Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 6.10.2022 do 6.11.2022

Drazí lektoři, přinášíme vám další možnost zápisu na čtení při mši sv.


čtvrtek 06.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Margitu a Františka, + sestru Antonii a švagra Michala + dceru Jitku (sv. Bruna, kněze)
1. čtení
čtvrtek 06.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + tatínka k nedožitým 85. narozeninám a +++ (sv. Bruna, kněze)
1. čtení přihlásit se
pátek 07.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny Dohnalovu a Kapustovu (Panny Marie Růžencové)
1. čtení přihlásit se
pátek 07.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Miroslava Holíka, + rodiče Bořutovy a jejich + syny (Panny Marie Růžencové)
1. čtení přihlásit se
sobota 08.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za život vnuka Mikuláška (sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
sobota 08.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za maminku Ludmilu a její sestru Marii k památce jejich umrtí (sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
neděle 09.10.2022 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky (28. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 09.10.2022 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za dobrou, obohacující a kvalitní formaci ministrantů v celé České republice a za kvalitní formaci seminaristů v České republice (28. neděle v mezidobí)
1. čtení Jan M.
neděle 09.10.2022 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání (28. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 09.10.2022 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Ignáce Stanislava Horníčka k výročí 25 let od úmrtí (28. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 09.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za dar zdraví a Boží požehnání (28. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pondělí 10.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za dceru Karličku s prosbou o požehnání a ochranu do jejího života (pondělí 28. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pondělí 10.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a její dobrodince (pondělí 28. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
úterý 11.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život (sv. Jana XXIII., papeže)
1. čtení přihlásit se
středa 12.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za navrácení zdraví a za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu (sv. Radima, biskupa )
1. čtení přihlásit se
středa 12.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžela Josefa Majera a rodinu Čermákovu a + Tomáše Vašíčka (sv. Radima, biskupa )
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 13.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za život s prosbou o Boží požehnání do dalších let a ochranu Panny Marie pro celou rodinu (čtvrtek 28. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 13.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Františka Bednaříka, + rodiče Bednaříkovy a Kratochvílovy, za +++ a za * rodinu (čtvrtek 28. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pátek 14.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžela Josefa Šafránka a * rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie (sv. Kalista I., papeže a mučedníka)
1. čtení přihlásit se
pátek 14.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysl dárce (sv. Kalista I., papeže a mučedníka)
1. čtení přihlásit se
sobota 15.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za živou a + rodinu Ondrišikovou a Macikovou (sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve)
1. čtení přihlásit se
sobota 15.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Váňovy, jejich + snachy a + zetě Františka a * rodiny Váňovu a Zbořilovu (sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve)
1. čtení přihlásit se
neděle 16.10.2022 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny, Vránovu a Mánkovu. (29. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 16.10.2022 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky (29. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 16.10.2022 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za dar života a dar křtu pro Julii, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (29. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 16.10.2022 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysl dárce (29. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 16.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Ludmilu a Jana Pechancovi a jejich+ rodiče  a prosba o dar zdraví pro * rodinu, a prosba o Boží pomoc pro rodinu (29. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pondělí 17.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Pavlínku Ryškovou při příležitosti 96. narozenin (sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka)
1. čtení přihlásit se
pondělí 17.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a její dobrodince (sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka)
1. čtení přihlásit se
úterý 18.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Jaroslava Čapáka, jeho rodiče a * rodinu (sv. Lukáše, evangelisty)
1. čtení přihlásit se
středa 19.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za Elenku a Michala a manžele Ptáčkovy (sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků)
1. čtení přihlásit se
středa 19.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžela Františka Rábka (sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 20.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžela a syna Jana a * rodinu Uhlíkovu (čtvrtek 29. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 20.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za dar života Věry Malotové s prosbou o ochranu Panny Marie (čtvrtek 29. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pátek 21.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodinu Březíkovu a Pokludovu, nenarozené děti a +++ (bl. Karla Rakouského)
1. čtení přihlásit se
pátek 21.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za 55 let společného života, Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu (bl. Karla Rakouského)
1. čtení přihlásit se
sobota 22.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Jurákovu, Hnilicovu, Mackovu, Hrůzovu, Bobalovu, a +++ (sv. Jana Pavla II., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
