Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 20.10. do 30.12.2020

Den Čas Místo a text
úterý
20.10.
18:30 Kostel: na úmysl dárce
středa
21.10.
14:00 Kostel: pohřeb: Kováříková Marie (1946)
18:30 Kostel: za * a + členy Živého růžence
18:30 Kostel: za + rodiče Hanzlovy, dar pevné víry, za duše v očistci a za mír ve světě
čtvrtek
22.10.
08:30 Klub Pod Kánoí:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel: za * a + rodinu Dědkovu a Strakovu
18:30 Kostel: za vnuky Jakuba a Pavlíčka Šafránkovy, jejich rodiče s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
19:15 Kostel:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
23.10.
18:30 Kostel: k 1. výročí úmrtí syna Jana, za * a + rodinu Uhlíkovu a duše v očistci
18:30 Kostel: za * a + rodinu Klhůfkovu a Ritnošíkovu a + paní Jaroslavu Ritnošíkovou
sobota
24.10.
11:00 Kostel: svatba: Lucie Bátovská a Vojtěch Slezáček
18:30 Kostel: na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:30 Kostel: za + manžela Zdenka Rozsypálka, za jeho + rodinu a za + rodinu Šuranskou a ostatni * rodinu
18:30 Kostel: za rodinu Ingrovu a Mikelovu
neděle
25.10.
08:30 Kostel: za * a + rodinu Vavrušovu a Knapkovu
08:30 Kostel: za * a + farníky
08:30 Kostel: za + Františka Lekeše, za + vnučku Veroniku a jejich * a + rodiny
08:30 Kostel: za + Františka Vichorce, rodiče Mikovy a * rodinu
pondělí
26.10.
06:30 Kostel: za * a + rodiny Vránovu a Mankovu
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za zřízení komunitního domu Cenacolo v ČR
úterý
27.10.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Chalupovu a Lukášovu
09:00 Klub Pod Kánoí: Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
středa
28.10.
06:30 Kostel: za rodiny Hnilicovu, Pavlíčkovu, Halbsgutovu, duše v očistci a nenarozené děti
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

16:45 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:30 Kostel: za + rodiče Juliuse a Jiřinu Březíkovy, nenarozené děti a duše v očistci
19:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

čtvrtek
29.10.
06:30 Kostel: na úmysl dárce
08:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

16:15 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel: za + manžela a * + rodinu
19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
30.10.
06:30 Kostel: za + manžela a dva bratry, za * rodinu Navrátilovu, dar zdraví a Boží požehnání
18:30 Kostel: na úmysl dárce
sobota
31.10.
06:30 Kostel: za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Němečkovu a Hnilicovu a za duše v očistci
18:30 Kostel: za + Jana Hřebačku
18:30 Kostel: za + Anežku Vaculkovou a její + rodinu s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro * rodiny Vojáčkovu a Súkupovu
neděle
1.11.
08:30 Kostel: za + Ludmilu Rybkovou
08:30 Kostel: za + Aloise Štěpána
08:30 Kostel: za * a +  farníky
08:30 Kostel: za dar víry a milost obrácení dětí a vnuků a dary Ducha svatého
pondělí
2.11.
06:30 Kostel: za + Růženu Piontkovou, manžela a duše v očistci
17:00 Kostel: za duše v očistci
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za zřízení komunitního domu Cenacolo v ČR
úterý
3.11.
06:30 Kostel: za * a + kněze našich farností
09:00 Klub Pod Kánoí: Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
středa
4.11.
06:30 Kostel: za + Karla Nejedlíka
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

16:45 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:30 Kostel: za + manžela Josefa Šafránka a duše v očistci
čtvrtek
5.11.
06:30 Kostel: za nemocné, trpící, umírající a duše v očistci
08:30 Klub Pod Kánoí:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

16:15 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel: na dobrý úmysl
19:15 Kostel:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
6.11.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
18:30 Kostel: za vnučku s prosbou o Boží vedení
sobota
7.11.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Salajovu, Shaw a Škubalovu
18:30 Kostel: za * a +  rodinu Kubíkovu, Uhrovu a Katovskou
18:30 Kostel: za + rodinu Šrpňovu, Pukyšovu, Prokopovu, Komárkovu s prosbou o požehnání pro * rodiny
neděle
8.11.
08:30 Kostel: za + maminku a babičku Anežku Chvatíkovou
08:30 Kostel: za * a + rodinu, za uzdravení dcery a duše v očistci
08:30 Kostel: za * a +  farníky
08:30 Kostel: za * a + rodiny Malenovskou a Čechovu
pondělí
9.11.
06:30 Kostel: za Boží ochranu pro celou rodinu
18:30 Kostel: příležitost k tiché adoraci
úterý
10.11.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
09:00 Klub Pod Kánoí: Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
středa
11.11.
06:30 Kostel: za rodiny Kolářovu, Šintálovu a Knedlovu
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

16:45 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:30 Kostel: příležitost k tiché adoraci
19:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

