Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 8.12.2021 do 8.1.2022

Drazí lektoři, přinášíme vám další možnost zápisu na čtení při mši sv.


středa 08.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče, + Janu a + Marii Novosadovy a +++ (Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu)
1. čtení
středa 08.12.2021 v 17:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + členy Rodiny Neposkvrněné (Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu)
1. čtení
středa 08.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Dubkovy, + manžela a * rodinu (Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu)
1. čtení
čtvrtek 09.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Štérovu a Olivíkovu (sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina)
1. čtení přihlásit se
pátek 10.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + kněze naší farnosti (Panny Marie Loretánské)
1. čtení přihlásit se
pátek 10.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za dar života (Panny Marie Loretánské)
1. čtení přihlásit se
sobota 11.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče, jejich zemřelé děti a + vnuka (sv. Damasa I., papeže)
1. čtení přihlásit se
sobota 11.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžele Soldánovy,+ manžele Bodečkovy,+ Pavla Ryšavého a * rodinu Ryšavou. (sv. Damasa I., papeže)
1. čtení přihlásit se
neděle 12.12.2021 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za 80 let života a * a + rodinu Hašovu (3. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení přihlásit se
neděle 12.12.2021 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky (3. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení Pavla Ž.
neděle 12.12.2021 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Aloise a Anežku Michalčíkovy a švagra Ladislava Petřivalského (3. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení Ludmila S.
neděle 12.12.2021 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za nedožitých 100 let Josefa Mikuláška a jeho + manželku Jarmilu  (3. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení přihlásit se
neděle 12.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za vysvobození od zlého pro Miroslava, Jaroslava, Zuzanu, Filipa, Marii, Markétu, Oldřicha, Jarmilu a jejich rodiny (3. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení přihlásit se
pondělí 13.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za Boží pomoc a požehnání pro Lucii a její rodinu (sv. Lucie, panny a mučednice)
1. čtení Hana K.
pondělí 13.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodiče Helenu a Josefa Magdikovi z Pruského a švagra Jána Podskoča z Ilavy a za celou * rodinu z Nedašovy Lhoty (sv. Lucie, panny a mučednice)
1. čtení přihlásit se
úterý 14.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život (sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve)
1. čtení přihlásit se
středa 15.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Filoménu Jenišovu + rodiče a sestru Marii (středa 3. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
středa 15.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + tatínka Radomíra Čuříka a * rodinu (středa 3. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 16.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Annu Pekárkovu, + rodiče a + bratry Bedřicha a P. Josefa (čtvrtek 3. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 16.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za spásu duší rodičů Šůstkových (čtvrtek 3. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
pátek 17.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za brzké uzdravení Stanislava Gajdošíka a jeho * a + rodinu (pátek 3. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
pátek 17.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Marii Němečkovou, jejího + manžela Františka, + děti a vnuka (pátek 3. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
sobota 18.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + kněze a řeholníky (sobota 3. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
sobota 18.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Pechalovy a Holíkovy a za + manžela Stanislava (sobota 3. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
neděle 19.12.2021 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za Boží milosrdenství pro + osobu (4. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení přihlásit se
neděle 19.12.2021 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Ludmilu Drgovou, + manžela a nenarozené děti (4. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení přihlásit se
neděle 19.12.2021 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky (4. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení přihlásit se
neděle 19.12.2021 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně poděkování za 50 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu. (4. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení přihlásit se
neděle 19.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Ludmilu a Josefa Odvárkovy s prosbou o Boží pomoc pro * rodinu (4. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení přihlásit se
pondělí 20.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžele Soldánovy, + manžele Bodečkovy, + Pavla Ryšavého a * rodinu Ryšavou. (pondělí 4. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
pondělí 20.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Rudolfa Šimurdu, za +++ a za Boží ochranu pro * rodinu (pondělí 4. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
úterý 21.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Kamila Straku a + Ludmilu a Františka Zapletalovy (úterý 4. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
středa 22.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + kněze (středa 4. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
středa 22.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za Boží požehnání a moudrost v rozhodnutí (středa 4. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 23.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče z obou stran, za rodinu Blažkovu a Sušankovu, +++ a všechny nenarozené děti (čtvrtek 4. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 23.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodinu syna Miroslava s prosbou o Boží požehnání (čtvrtek 4. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
pátek 24.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za lidi osamělé a bez domova, ať pocítí Boží blízkost a pomoc (Štědrý den)
1. čtení přihlásit se
pátek 24.12.2021 v 15:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodiny (Štědrý den)
1. čtení Pavla Ž.
sobota 25.12.2021 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za nenarozené děti (Narození Páně)
1. čtení Hana K.
sobota 25.12.2021 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny Strakovu a Janásovu. (Narození Páně)
1. čtení přihlásit se
sobota 25.12.2021 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Karla Perůtku, manželku Vlastu, jejich + rodiče a za * rodinu s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie  (Narození Páně)
1. čtení Marie C.
sobota 25.12.2021 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za úctu k rodině a životu, za lásku mezi lidmi a pokoj ve světě (Narození Páně)
1. čtení přihlásit se
sobota 25.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za obrácení našeho národa (Narození Páně)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.12.2021 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodinu syna Jana s prosbou o Boží požehnání (Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.12.2021 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za dar života a křtu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.12.2021 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Barankovu a Vojtáskovu (Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.12.2021 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky (Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za Jana a Ludvíka Zvoníčkovy a +++ (Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
1. čtení přihlásit se
pondělí 27.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny Ordeltovu a Kutrovu (sv. Jana, apoštola a evangelisty)
1. čtení přihlásit se
pondělí 27.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za dceru Kristýnu, za Boží pomoc a požehnání (sv. Jana, apoštola a evangelisty)
1. čtení přihlásit se
úterý 28.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za nenarozené děti, za děti týrané a zneužívané, za úctu k životu od početí (sv. Mláďátek, mučedníků)
1. čtení Hana K.
středa 29.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně poděkování za křest (sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka)
1. čtení přihlásit se
středa 29.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za Boží milosrdenství (sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 30.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodinu dcery Marie s prosbou o Boží požehnání (čtvrtek 1. týdne po Narození Páně)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 30.12.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Minaříkovu a duše v očistci (čtvrtek 1. týdne po Narození Páně)
1. čtení přihlásit se
pátek 31.12.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodinu Šedivou s prosbou o Boží požehnání (sv. Silvestra I., papeže)
1. čtení přihlásit se
pátek 31.12.2021 v 17:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za uplynulý rok (sv. Silvestra I., papeže)
1. čtení přihlásit se