Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 16.1. do 31.12.2022

Den Čas Místo a text
sobota
16.1.
18:30 Kostel: za rodiny Šebestovou a Holečkovou
18:30 Kostel: za * a + rodinu Ryšavou a + manžele Soldánovy
neděle
17.1.
08:30 Kostel: za + Helenu Máčalovou, + rodiče z obou stran, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro * rodinu
08:30 Kostel: za farníky
08:30 Kostel: za Ludmilu Kocourkovou, * a +  rodinu a duše v očistci
08:30 Kostel: za + Ludmilu Hebelkovou a * rodinu
pondělí
18.1.
06:30 Kostel: za rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu, Skřivánkovu a Halbsgutovu, za dar víry a jednoty a za jednotu ve víře všech katolíků
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
19.1.
06:30 Kostel: za dar víry a Boží vedení
středa
20.1.
06:30 Kostel: za Hanu Hoškovou
13:00 Kostel: pohřeb: Daněk Josef (1955)
14:30 Kostel: pohřeb: Breburdová Lidmila (1935)
18:30 Kostel: za + manžela Vlastimila Marečka a * a + rodinu
čtvrtek
21.1.
06:30 Kostel: za + Pavla Pavésku a * rodinu
18:30 Kostel: za + Jindřicha Janečku a * rodinu
pátek
22.1.
06:30 Kostel: za duše v očistci
18:30 Kostel: za P. Josefa Pechance, jeho synovce Josefa, * rodinu a duše v očistci
sobota
23.1.
06:30 Kostel: za + manžela Antonína Gurského a * a + rodinu
18:30 Kostel: za živou a + rodinu Černou
18:30 Kostel: za + Gabriela Ondrouška
neděle
24.1.
08:30 Kostel: za * a + rodinu Smyčkovu a Genzerovu
08:30 Kostel: za farníky
08:30 Kostel: za* a + rodiny Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel: poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého
pondělí
25.1.
06:30 Kostel: na poděkování za dar víry a života a za rodiny Šimečkovu a Frolkovu
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR,
za prarodiče Zvoníčkovy a jejich děti a za uzdravení sestry
úterý
26.1.
06:30 Kostel: za živé a zemřeloé rodiny Kolářovu, Knedlovu, Šintálovu s prosbou o Boží požehnání
středa
27.1.
06:30 Kostel: za + Josefa Němečka a syna Johna a * rodinu
18:30 Kostel: poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého
čtvrtek
28.1.
06:30 Kostel: za + manžela Petra Toboláka, + snachu Helenku a rodiče z obou stran s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
18:30 Kostel: za + Františka Chvatíka
pátek
29.1.
06:30 Kostel: za + Jarmilu a Jana Pavelcovy, * rodinu a duše v očistci
18:30 Kostel: poděkování Pánu za 40 let života Jany Galové s prosbou o Boží požehnání do dalších let
sobota
30.1.
06:30 Kostel: za Romana Frolka, poděkování za obdržené milosti s prosbou o dary Ducha Svatého, ochranu Panny Marie a za * a + Jezuity
18:30 Kostel: za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Petra k jeho dnešnímu životnímu jubileu
neděle
31.1.
07:00 Kostel: za * a + rodiny Lednickou, Šmigurovu, Čevelovu a +++
08:30 Kostel: za rodiny Keprtovu a Gerychovu
10:00 Kostel: za * a + rodinu Wygrysovou
11:30 Kostel: za + Věru Hlaváčkovou a * a + rodinu
18:30 Kostel: za farníky
pondělí
1.2.
06:30 Kostel: za + rodiče z obou stran, za dar víry pro rodinu Sušánkovu, Blažkovu, za duše v očisti a nenarozené děti
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
2.2.
06:30 Kostel: za + pana Mikla, + Vlaďku Petrželkovou, + Jarmilu Juřenovou a za jejich * rodiny
středa
3.2.
06:30 Kostel: za + rodiny Svobodovu, Morbicerovu a + Marii Hlaváčovou
18:30 Kostel: za * a + rodinu Strakovu a Janásovu
čtvrtek
4.2.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel: za všechny kněze, se kterými jsme se na životní cestě setkali, a za nová kněžská povolání
pátek
5.2.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
18:30 Kostel: za + Františka Patáka, + rodiče a * rodinu
sobota
6.2.
