Ministranti

Ministranti

Ministranti ve Zlíně

Aktuální informace

Zveme nové i dřívější kluky do služby ministranta...

Ministrantská schůzka proběhne v sobotu 20. ledna 2024 v 9 hodin na faře. 

Termíny dalších ministrantských schůzek v roce 2024 vždy
v sobotu v 9 hodin na faře

20. 1. 2024, 3. 2. 2024, 2. 3. 2024, 16. 3. 2024 (dopolední křížová cesta), 20. 4. 2024, 4. 5. 2024, 1. 6. 2024, 15. 6. 2024 (závěrečná schůzka)

Rádi bychom vás pozvali na středeční mše sv. zaměřené pro ministranty a jejich rodiny v 17 hodin v kostele vždy poslední středu v měsíci:
31. 1. 2024, 28. 2. 2024, 27. 3. 2024, 24. 4. 2024, 29. 5. 2024, 27. 6. 2024 (poslední mše sv. bude výjimečně ve čtvrtek v 17 hodin)

 

Petr Chvatík ([email protected]), P. Ivan Fišar ([email protected])

 

 

 

 

Adventní soutěž s vlčím doupětem a o. Romanem:

Tady postupně uvidíte videa na každý den. Začíná se již první neděli adventní. Zapojte se do soutěže...

Kartičky týkající se této adventní aktivity najdete vždy na celý týden v sakristii v označené krabici a je tam k dispozici i ten plánek.

 

 

 

 

 

Velikonoční triduum

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilie

Nácviky na Triduum 2024

na Zelený čtvrtek – ve středu 27. 3. v 19:00 (po večerní mši sv.)

na Velký pátek – v pátek 29. 3. v 9:00

na Vigilii Vzkříšení – v sobotu 30. 3. v 9:00

 

V době postní budeme putovat po poušti s Vlčím doupětem

Úvodní video:

 

Další ministrantské akce olomoucké arcidiecéze:

www.ministranti.info.

 

Ministrantské schůzky

Společné ministrantské schůzky „bílých“ a „červených“ ministrantů bývají v sobotu zpravidla po 14 dnech, začátek je vždy v 9 hodin na faře a schůzka trvá asi hodinu a půl.

Zveme mezi sebe také nové ministranty, kteří se přímo v kostele naučí základní ministrantské postoje při mši svaté. Při dalších schůzkách se podle svých schopností postupně seznámí se službami u oltáře.

 

 


Ministranti bílí

Být ministrantem, je náročná služba, protože vyžaduje od mladého člověka mnoho věcí. Nejen umět to, jak se chovat a přisluhovat u oltáře (jak držet misál, podávat konvičky nebo kdy sedět, kdy stát apod.), ale i jak se chovat jako křesťan. Latinské slovo ministrare se dá přeložit jako "sloužit", což znamená Bohu, knězi i lidem. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Do této skupiny patří malí chlapci od 1. třídy až do 5. třídy základní škol. Tito nejmladší ministranti jsou oblečeni v bílé albě a kolem pasu mají cingulum v liturgické barvě.

Nejpozději na konci 5. třídy projdou bílí ministranti „postupovou zkouškou“, při které prokážou svoje schopnosti a znalosti, a pokud uspějí, přestoupí mezi červené ministranty. Nejschopnější kluci se mohou pokusit o zvládnutí zkoušek již o rok dříve, ale hodnocení je o to přísnější.

Ministranti červení

Ministrant je chlapec či muž, který jménem věřících slouží knězi u oltáře. Např. drží misál, přináší konvičky, dává znamení zvonkem při proměňování, drží patenu aj. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Do této skupiny patří chlapci ze 6.–9. tříd základních škol. Tito ministranti jsou oblečeni v červené klerice a přes ni mají bílou superpelici.

Nejpozději na konci 9. třídy absolvují červení ministranti „postupovou zkouškou“, při které prokážou svoje schopnosti a znalosti, mezi které patří také zvládnutí základních kostelnických služeb, jako je odemknutí kostela a nachystání všeho potřebného ke mši svaté. V případě úspěchu přestoupí mezi černé ministranty, jinak se musejí chybějící znalosti doučit a zkoušku opakovat. Kluci se mohou pokusit o zvládnutí zkoušek již o rok dříve, ale hodnocení je o to přísnější.

Ministranti černí

Do této skupiny patří ministranti od 15 let, kteří kromě ministrování u oltáře mohou také číst čtení a přímluvy. Mají černou kleriku a bílou superpelici.