Před rokem proběhl v našem kostele projekt Čtení Bible nocí i dnem, do kterého se zapojilo více jak 150 čtenářů. I když již oficiální Rok Bible skončil, chceme pokračovat i nadále v úctě k Božímu Slovu, které je živé a každý den mění naše životy. Proto navazujeme dalším projektem, tentokrát Nocí žalmů. Ta letos proběhne v horní farnosti Panny Marie na Jižních Svazích v noci z 8. na 9. října 2021. Akce je určena jak pro zlínské farnosti, tak pro širokou veřejnost. Zveme Vás i letos k zapojení – vyberte si některý z žalmů a přijďte tímto neobvyklým způsobem promodlit noc, ve které se bude rozhodovat o dalším směřování naší země. Jedním z úmyslů, za které se budeme modlit, budou právě probíhající volby.

 

Ke čtení žalmů se můžete přihlašovat:

  • U koordinátorky akce Míši Strakové – tel. 702 127 908, mail: [email protected]
  • V otvíracích hodinách ve farní kanceláři farnosti sv. Filipa a Jakuba
  • V otvíracích hodinách v prodejně Veni na Sadové ulici
  • V otvíracích hodinách ve farní kanceláři farnosti Panny Marie

 

Uvítáme také pomoc s organizací – hledáme hudebníky, kteří by přišli některé žalmy zazpívat, modlitebníky, ale také šikovné a ochotné ženy, které by připravily občerstvení v malém sále během projektu a pomohly s obsluhou.

 

Žalmy jsou modlitbami. Můžeme skrze ně děkovat za vše, co každodenně dostáváme, mohou nám být povzbuzením ve chvílích bolesti a zklamání, ale také vyjádřením naší vděčnosti při prožívání radosti. Zveme Vás k účasti na této aktivitě. Můžete přijít naslouchat, modlit se, nebo i číst. Kostel bude otevřen celou noc.

 

Program začne v pátek 8. října mší svatou v 18.30 hodin na Jižních Svazích. Mši bude celebrovat emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička. Následovat bude slovo o Knize žalmů. Samotná četba potrvá od 20 hodin do ranních hodin. Čtení bude doplňováno modlitbami a hudebními vstupy. Kostel bude celou noc otevřen k rozjímání.

 

V pátek 8. 10. proběhne od 16.30 hodin ve Zlíně v sále Centra pro rodinu workshop s Josefem Byrtusem na téma „Objevujeme Boží slovo“. Na workshop, který je zdarma, se můžete přihlásit zde.

 

Pro další informace neváhejte kontaktovat Míšu Strakovou.

Podrobný harmonogram čtení žalmů najdete zde.

noc_zalmu_plakat_elektronicky_1