06:30 Kostel: za živé a + členy společenství Živý růženec
18:30 Kostel: za + manžela, + rodiče Ďurčovy a Holíkovy a za duše v očistci
neděle
7.2.
07:00 Kostel: za farníky
08:30 Kostel: za + Františku a Oldřicha Malého, syna Pavla a * rodinu
10:00 Kostel: za * a + rodiny Holíkovu, Kvasnicovu, Olšanovu a na poděkování za 70 let života
11:30 Kostel: za + P. Antonína Mikla, jeho + rodiče a  sourozence a * rodinu
18:30 Kostel: za * a + rodinu Janáčových, Kaňových a Šlosárkových
pondělí
8.2.
06:30 Kostel: za rodinu Syřišťovu, Kolaříkovu, Cejnarovu, Harničárovu, Krojcrovu, Jarmilu Vargovou, Karla Moleše, Tomáše Nováka, Ladislava Killmistera, Marii Chábkovou, Marii Horákovou, Marii Hrdovou
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
9.2.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
středa
10.2.
06:30 Kostel: za rodiče Hajdovy, jejich zemřelé děti a zetě
18:30 Kostel: na poděkování za 60 let společného života manželů Kusákových
čtvrtek
11.2.
06:30 Kostel: za živou a zemřelou rodinu Strohbachovu, Vrtělovu a Šiškovu a za +++
18:30 Kostel: za zdraví a ochranu Panny Marie pro dceru Moniku, syna Petra a vnoučata
pátek
12.2.
06:30 Kostel: za + rodiče Juliuse a Jiřinu Březíkovy, nenarozené děti a duše v očistci
18:30 Kostel: za + Marii Popelkovou, za rodinu Popelkovou, Kratinovou a Naňákovou
sobota
13.2.
06:30 Kostel: za Marii Čechovou a duše v očistci
18:30 Kostel: za syna Petra Šafránka, vnuky Jakuba a Pavlíka s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
neděle
14.2.
07:00 Kostel: za * a + rodinu Chudárkovu, Jurčíkovu a Křížovu a +++
08:30 Kostel: za farníky
10:00 Kostel: za všechny sezdané v minulém roce
11:30 Kostel: za + Jana a Boženu Stuchlíkovy
18:30 Kostel: za + Petra Zatloukala a jeho děti
pondělí
15.2.
06:30 Kostel: za + manžele Máriu a Zdeňka Mikulkovy
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
16.2.
06:30 Kostel: za živé a zemřelé rodiny Kolářovu, Knedlovu, Šintálovu s prosbou o Boží požehnání
středa
17.2.
06:30 Kostel: za obrácení hříšníků
18:30 Kostel: za + Annu Říhovou a * rodinu
čtvrtek
18.2.
06:30 Kostel: za + Antonína Pelánka, manželku a dvoje rodiče
18:30 Kostel: za + Františka Daňhela
pátek
19.2.
06:30 Kostel: Intence za duše v očistci
18:30 Kostel: za + Václava Andrýska, za + Annu Andrýskovou, za duše v očistci
sobota
20.2.
06:30 Kostel: za + Marii Kopečnou, manžela Františka, rodiče, sourozence, vnuka Karla a * rodinu
18:30 Kostel: za živou a + rodinu Ševčíkovu
neděle
21.2.
07:00 Kostel: za + Josefa Vlčka s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu
08:30 Kostel: za Petra Vašulku a * rodinu
10:00 Kostel: za farníky
11:30 Kostel: za * a + rodinu Viceníkovou a Potáčkovou
18:30 Kostel: za + Bernadettu Růžičkovou a další + sestry z kláštera sv. Kříže, za paní Karolinku, za P. Adama Ruckého, za + Jarmilu Vargovou, Karla Moleše, Hildegardu a Karla Krojcrovi, Ladislava Killmistera
pondělí
22.2.
06:30 Kostel: za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
23.2.
