Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 9.12. do 31.12.2022

Den Čas Místo a text
čtvrtek
9.12.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Štérovu a Olivíkovu
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
18:30 Kostel: za + Věru Vajíkovu
pátek
10.12.
06:30 Kostel: za * a + kněze naší farnosti
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: na poděkování za dar života
sobota
11.12.
06:30 Kostel: za + rodiče, jejich zemřelé děti a + vnuka
18:30 Kostel: za + manžele Soldánovy,+ manžele Bodečkovy,+ Pavla Ryšavého a * rodinu Ryšavou.
neděle
12.12.
07:00 Kostel: na poděkování za 80 let života a * a + rodinu Hašovu
08:30 Kostel: za farníky
10:00 Kostel: za + rodiče Aloise a Anežku Michalčíkovy a švagra Ladislava Petřivalského
11:30 Kostel: za nedožitých 100 let Josefa Mikuláška a jeho + manželku Jarmilu 
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za vysvobození od zlého pro Miroslava, Jaroslava, Zuzanu, Filipa, Marii, Markétu, Oldřicha, Jarmilu a jejich rodiny
pondělí
13.12.
06:30 Kostel: za Boží pomoc a požehnání pro Lucii a její rodinu
18:30 Kostel: za rodiče Helenu a Josefa Magdikovi z Pruského a švagra Jána Podskoča z Ilavy a za celou * rodinu z Nedašovy Lhoty
úterý
14.12.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
středa
15.12.
06:30 Kostel: za + Filoménu Jenišovu + rodiče a sestru Marii
18:30 Kostel: za + tatínka Radomíra Čuříka a * rodinu
čtvrtek
16.12.
06:30 Kostel: za + Annu Pekárkovu, + rodiče a + bratry Bedřicha a P. Josefa
18:30 Kostel: za spásu duší rodičů Šůstkových
pátek
17.12.
06:30 Kostel: za brzké uzdravení Stanislava Gajdošíka a jeho * a + rodinu
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + Marii Němečkovou, jejího + manžela Františka, + děti a vnuka
sobota
18.12.
06:30 Kostel: za * a + kněze a řeholníky
18:30 Kostel: za + rodiče Pechalovy a Holíkovy a za + manžela Stanislava
neděle
19.12.
07:00 Kostel: za Boží milosrdenství pro + osobu
08:30 Kostel: za + Ludmilu Drgovou, + manžela a nenarozené děti
10:00 Kostel: za farníky
11:30 Kostel: poděkování za 50 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu.
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + Ludmilu a Josefa Odvárkovy s prosbou o Boží pomoc pro * rodinu
pondělí
20.12.
06:30 Kostel: za + manžele Soldánovy, + manžele Bodečkovy, + Pavla Ryšavého a * rodinu Ryšavou.
18:30 Kostel: za + Rudolfa Šimurdu, za +++ a za Boží ochranu pro * rodinu
úterý
21.12.
06:30 Kostel: za + Kamila Straku a + Ludmilu a Františka Zapletalovy
středa
22.12.
06:30 Kostel: za * a + kněze
18:30 Kostel: za Boží požehnání a moudrost v rozhodnutí
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
23.12.
06:30 Kostel: za + rodiče z obou stran, za rodinu Blažkovu a Sušankovu, +++ a všechny nenarozené děti
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
18:30 Kostel: za rodinu syna Miroslava s prosbou o Boží požehnání
pátek
24.12.
06:30 Kostel: za lidi osamělé a bez domova, ať pocítí Boží blízkost a pomoc
15:00 Kostel: za rodiny
sobota
25.12.
07:00 Kostel: za nenarozené děti
08:30 Kostel: za * a + rodiny Strakovu a Janásovu.
10:00 Kostel: za + Karla Perůtku, manželku Vlastu, jejich + rodiče a za * rodinu s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie 
11:30 Kostel: za úctu k rodině a životu, za lásku mezi lidmi a pokoj ve světě
18:30 Kostel: za obrácení našeho národa
neděle
26.12.
07:00 Kostel: za rodinu syna Jana s prosbou o Boží požehnání
08:30 Kostel: na poděkování za dar života a křtu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
10:00 Kostel: za * a + rodinu Barankovu a Vojtáskovu
11:30 Kostel: za farníky
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za Jana a Ludvíka Zvoníčkovy a +++
pondělí
27.12.
06:30 Kostel: za * a + rodiny Ordeltovu a Kutrovu
18:30 Kostel: za dceru Kristýnu, za Boží pomoc a požehnání
úterý
28.12.
