
  3.51 MB 30.10.2023
  Život farností:18. číslo – 15. října 2023
  4.57 MB 16.10.2023
  Život farností:17. číslo – 1. října 2023
  3.30 MB 1.10.2023
  Život farností: 16. číslo – 17. září 2023
  4.44 MB 11.9.2023
  Život farností: 15. číslo – 3. září 2023
  6.66 MB 1.9.2023
  Život farností: 14. číslo – 30. července 2023
  6.00 MB 29.7.2023
  Život farností: 13. číslo – 25. června 2023
  3.56 MB 25.6.2023
  Život farností: 12. číslo – 11. června 2023
  5.69 MB 11.6.2023
  Život farností: 11. číslo – 28. května 2023
  3.89 MB 28.5.2023
  Život farností: 10. číslo – 14. května 2023
  6.54 MB 12.5.2023
  Život farností: 9. číslo – 30. dubna 2023
  4.19 MB 30.4.2023
  Život farností: 8. číslo – 16. dubna 2023
  3.54 MB 16.4.2023
  Život farností: 7. číslo – 2. dubna 2023
  4.55 MB 1.4.2023
  Život farností: 6. číslo –19. března 2023
  5.01 MB 17.3.2023
  Život farností: 5. číslo - 5. března 2023
  4.33 MB 3.3.2023
  Život farností: 4. číslo - 19. února 2023
  5.21 MB 18.2.2023
  Život farností: 3. číslo – 5. února 2023
  3.01 MB 5.2.2023
  Život farností: 2. číslo – 22. ledna 2023
  2.85 MB 20.1.2023
  Život farností: 1. číslo – 8. ledna 2023
  4.24 MB 6.1.2023
  Život farností: 23. číslo – 18.prosince 2022
  6.00 MB 17.12.2022
  Život farností: 22. číslo – 4. prosince 2022
  6.14 MB 30.11.2022
  Život farností: 21. číslo – 20. listopadu 2022
  4.32 MB 18.11.2022
  Život farností: 20. číslo – 6. listopadu 2022
  7.28 MB 5.11.2022
  Život farností: 19. číslo – 23. října 2022
  3.48 MB 20.10.2022
  Život farností: 18. číslo – 9. října 2022
  3.79 MB 8.10.2022
  Život farností: 17. číslo – 25. září 2022
  4.95 MB 23.9.2022
  Život farností: 16. číslo – 11.září 2022
  4.24 MB 9.9.2022
  Život farností: 15. číslo – 28. srpna 2022
  8.28 MB 25.8.2022
  Život farností:14. číslo – 31. července 2022
  4.68 MB 29.7.2022
  Život farností: 13. číslo – 26. června 2022
  3.82 MB 23.6.2022
  Život farností: 12. číslo – 12. června 2022
  4.65 MB 9.6.2022
  Život farností: 11. číslo – 29. května 2022
  5.05 MB 26.5.2022
  Život farností: 10. číslo – 15. května 2022
  3.31 MB 13.5.2022
  Život farností: 9. číslo – 1. května 2022
  3.66 MB 29.4.2022
  Život farností: 8. číslo – 17. dubna 2022
  4.03 MB 15.4.2022
  Život farností: 7. číslo – 3. dubna 2022
  4.99 MB 1.4.2022
  Život farností: 6. číslo – 20. března 2022
  3.98 MB 18.3.2022
  Život farností: 5. číslo – 6. března 2022
  4.53 MB 4.3.2022
  Život farností: 4. číslo – 20. února 2022
  3.74 MB 18.2.2022
  Život farností: 3. číslo – 6. února 2022
  4.69 MB 4.2.2022
  Život farností: 2. číslo – 23. ledna 2022
  4.73 MB 20.1.2022
  Život farností: 1. číslo – 9. ledna 2022
  4.31 MB 7.1.2022
  Život farností: 23. číslo – 19. prosince 2021
  4.92 MB 17.12.2021