06:30 Kostel: za požehnání a zlepšení zdravotního stavu Ivy a Mariana Harničárových a za prohloubení jejich duchovního života a důvěry v Boha
středa
24.2.
06:30 Kostel: za * a + uživatele charitních služeb Samaritán
18:30 Kostel: na poděkování za dar života manžela Martina
čtvrtek
25.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za Marii Tomovčíkovu, její těžce nemocnou dceru Emilli a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu.
pátek
26.2.
06:30 Kostel: za + Jiřího a Věru Kadlčákovi, rodiče z obou stran, * rodinu a duše v očistci
18:30 Kostel: za + rodiče Augustýna a Marii Hrbáčkovy, * rodinu a +++
sobota
27.2.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Jurákovu a za rodiče Jarošovy
18:30 Kostel: za nenarozené děti
neděle
28.2.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: za duše v očistci
10:00 Kostel: za * a + rodinu Domanskou a Šalenovu s prosbou o požehnání pro mladé rodiny
11:30 Kostel: za farníky
18:30 Kostel: na poděkování za dožitých 74 let s prosbou o Boží požehnání a za +  rodiče a manžela
pondělí
1.3.
06:30 Kostel: za * Mariana a Ivu Harničárovi, na poděkování za společné manželství (při dnešním výročí) s prosbou za požehnání jejich soužití do dalších let
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
2.3.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Tomšů
středa
3.3.
06:30 Kostel: za manžele Frýdlovy
18:30 Kostel: za + manžela Josefa Šafránka a duše v očistci
čtvrtek
4.3.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel: za nenarozeného bratra a jeho * a + rodinu
pátek
5.3.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
18:30 Kostel: na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o další pomoc a požehnání
sobota
6.3.
06:30 Kostel: za + Josefa Jakubíčka k 10. výročí jeho úmrtí
18:30 Kostel: za manžele Vlaďku a Petra Pelánkovy a jejich děti
neděle
7.3.
07:00 Kostel: za živé a zemřelé rodiny Kolářovu, Knedlovu, Šintálovu s prosbou o Boží požehnání
08:30 Kostel: za * a + rodinu Botkovu a Marečkovu
10:00 Kostel: za + manžela a syna Jana Uhlíka, * rodinu a duše v očistci
11:30 Kostel: za + syna Kamila Straku
18:30 Kostel: za farníky
pondělí
8.3.
06:30 Kostel: za zemřelého Karla Hrnčíře a rodinu Hrnčířovou
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
9.3.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
středa
10.3.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Melichárkovu
18:30 Kostel: za + rodiče Hnilovy a za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
čtvrtek
11.3.
06:30 Kostel: za + Miroslava a celou rodinu
18:30 Kostel: za + rodiče Hnilovy a za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
pátek
12.3.
06:30 Kostel: za živé a + členy společenství Živý růženec
18:30 Kostel: za* a + rodiny Bartíkovu a Hubíkovu s prosbou za ochranu Panny Marie
sobota
13.3.
06:30 Kostel: za živou a zemřelou rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu a Mackovu, za nenarozené děti
18:30 Kostel: Za + Jana Vranu a živou i zemřelou rodinu
neděle
14.3.
07:00 Kostel: za farníky
08:30 Kostel: Na poděkování za dar života a dar křtu  syna Jaroslava s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
10:00 Kostel: za + rodiče a + bratry a Boží požehnání pro * rodinu Šebákovu
11:30 Kostel: na úmysl dárce
18:30 Kostel: za + rodiče Jana a Ludmilu Pechancovy s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
pondělí
15.3.
06:30 Kostel: za + rodinu Macháčkovu, Fikejzovu, Petrášovu a Tomečkovu
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
16.3.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Škubalovou, Štětkářovou, Salajovou a Shaw
středa
17.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za dar zdraví pro dceru Moniku
čtvrtek
18.3.
06:30 Kostel: za živé a + kněze a duše v očistci
18:30 Kostel: za + Zdeňku a Antonína Dvořákovy,  jejich + rodiče a * rodinu.
pátek
19.3.
