Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 24.9.2021 do 24.10.2021

Drazí lektoři, přinášíme vám další možnost zápisu na čtení při mši sv.


pátek 24.09.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za děti a vnoučata a za mír ve světě (pátek 25. týdne v mezidobí)
1. čtení Hana K.
pátek 24.09.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžela Viktora Doležala a + rodinu Chovancovu (pátek 25. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
sobota 25.09.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Jaroslava Nepevného, jeho * a + rodinu a za + Josefa Králíka a jeho * a + rodinu (sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení Martina J.
sobota 25.09.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Liboslava Mahdala, aby mu Pán odpustil všechny jeho nedokonalosti, přijal ho do věčné slávy a odplatil mu vše dobré co vykonal pro druhé. (sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.09.2021 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Danu Pagáčovou, + Františka Migotu, za * rodinu a +++ (26. neděle v mezidobí)
1. čtení Hana K.
neděle 26.09.2021 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky (26. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.09.2021 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny Viceníkovou a Potáčkovou (26. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.09.2021 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžele Marii a Josefa Čajánkovy a * rodinu (26. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.09.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodinu Kořínkovu (26. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pondělí 27.09.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžela Josefa Šafránka a +++ (sv. Vincence z Pauly, kněze)
1. čtení přihlásit se
pondělí 27.09.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně poděkování za život Jarky Glabazňové a Jitky Růžičkové s prosbou o požehnání a za + prarodiče (sv. Vincence z Pauly, kněze)
1. čtení přihlásit se
úterý 28.09.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Evu Kapolkovou, + syna Jozefa a * rodinu (sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze)
1. čtení Marta S.
úterý 28.09.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Novotných (sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze)
1. čtení přihlásit se
středa 29.09.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Stanislava Hanačíka, + rodiče z obou stran a za dar zdraví, a Boží požehnání pro * rodinu (sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů)
1. čtení přihlásit se
středa 29.09.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za studenty a zaměstnance SZŚ Zlín (sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů)
1. čtení Jaroslava N.
čtvrtek 30.09.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + bratra pana Němečka, jeho + rodinu a za Boží ochranu * rodiny (sv. Jeronýma, kněze a učitele církve)
1. čtení Alena G.
čtvrtek 30.09.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžela Antonína Gurského a * rodinu (sv. Jeronýma, kněze a učitele církve)
1. čtení Markéta S.
pátek 01.10.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti (sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve)
1. čtení přihlásit se
pátek 01.10.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodinu Starostkovu (sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve)
1. čtení přihlásit se
sobota 02.10.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Marii Kopečnou, manžela, rodiče, sourozence, vnuka Karla a * rodinu (svatých andělů strážných)
1. čtení přihlásit se
sobota 02.10.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Štětkářovy, syna Václava a zetě Vojtěcha (svatých andělů strážných)
1. čtení přihlásit se
neděle 03.10.2021 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Malinovu, Kriškovu a Miklovu (27. neděle v mezidobí)
1. čtení Silvie M.
neděle 03.10.2021 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodinu Jakubíčkovu a za +++. (27. neděle v mezidobí)
1. čtení Marie C.
neděle 03.10.2021 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky (27. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 03.10.2021 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny Čechovu a Malenovskou (27. neděle v mezidobí)
1. čtení Alena G.
pátek 08.10.2021 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za dar víry a Boží požehnání pro novomanžele Danielu a Martina Buriánkovy (pátek 27. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se