Blog farnosti

Patříme k sobě?

Patříme k sobě?

Info k registraci do farní databáze.

Číst dál
Modleme se za déšť, vybízí arcibiskup Graubner

Modleme se za déšť, vybízí arcibiskup Graubner

„Naši předkové slavívali jarní prosebné dny s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu. I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí sami na procházku a modlete se cestou,“ píše olomoucký arcibiskup kněžím a dodává: „K podobným soukromým vycházkám s modlitbou vyzvěte i své farníky.“

Číst dál
Informace ke slavení Velikonoc 2020

Informace ke slavení Velikonoc 2020

Číst dál
Online život křesťana v době koronaviru

Online život křesťana v době koronaviru

Číst dál
Církev umožnila získání odpustků v urgentních případech epidemie

Církev umožnila získání odpustků v urgentních případech epidemie

Číst dál
Svatá Korona, patronka před epidemiemi

Svatá Korona, patronka před epidemiemi

Číst dál
Modlitba papeže Františka k Panně Marii

Modlitba papeže Františka k Panně Marii

Číst dál
Liturgie v rodině

Liturgie v rodině

Číst dál
Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera

Číst dál
Co je duchovní přijímání?

Co je duchovní přijímání?

Číst dál
Duchovní přijímání

Duchovní přijímání

Číst dál
Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Číst dál
Aperuit illis 02

Aperuit illis 02

Číst dál
Aperuit illis 01

Aperuit illis 01

Číst dál
Základní informace

Základní informace

Život (zlínských) farností je čtrnáctideník, který vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně ve spolupráci s farností Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně.

Zpravodaj vychází nákladem 1700 kusů a je určen pro vnitřní potřebu.

Redakční rada: P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef PalaPavel Záleský.

Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno zaslat na e-mail [email protected] nebo vhodit na faře do schránky označené Život farností. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů. Při výběru dává přednost textům stručným.

 

Více o Životě farností ZDE [ 45.5 kB, DOC ]