06:30 Kostel: za + rodiče a příbuzné s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro * rodinu
18:30 Kostel: za + rodiče Zdeňka a Marii Těžkých, prarodiče a * rodinu
sobota
20.3.
06:30 Kostel: za+ rodiče Váňovy a Zbořilovy, snachy, syna a živé rodiny
18:30 Kostel: za maminku Karlu a sestru Veroniku
neděle
21.3.
07:00 Kostel: za děti a jejich rodiny
08:30 Kostel: za farníky
10:00 Kostel: za + rodinu Gajdaczkowou a Waszkowou
11:30 Kostel: za + rodiče Drgovy, duše v očistci a nenarozené děti
18:30 Kostel: za + Marušku Jurečkovou, * a + rodinu Jurečkovou, Šurou a Hevrovou
pondělí
22.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
23.3.
06:30 Kostel: za * a + členy rodiny Paciorkovi a Vrbíkovi, za dar víry a obrácení
středa
24.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za + manžela Borivoje Jakšiče a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
čtvrtek
25.3.
06:30 Kostel: za manžela Bořivoje Jakšiče a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
18:30 Kostel: na úmysl dárce
pátek
26.3.
06:30 Kostel: za + Lubomíra Sušilu, jeho manželku, dva syny a pracovníky firmy SALVO
18:30 Kostel: na poděkování za dar života vnuka Jakuba Šafránka s prosbou o ochranu Panny Marie
sobota
27.3.
06:30 Kostel: za + syna Jaroslava a * a + rodiny Barboříkovu a Jančíkovu
18:30 Kostel: za + Danu Bagarovou
neděle
28.3.
07:00 Kostel: za + Jiřího Klinkovského a * rodinu
08:30 Kostel: za + rodiče Novosadovy, syna Josefa, * rodinu Pavelcovu a duše v očistci
10:00 Kostel: za farníky
11:30 Kostel: za živou a zemřelou rodinu Navláčilovou a Beníčkovou
18:30 Kostel: za * a + rodinu Knapkovu a Vavrušovu
pondělí
29.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
30.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
31.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za + rodiče Valentovy a bratra Jaromíra, za Květoslavu Musilovou s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
sobota
3.4.
19:00 Kostel: poděkování za dar křtu a za nově pokřtěné
neděle
4.4.
07:00 Kostel: za farníky
pondělí
5.4.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
čtvrtek
8.4.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
9.4.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
neděle
11.4.
07:00 Kostel: za Josefa Martince a jeho zemřelé rodiče a prarodiče
08:30 Kostel: za farníky
pondělí
12.4.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
13.4.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
neděle
18.4.
10:00 Kostel: za farníky
pondělí
19.4.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
neděle
25.4.
08:30 Kostel: za skauty
11:30 Kostel: za farníky
pondělí
26.4.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
pondělí
3.5.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
čtvrtek
6.5.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
7.5.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
pondělí
10.5.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
11.5.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pondělí
17.5.
06:30 Kostel: za + Květoslavu Zavrtálkovou
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
pondělí
24.5.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
pondělí
31.5.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
čtvrtek
3.6.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
4.6.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
pondělí
7.6.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
8.6.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pátek
11.6.
06:30 Kostel: za posvěcení kněží naší farnosti
pondělí
14.6.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
pátek
18.6.
09:00 Olomouc: ( volná intence )
pondělí
21.6.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
pondělí
28.6.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
čtvrtek
1.7.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
2.7.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
úterý
13.7.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
čtvrtek
5.8.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
6.8.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
úterý
10.8.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
čtvrtek
2.9.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
3.9.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
neděle
5.9.
08:30 Kostel: za školáky a jejich rodiče
úterý
14.9.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pátek
1.10.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
čtvrtek
7.10.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
úterý
12.10.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pátek
15.10.
06:30 Kostel: za + Jana Zavrtálka a + syna
čtvrtek
4.11.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
5.11.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
úterý
9.11.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
čtvrtek
2.12.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
3.12.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
úterý
14.12.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pátek
31.12.
17:00 Kostel: na poděkování za uplynulý rok
sobota
31.12.
17:00 Kostel: na poděkování za uplynulý rok