Modlitba za Bibli nocí i dnem

Nebeský Otče, ty jsi Světlo a Život. Otevři naše oči a srdce, abychom chápali a milovali tvé Slovo. Sešli svého Ducha, abychom Tvému Slovu dokázali vnímavě naslouchat a nacházet v něm dary potřebné pro smysluplné prožívání každodennosti. Prosíme též za všechny, ke kterým se skrze nás Tvé Slovo dostane, aby všude, kde zazní, přineslo požehnání. Amen.

 

https://bozislovo.credonf.cz/