čtvrtek
12.11.
06:30 Kostel: za + Filomenu Jenišovou, rodiče a sestru Marii
08:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

10:00 Kostel: Domov pro seniory Burešov: za nemocné
16:15 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel: za + rodiče Annu a Františka Kořenkovy a * a + rodinu
19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
13.11.
06:30 Kostel: za dar zdraví a Boží požehnání pro Karlu Šebestovou
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + Marii a Miroslava Žůrkovi, zetě, vnuka a pravnuka
sobota
14.11.
06:30 Kostel: za rodiny Hnilicovu, Pavlíčkovu, Halbsgutovu, duše v očistci a nenarozené děti
neděle
15.11.
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
pondělí
16.11.
06:30 Kostel: za + Annu Pekárkovou, rodiče, bratry Bedřicha a P. Josefa
úterý
17.11.
06:30 Kostel: za + Josefa Čecha a * rodinu Čechovu a + rodinu Bobákovu
středa
18.11.
06:30 Kostel: za + rodiče Fischerovy a prarodiče Matouškovy
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

16:45 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

čtvrtek
19.11.
06:30 Kostel: za posílení víry pro rodinu Taláškovu
08:30 Klub Pod Kánoí:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

16:15 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

19:15 Kostel:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
20.11.
06:30 Kostel: za Marii Šafránkovou, její smíření s Bohem a návrat k Němu
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
sobota
21.11.
06:30 Kostel: za uzdravení duše i těla, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
neděle
22.11.
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
pondělí
23.11.
06:30 Kostel: za * a + rodiny Fryštackou, Holbovu a Cyrilku
úterý
24.11.
06:30 Kostel: za rodiny Babíkovu, Nosálkovu a Lahovu
09:00 Klub Pod Kánoí: Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
středa
25.11.
06:30 Kostel: za paní Annu Šaurovou a rodinu Obadalovu
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

16:45 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

19:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

čtvrtek
26.11.
06:30 Kostel: za + rodiče Fornůskovy, syna, dceru a snachu
08:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

16:15 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
27.11.
06:30 Kostel: za + Gustava a Annemarii Mědílkovy, prarodiče a * rodinu
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
sobota
28.11.
06:30 Kostel: za + Jana Žalmánka a * a + rodinu
neděle
29.11.
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
pondělí
30.11.
06:30 Kostel: za * a + uživatele charitních služeb Samaritán
úterý
1.12.
06:30 Kostel: za * a + kněze našich farností
09:00 Klub Pod Kánoí: Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
středa
2.12.
06:30 Kostel: na poděkování za 85 let života
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

16:45 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

čtvrtek
3.12.
06:30 Kostel: za * a + členy živého růžence
08:30 Klub Pod Kánoí:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

16:15 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

19:15 Kostel:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
4.12.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
sobota
5.12.
06:30 Kostel: za + rodiče Gajdošíkovy a * a + rodinu Řehůřkovu a Noháčkovu
neděle
6.12.
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
pondělí
7.12.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Paciorkovu a Vrbíkovu
úterý
8.12.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
09:00 Klub Pod Kánoí: Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
středa
9.12.
06:30 Kostel: za * rodinu Kurfürstovu
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

16:45 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

19:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

čtvrtek
10.12.
06:30 Kostel: za + rodiče a jejich + děti a prosba za Boží ochranu * rodiny
08:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

10:00 Kostel: Domov pro seniory Burešov: za nemocné
16:15 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
11.12.
06:30 Kostel: za + rodiče a celou * a + rodinu
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
sobota
12.12.
06:30 Kostel: za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Němečkovu a Hnilicovu a za nenarozené děti
18:30 Kostel: za + rodiče Pilkrábkovy, bratra Pavla a * rodinu
neděle
13.12.
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
pondělí
14.12.
06:30 Kostel: za + rodiče Andrýskovy, + manžela Miroslava a + dceru Miroslavu
úterý
15.12.
06:30 Kostel: za pracovníky a uživatele charitní pečovatelské služby, duše v očistci a ztracené a opuštěné děti
09:00 Klub Pod Kánoí: Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
středa
16.12.
06:30 Kostel: za * a + rodiny Hubáčkovu a Švejcarovu
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

16:45 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

čtvrtek
17.12.
06:30 Kostel: za + rodiče Šůstkovy a Boží požehnání pro * rodinu
08:30 Klub Pod Kánoí:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

16:15 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

19:15 Kostel:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
18.12.
06:30 Kostel: za * a + uživatele charitních služeb Samaritán
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
sobota
19.12.
06:30 Kostel: poděkování za 60 let života
neděle
20.12.
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
pondělí
21.12.
06:30 Kostel: za + Ludmilu a Františka Zapletalovi a Marii Jurčíkovou
úterý
22.12.
06:30 Kostel: za milost obrácení a Boží požehnání pro rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu a Halbsgutovu
středa
23.12.
06:30 Kostel: za dar zdraví pro Káju Šebestovou
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

19:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

úterý
29.12.
09:00 Klub Pod Kánoí: Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
středa
30.12.
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21