  Adventní aktivita 2, příloha Života farností č. 22
  2.40 MB 4.12.2021
  Život farností: 22. číslo – 5. prosince 2021
  4.68 MB 3.12.2021
  Adventní aktivita 1, příloha Život farností 21
  2.90 MB 20.11.2021
  Život farností: 21. číslo – 21. listopadu 2021
  4.09 MB 19.11.2021
  Život farností: 20. číslo – 7. listopadu 2021
  4.82 MB 5.11.2021
  Život farností: 19. číslo – 24. října 2020
  3.92 MB 22.10.2021
  Život farností: 18. číslo – 10. října 2021
  3.36 MB 8.10.2021
  Život farností: 17. číslo – 26. září 2021
  3.66 MB 24.9.2021
  Život farností: 16. číslo – 12. září 2021
  3.88 MB 10.9.2021
  Život farností: 15. číslo – 29. srpna 2021
  8.02 MB 27.8.2021
  Život farností: 14. číslo – 25. července 2021
  5.94 MB 23.7.2021
  Život farností: 13. číslo – 27. června 2021
  4.47 MB 27.6.2021
  Život farností: 12. číslo – 13. června 2021
  7.90 MB 11.6.2021
  Život farností: 11. číslo – 30. května 2021
  5.32 MB 28.5.2021
  Život farností: 10. číslo – 16. května 2021
  4.88 MB 14.5.2021
  Život farností: 9. číslo – 2. května 2021
  4.40 MB 30.4.2021
  Život farností: 8. číslo – 18. dubna 2021
  5.85 MB 16.4.2021
  Život farností: 7. číslo – 4. dubna 2021
  7.51 MB 2.4.2021
  Život farností: 6. číslo – 21. března 2021
  5.14 MB 19.3.2021
  Život farností: 5. číslo – 7. března 2021
  6.54 MB 5.3.2021
  Život farností: 4. číslo – 21. února 2021
  3.91 MB 19.2.2021
  Život farností: 3. číslo – 7. února 2021
  3.90 MB 5.2.2021
  Život farností: 2. číslo – 24. ledna 2021
  5.70 MB 22.1.2021
  Život farností: 1. číslo – 10. ledna 2021
  11.00 MB 8.1.2021
  Život farností: 18. číslo – 20. prosince 2020
  5.26 MB 19.12.2020
  Život farností: 17. číslo – 29. listopadu 2020
  3.11 MB 26.11.2020
  Život farností: 16. číslo – 25. října 2020
  3.29 MB 26.10.2020
  Život farností: 15. číslo – 11. října 2020
  4.32 MB 8.10.2020
  Život farností: 14. číslo – 27. září 2020
  1.99 MB 27.9.2020
  Život farností: 13. číslo – 13. září 2020
  4.34 MB 13.9.2020
  Život farností: 12. číslo – 30. srpna 2020
  17.14 MB 30.8.2020
  Život farností: 11. číslo – 2. srpna 2020
  5.16 MB 2.8.2020
  Život farností: 10. číslo – 28. června 2020
  3.40 MB 28.6.2020
  Život farností: 9. číslo – 14. června 2020
  3.40 MB 14.6.2020
  Život farností: 8. číslo – 31. května 2020
  1.91 MB 31.5.2020
  Život farností: 7. číslo – 17. května 2020
  3.28 MB 17.5.2020
  Život farností: 6. číslo – 3. května 2020
  3.91 MB 3.5.2020
  Život farností: 5. číslo – 8. března 2020
  1.50 MB 8.3.2020
  Život farností: 4. číslo – 23. února 2020
  3.29 MB 23.2.2020
  Život farností: 3. číslo – 9. února 2020
  3.13 MB 9.2.2020
  Život farností: 2. číslo – 26. ledna 2020
  3.24 MB 26.1.2020
  Život farností: 1. číslo – 12. ledna 2020
  3.95 MB 12.1.2020