06:30 Kostel: za nenarozené děti, za děti týrané a zneužívané, za úctu k životu od početí
středa
29.12.
06:30 Kostel: poděkování za křest
18:30 Kostel: na poděkování za Boží milosrdenství
čtvrtek
30.12.
06:30 Kostel: za rodinu dcery Marie s prosbou o Boží požehnání
18:30 Kostel: za * a + rodinu Minaříkovu a duše v očistci
pátek
31.12.
06:30 Kostel: za rodinu Šedivou s prosbou o Boží požehnání
17:00 Kostel: na poděkování za uplynulý rok
sobota
1.1.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: za * a + členy živého růžence
10:00 Kostel: za + Františku Hodovskou a * a + rodinu
11:30 Kostel: za * a + rodiny Piknovu, Vranovu, Veselou a Hrnčířovu
18:30 Kostel: Poděkování za 80 let sestry Věry ,Boží pomoc a ochranu PM pro živou rodinu Šebkovu
neděle
2.1.
07:00 Kostel: za farníky
08:30 Kostel: na poděkování za zdraví, dar víry a ochranu Panny Marie pro rodinu Salajovou a Shaw.
10:00 Kostel: za + Ivetu a celou její širokou rodinu
11:30 Kostel: za zdraví a pokoj v rodině, za těžce nemocnou maminku Helenu, za obraceni Dušana s prosbou o Boží pomoc.
18:30 Kostel: za + Miroslava Zikmunda, dar Ducha svatého pro syna Miroslava, Marii, Janu a Martinu Macalíkovy a +++
pondělí
3.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: Na úmysly studentů
Za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý
4.1.
06:30 Kostel: za * a + kněze našich farností
středa
5.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za * a + rodinu Polanskou a nemocného syna
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
6.1.
06:30 Kostel: za + manžele Kapolkovy, syna Jozefa, pomoc a ochranu PM pro živou rodinu
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
18:30 Kostel: za + Josefa Ingra a * a + rodinu Ingrovu a Mikelovu
pátek
7.1.
06:30 Kostel: za * a + členy živého růžence z Mladcové
18:30 Kostel: za + Amálii Šimurdovou k jejím nedožitým narozeninám, za +++ s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
sobota
8.1.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
18:30 Kostel: za * a + kněze
neděle
9.1.
07:00 Kostel: za Josefa Lošťoveckého a Rozálii Šarkózyovou
08:30 Kostel: za * a + rodiny Bártkovu a Vrtkovu a +++
10:00 Kostel: za * a + rodiny Lahovu, Babíkovu, Nosálkovu
11:30 Kostel: za + rodiče Blechovi a Gajdošíkovi a* rodinu
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
10.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: Na úmysly studentů
Za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý
11.1.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
středa
12.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za + Josefa Zajíčka, * rodinu a +++
čtvrtek
13.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
14.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za + rodiče Karla a Miladu Zuzaníkovy, bratra Karla, babičku Marii Juránkovou a žijící rodinu.
sobota
15.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
16.1.
07:00 Kostel: za * a + rodinu Dalajkovu a zemřelou dceru Jarmilu
08:30 Kostel: ( volná intence )
10:00 Kostel: Poděkování za dar života vnuka Jakuba Šafránka s prosbou o dar víry a ochrany P. Marie
11:30 Kostel: za + Ladislava Bartla a Pavla Mironova a * rodinu
18:30 Kostel: za Farníky
pondělí
17.1.
06:30 Kostel: za + Annu Frolkovu, * rodinu Frolkovu a +++
18:30 Kostel: Na úmysly studentů
Za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý
18.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
19.1.
06:30 Kostel: na úmysl dárce
18:30 Kostel: ( volná intence )
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
20.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
21.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
22.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
23.1.
07:00 Kostel: za * a + rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel: ( volná intence )
10:00 Kostel: ( volná intence )
11:30 Kostel: za zemřelou Helenu Máčalovou, rodiče z obou stran a * rodinu
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
24.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: Na úmysly studentů
Za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý
25.1.
06:30 Kostel: na poděkování za dar křtu, s prosbou za dar víry a ochranu Panny Marie v rodině.
středa
26.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za + Albínu Březíkovou, Ludmilu Zamykalovou a +++
čtvrtek
27.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
28.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
29.1.
06:30 Kostel: za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu, Mackovu a +++
18:30 Kostel: za + Petra Zatloukala a jeho živé děti
neděle
30.1.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: za + rodiče Pavelcovy, + Marii Kočendovou, + Annu Veselou, +++ a * rodinu
10:00 Kostel: ( volná intence )
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
31.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů
za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý
1.2.