sobota 22.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za +  Dagmar Vaškovou (sv. Jana Pavla II., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
neděle 23.10.2022 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za tatínka Františka a bratra Jiřího. (30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE)
1. čtení přihlásit se
neděle 23.10.2022 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Matlovy, Chromčákovy, syny a vnuka. (30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE)
1. čtení přihlásit se
neděle 23.10.2022 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Marii Konečnou, roz. Kratochvílovou, jejího + manžela Josefa Konečného a jejich + syna Josefa Konečného (30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE)
1. čtení přihlásit se
neděle 23.10.2022 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky (30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE)
1. čtení přihlásit se
neděle 23.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + členy společenství živého růžence Zlín (30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE)
1. čtení přihlásit se
pondělí 24.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za kněze (sv. Antonína Marie Klareta, biskupa)
1. čtení přihlásit se
pondělí 24.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a její dobrodince (sv. Antonína Marie Klareta, biskupa)
1. čtení přihlásit se
úterý 25.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + maminku Helenu a bratra Jozefka (Výročí posvěcení kostela)
1. čtení přihlásit se
středa 26.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Michala, Jana a Annu a +++ (středa 30. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
středa 26.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování Pánu Bohu za dar života a za dar křtu Báry a Tomáše. (středa 30. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 27.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za nemocného tatínka Františka a nemocného bratra Františka, ať jim Pán dá dar zdraví na těle i na duši (čtvrtek 30. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 27.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Aničku Čížkovou a +++ (čtvrtek 30. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pátek 28.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za nemocného tatínka Františka a nemocného bratra Františka, ať jim Pán dá zdraví na těle i na duši (sv. Šimona a Judy, apoštolů)
1. čtení přihlásit se
pátek 28.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + JUDr. Zdeňka Holuba s prosbou o ochranu Panny Marie pro * rodinu Holubovu (sv. Šimona a Judy, apoštolů)
1. čtení přihlásit se
sobota 29.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
sobota 29.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny Žákovu a Tkadlecovu, za +++ a ochranu Panny Marie (sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
neděle 30.10.2022 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (31. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 30.10.2022 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Vilemínu Staňkovou,+ manžela Theodora + syna Jaroslava a + vnuka Karla (31. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 30.10.2022 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky (31. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 30.10.2022 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodiny Salajovu a Shaw s prosbou o ochranu Panny Marie (31. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 30.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Anežku Vaculkovou, její dvě dcery, + rodiny Vojáčkovou a Súkupovou s prosbou o Boží požehnání pro * rodiny (31. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pondělí 31.10.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžela, rodiče, sourozence a dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu (sv. Wolfganga, biskupa)
1. čtení přihlásit se
pondělí 31.10.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a její dobrodince (sv. Wolfganga, biskupa)
1. čtení přihlásit se
úterý 01.11.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Smetanovu, Strnadovu, Valentovu, za + Broňku a její nenarozené dítě (Všech svatých)
1. čtení přihlásit se
středa 02.11.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžela a dva bratry a požehnání pro celou * rodinu Navrátilovu ( na všechny věrné zemřelé)
1. čtení přihlásit se
středa 02.11.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny Ingrovu a Mikelovu. ( na všechny věrné zemřelé)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 03.11.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (sv. Martina de Porres, řeholníka)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 03.11.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Růženu a Roberta Piontkovy, nenarozené děti a +++ (sv. Martina de Porres, řeholníka)
1. čtení přihlásit se
pátek 04.11.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (sv. Karla Boromejského, biskupa)
1. čtení přihlásit se
pátek 04.11.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Stanislava a Jaromíra Lysákovy a + rodiče Novákovy. (sv. Karla Boromejského, biskupa)
1. čtení přihlásit se
sobota 05.11.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za dožitých 90 let (sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
sobota 05.11.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Františka Stodůlku, jeho rodiče a * rodinu (sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
neděle 06.11.2022 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za *a + rodinu Kolářovu,Šintálovu,Vávrovu,šalenovu apožehnání pro celou rodinu. (32. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 06.11.2022 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Miroslava Hebelku. (32. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 06.11.2022 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + maminku Marii Jenischovou (32. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 06.11.2022 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za Ditu Brlicovou, syny Vojtěcha, Jana, Jiřího a Bohdana Luise, s poděkováním za dar života a s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (32. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 06.11.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky (32. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se