Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 31.1.2023 do 3.3.2023

Drazí lektoři, přinášíme vám další možnost zápisu na čtení při mši sv.


úterý 31.01.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Adolfínu Chudárkovou, její * rodinu a +++ (sv. Jana Boska, kněze)
1. čtení
středa 01.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + kněze našich farností (středa 4. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
středa 01.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Ludmilu Štěpánovou,manžela a * a+ rodinu (středa 4. týdne v mezidobí)
1. čtení Radka N.
čtvrtek 02.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Václava Svobodu, + bratra a rodiče, za + Alenu Morbícerovu, celou rodinu a + Marii Hlaváčovou (Uvedení Páně do chrámu (Hromnice))
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 02.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Strakovu a Janásovu (Uvedení Páně do chrámu (Hromnice))
1. čtení přihlásit se
pátek 03.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny Kolářovu, Šalenovu, Vávrovu a Šintálovu (sv. Blažeje, biskupa a mučedníka )
1. čtení přihlásit se
pátek 03.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Bártkovy a za rodinu Bártkovu a Chludovu (sv. Blažeje, biskupa a mučedníka )
1. čtení přihlásit se
sobota 04.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Filipovu s prosbou o Boží požehnání (sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
sobota 04.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkovaní za život Jarmily Glabazňové, její rodinu s prosbou o požehnání do dalších let (sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
neděle 05.02.2023 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky a dárce na kostel (5. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 05.02.2023 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za živ. a + rodinu Bartkovu a Vrtkovu, poděkování za 60 let života a prosba o požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého do dalších let (5. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 05.02.2023 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžele Antonína a Martu Plevovy, + manžele Klinkovské a *  rodiny Plevovu a Drábkovu (5. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 05.02.2023 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za Lukáše Hájka (5. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 05.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování Bohu za dar zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu (5. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pondělí 06.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodinu Ježkovu a Gajdošovu s prosbou o Boží požehnání (sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků)
1. čtení přihlásit se
pondělí 06.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysly studentů a komunity Cenacolo (sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků)
1. čtení přihlásit se
úterý 07.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Marii a Vladimíra Strýčkovy, a za Ducha sv. pro * rodinu. (úterý 5. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
středa 08.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Jarmilu a Aloise Vaculčíkovy a dar víry a Ducha sv. pro * rodinu (sv. Jeronýma Emiliániho)
1. čtení přihlásit se
středa 08.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + kněze  (sv. Jeronýma Emiliániho)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 09.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Bětíkovy, Polešovské, Slovákovy, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodinu (čtvrtek 5. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 09.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Romana a Ludmilu Fischerovy (čtvrtek 5. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pátek 10.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Richarda Austa (sv. Scholastiky, panny)
1. čtení přihlásit se
pátek 10.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Františka Patáka, rodiče z obou stran a * rodinu (sv. Scholastiky, panny)
1. čtení přihlásit se
sobota 11.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Jurákovu, Hnilicovu, Bobálovu, Hrůzovu, Mackovu, a +++ (Panny Marie Lurdské, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
sobota 11.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu syna Miroslava (Panny Marie Lurdské, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
neděle 12.02.2023 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + členy společenství Živého růžence ze Zlína (6. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 12.02.2023 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za dar života a křtu dcery Kateřiny s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie (6. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 12.02.2023 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Černou (6. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 12.02.2023 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Jaroslava Šulu a jeho syna Marka (6. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 12.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Antonína a Alžbětu Turínovy (6. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pondělí 13.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Šedivou, Valouškovu a Sytařovu (pondělí 6. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pondělí 13.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysly studentů a komunity Cenacolo (pondělí 6. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
úterý 14.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život (úterý 6. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
středa 15.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Vladimíra Strýčka, dar víry a ducha sv. pro * rodinu (středa 6. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