06:30 Kostel: za * a + kněze našich farností
středa
2.2.
06:30 Kostel: za * a + členy živého růžence
18:30 Kostel: na úmysl dárce
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
3.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
18:30 Kostel: za + rodiče, sestru, švagra a celou * rodinu
pátek
4.2.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
5.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
6.2.
07:00 Kostel: za farníky
08:30 Kostel: ( volná intence )
10:00 Kostel: ( volná intence )
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
7.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů
za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý
8.2.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
středa
9.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
čtvrtek
10.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
11.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
sobota
12.2.
06:30 Kostel: za dceru Kateřinu s prosbou o Boží pomoc a požehnání 
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
13.2.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: za farníky
10:00 Kostel: na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Andrýskovu
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
14.2.
06:30 Kostel: za Jana a Boženu Stuchlíkovy a za + rodinu Burietovu, Kožuškovu a Stuchlíkovu
18:30 Kostel: na úmysly studentů
za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý
15.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
16.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
17.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
18.2.
06:30 Kostel: za + Antonína Pelánka, + manželku a dvoje rodiče
18:30 Kostel: za manžele a snoubence naší farnosti, zvláště za ty, kteří procházejí krizí
sobota
19.2.
06:30 Kostel: za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu, Mackovu a +++
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
20.2.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: za + Karlu Šebestovou a * rodinu
10:00 Kostel: za farníky
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
21.2.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Svobodovu, Morbicerovu a + Marii Hlaváčovou
18:30 Kostel: na úmysly studentů
za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý
22.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
23.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: poděkování za dar života syna Petra Šafránka s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
čtvrtek
24.2.
06:30 Kostel: za + rodiny Kadlecovu,Šafářovu a Hnilicovu
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
25.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
26.2.
06:30 Kostel: za + Jiřího a Věru Kadlčákovy, dary DS a ochranu PM Hostýnské pro celou rodinu Kadlčákovu
18:30 Kostel: na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro * rodinu
neděle
27.2.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: ( volná intence )
10:00 Kostel: za + Jaroslava Válka, duše v očistci a * rodinu
11:30 Kostel: za farníky
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
28.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za obyvatele města Zlína, při výročí 700.let od první zmínky o městu
úterý
1.3.
06:30 Kostel: za * a + kněze našich farností
středa
2.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
3.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
18:30 Kostel: za * a + členy živého růžence
pátek
4.3.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
5.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
6.3.
07:00 Kostel: za + manžela a syna Jana, dary DS a ochranu PM pro * rodinu Uhlíkovu
08:30 Kostel: ( volná intence )
10:00 Kostel: ( volná intence )
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za farníky
pondělí
7.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů
za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý
8.3.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
středa
9.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
čtvrtek
10.3.
06:30 Kostel: za + Rosalii Zajícovu a Kamilku a Václava Sekaninovy
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
11.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
12.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
13.3.
07:00 Kostel: za farníky
08:30 Kostel: za + manžela Vítězslava a celou * a + rodinu Bartíkovu a Hubíkovu
10:00 Kostel: za + Jana Vranu, * a + rodiny Vranovu a Piknovu
11:30 Kostel: za Jana a Boženu Stuchlíkovy a za + rodinu Burietovu, Kožuškovu a Stuchlíkovu
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
14.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů
za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý
15.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
16.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
17.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
18.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
19.3.
06:30 Kostel: za + manžela Josefa Šafránka a +++
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
20.3.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: za farníky
10:00 Kostel: na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Válkovu
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
21.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů
za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý
22.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
23.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
čtvrtek
24.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
25.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za * a + rodiny Strakovu a Janásovu
sobota
26.3.
06:30 Kostel: za * a + kněze a řeholníky
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
27.3.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: za + rodiče Novosadovy, +++ a * rodinu Pavelcovu
10:00 Kostel: za farníky
11:30 Kostel: za + rodiče Marii a Zdeňka Těžkých, prarodiče a * rodinu
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
28.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů
za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý
29.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
30.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
31.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
18:30 Kostel: ( volná intence )
středa
13.4.
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
14.4.
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
středa
27.4.
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
28.4.
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
středa
11.5.
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
12.5.
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
středa
25.5.
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
26.5.
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
středa
8.6.
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
9.6.
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
středa
22.6.
19:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
čtvrtek
23.6.
08:30 Klub Pod Kánoí: Škola společenství
sobota
31.12.
17:00 Kostel: na poděkování za uplynulý rok
17:00 Kostel: za obyvatele města Zlína