Mladý cestovatel Nezbeda se při svých toulkách biblickou krajinou potkal s mnohými postavami, o kterých jsi už taky možná slyšel. Rád by Tě nejen s nimi seznámil. Z rozhovoru jistě poznáš, o koho se jedná, a když budeš při nedělní mši dobře poslouchat, snadno rozluštíš souřadnice, které Tě zavedou k dalším zajímavým lidem či místům. :-)

Zvídavý farizeus

Když jsem pobývala mezi Kristovými učedníky nedlouho po jeho smrti, doslechla jsem se o jednom muži, kterého měli ve veliké úctě, ačkoliv nebyl jedním z apoštolů. Ve skutečnosti šlo o jednoho farizea, a to samo o sobě byla záhada, protože farizeové neměli Ježíše a jeho učedníky zrovna v oblibě, a kdyby mohli, byli by s nimi pořádně zatočili. O to víc mi to vrtalo v hlavě, a tak jsem se rozhodla onoho muže vyhledat a zjistit, proč ho mí přátelé považují též za přítele.

Pokoj vám. Ráda bych vám položila několik otázek. Slyšela jsem totiž, že jste se znal s Ježíšem Nazaretským. Prý jste mu snad prokázal nějakou laskavost či co?

Nevím, jestli jsem ho vlastně znal, ale jsem si jist, že on znal mě. Laskavost jsem mu prokázal až po jeho smrti, když jsem věnoval poměrně velké množství myrhy a aloe k pomazání jeho mrtvého těla. Když jsem nemohl jeho smrti zabránit, aspoň jsem mu chtěl naposledy projevit úctu tak, jak je u nás zvykem.

Jak jste se vy dva seznámili, smímli se ptát.

Já jsem ho jednou v noci vyhledal, protože jsem měl pár otázek, které mi nedaly spát. Věděli jsme, že je to učitel, který přišel od Boha. Ostatně viděli jsme znamení, která činil. Rozmlouval jsem s Ježíšem o tom, jak se může člověk dostat do Božího království. Podle Ježíše se musí znovu narodit, ne však z těla matky, ale duchovně. Musím přiznat, že jsem tomu moc nerozuměl. Ježíš se podivoval nad tím, že jsem učitel Izraele, a přitom pořádně nevím, o čem tady mluví. Trpělivě se snažil mi to vysvětlit. Pochopil jsem, že je to pro něj moc důležité a že je to zřejmě velmi důležité i pro mě. Objasnil mi, že když budu věřit v Božího Syna, tedy v něj, nezahynu, ale budu mít život věčný. Tuším, že když mluvil o tom, že musí být vyvýšen, že zřejmě už tehdy věděl, že zemře na kříži a mluvil právě o tom. Tehdy jsem to samozřejmě nepochopil, ale pak mi začaly věci do sebe zapadat.

Říkáte, že jste nemohl jeho smrti zabránit. Pokusil jste se o to?

Po jednom incidentu, při kterém měl být Ježíš zatčen, ale nakonec nebyl, jsem se odhodlal a pokusil jsem se přimět farizeje k tomu, aby postupovali podle našeho Zákona. Dle Zákona je třeba nejdřív člověka vyslechnout a zjistit, co učinil, a ne ho rovnou odsoudit. Jenže oni byli jako vždy se vším rychle hotovi. Odsekli mi, že z Galileje prorok nepovstane, čímž to smetli ze stolu. Tušil jsem, že je jen otázka času, kdy ho dostanou – tedy kdy se jim povede se Ježíše zbavit. Když se na to zpětně dívám, začínám chápat, že díky jeho smrti na kříži mohu mít život věčný. Mí kolegové farizeové usilovali o něco velice zlého a uspěli, ale Bůh to obrátil v dobré. Nyní vím, že Ježíš zemřel i za mne, a že díky tomu, co pro mě udělal, nezahynu, ale budu mít věčný život. A z toho se raduji.

K tomu nebylo co dodat. Poděkovala jsem za rozhovor a zase jsem měla na chvíli o čem přemýšlet.

Pokud nevíš, jak se jmenoval muž, se kterým jsem hovořila, část jeho příběhu najdeš v Janově evangeliu, ve 3. kapitole.

Tyto GPS souřadnice tě zavedou na jedno vyvýšené místo projektované F. L. Gahurou. Narazíš zde jistě na množství zajímavých lidí, tak je prosím zahrň do svých modliteb, aby se na nich naplnilo to, co sliboval Ježíš dnešnímu farizeovi.

N 49°aa.98(c-10)62', E ab°39.b(c-10)ab2'

a=? Kolikarozeného syna dal Bůh ve své lásce za spásu světa?

b=? Kolik písmen obsahuje jméno dnešního respondenta – učitele Izraele?

c=? Kolikátý verš z Janovy 3. kapitoly obsahuje ústřední myšlenku rozhovoru?

Dobře si nalezené místo prohlédni a zapamatuj, ať pak můžeš vyluštit velkou velikonoční šifru. A nezapomeň se za přítomné pomodlit ;-)

 

Vytvořeno ve spolupráci s časopisem Nezbeda.