středa 15.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za lidi na okraji společnosti a bez domova (středa 6. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 16.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Adámka a jeho maminku (čtvrtek 6. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 16.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Jakuba Soukupa a +++ (čtvrtek 6. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pátek 17.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za živé a zemřelé lidi bez domova a za ohroženou mládež (sv. Alexia a druhů, řeholníků)
1. čtení přihlásit se
pátek 17.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Karla a Miladu Zuzaníkovy, + bratra Karla,+ babičku Marii Juránkovou a * rodinu. (sv. Alexia a druhů, řeholníků)
1. čtení přihlásit se
sobota 18.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče a prarodiče a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu (sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
sobota 18.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodinu Popovičovu (sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
neděle 19.02.2023 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Josefa Vlčka, rodiče a sestry s prosbou o Boží požehnání pro rodinu (7. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 19.02.2023 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za Danielu Buriánkovou, manžela, syna a * rodinu (7. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 19.02.2023 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Viceníkovu a Máčalovu, za * a + rodinu Potáčkovu a Blahutkovu (7. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 19.02.2023 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za *a+ rodinu Blechovu,Gajdošíkovu,a Mironovovu (7. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 19.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysl dárce (7. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pondělí 20.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + členy rodiny Paciorkovy a Vrbíkovy (pondělí 7. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pondělí 20.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysly studentů a komunity Cenacolo (pondělí 7. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
úterý 21.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Františku Čelůstokovou, jejího + manžela a dar víry pro * rodinu (sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve)
1. čtení přihlásit se
středa 22.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za SVP Domek (Popeleční středa)
1. čtení přihlásit se
středa 22.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysl dárce (Popeleční středa)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 23.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Marii Kopečnou, manžela, rodiče , sourozence, vnuka Karla a * rodinu (čtvrtek po Popeleční středě)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 23.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za dar života syna Petra Šafránka s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie (čtvrtek po Popeleční středě)
1. čtení přihlásit se
pátek 24.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za+ rodiče Holubovy,+ prarodiče z obou stran a+++ (pátek po Popeleční středě)
1. čtení přihlásit se
pátek 24.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za dar života a křtu manžela Martina s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie (pátek po Popeleční středě)
1. čtení přihlásit se
sobota 25.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (sobota po Popeleční středě)
1. čtení přihlásit se
sobota 25.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Františka Stodůlku, jeho rodiče a * rodinu (sobota po Popeleční středě)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.02.2023 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Jiřího a Věru Kadlčákovy, jejich + rodiče a * rodiny Kašíkovu a Dvořákovu a Kadlčákovu (1. NEDĚLE POSTNÍ)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.02.2023 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za nemocnou dceru, synovce a další nemocné příbuzné (1. NEDĚLE POSTNÍ)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.02.2023 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + manžela Jaroslava, + rodiče z obou stran a +++ (1. NEDĚLE POSTNÍ)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.02.2023 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za 76 let života, s prosbou za dar víry a pokoje do dalších let (1. NEDĚLE POSTNÍ)
1. čtení přihlásit se
neděle 26.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky a dárce na kostel (1. NEDĚLE POSTNÍ)
1. čtení přihlásit se
pondělí 27.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za dar rozlišování a důvěry v Pana Ježíše pro manžela a za Boží požehnání pro celou rodinu (pondělí 1. postního týdne)
1. čtení přihlásit se
pondělí 27.02.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysly studentů a komunity Cenacolo (pondělí 1. postního týdne)
1. čtení přihlásit se
úterý 28.02.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Antonína Pelánka, manželku Marii a dvoje rodiče (úterý 1. postního týdne)
1. čtení přihlásit se
středa 01.03.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + kněze našich farností (středa 1. postního týdne)
1. čtení přihlásit se
středa 01.03.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Konečnou, Bestendingovu a +++ (středa 1. postního týdne)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 02.03.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (čtvrtek 1. postního týdne)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 02.03.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za dar života (čtvrtek 1. postního týdne)
1. čtení přihlásit se
pátek 03.03.2023 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny Kolářovu, Šalenovu, Vávrovu a Šintálovu (pátek 1. postního týdne)
1. čtení přihlásit se
pátek 03.03.2023 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za jednotu a Boží požehnání pro rodinu Novou (pátek 1. postního týdne)
1. čtení přihlásit se