Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 5. 2. do 12. 2. 2023 - 06. týden

NEDĚLE 5. 2. 2023 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za živ. a + rodinu Bartkovu a Vrtkovu, poděkování za 60 let života a prosba o požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého do dalších let
10:00 Kostel za + manžele Antonína a Martu Plevovy, + manžele Klinkovské a *  rodiny Plevovu a Drábkovu
11:30 Kostel za Lukáše Hájka
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel na poděkování Bohu za dar zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu
PONDĚLÍ 6. 2. 2023 PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za rodinu Ježkovu a Gajdošovu s prosbou o Boží požehnání
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 7. 2. 2023 ÚTERÝ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Marii a Vladimíra Strýčkovy, a za Ducha sv. pro * rodinu.
STŘEDA 8. 2. 2023 SV. JERONÝMA EMILIÁNIHO
06:30 Kostel za + Jarmilu a Aloise Vaculčíkovy a dar víry a Ducha sv. pro * rodinu
10:00 Kostel pohřeb: Marie Vodáková (1932)
18:30 Kostel za * a + kněze 
ČTVRTEK 9. 2. 2023 ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + rodiče Bětíkovy, Polešovské, Slovákovy, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodinu
10:00 Kostel mše sv. na Burešově
18:30 Kostel za + rodiče Romana a Ludmilu Fischerovy
PÁTEK 10. 2. 2023 PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
06:30 Kostel za + Richarda Austa
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Františka Patáka, rodiče z obou stran a * rodinu
SOBOTA 11. 2. 2023 PANNY MARIE LURDSKÉ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Jurákovu, Hnilicovu, Bobálovu, Hrůzovu, Mackovu, a +++
18:30 Kostel za * a + rodinu syna Miroslava
NEDĚLE 12. 2. 2023 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + členy společenství Živého růžence ze Zlína
08:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu dcery Kateřiny s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie
10:00 Kostel za * a + rodinu Černou
11:30 Kostel za + Jaroslava Šulu a jeho syna Marka
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + rodiče Antonína a Alžbětu Turínovy

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků

PÁTEK          Památka sv. Scholastiky, panny

SOBOTA      Památka Panny Marie Lurdské

NEDĚLE        6. neděle v mezidobí                                                  

 

DĚKUJEME

  • Děkujeme organizátorům farního karnevalu a úterního večeru chval.

OZNAMUJEME

  • Společenství Projekt On, Farnost Zlín, CREDO a společenství Invite vás zvou na akci Poslaný žítve společenství. Akce je určena pro každé společenství ale i jednotlivce. Budeme se zabývat praktickými kroky, jež vedou k poznání smyslu jednoty v rámci společenství, ke správnému fungování společenství, k dosažení cílů a k vykročení do služby. Tato formace proběhne o 3 sobotách a to 11.2, 25.3, 13.5 a koná se vždy ve Zlíně v Kostele sv. Jakuba a Filipa. Přihlašování je do 6.2.2023.  a informace na plakátcích.
  • Přijměte srdečné pozvání na ročník masopustního dopoledne před kostelem na Jižních Svazích, které se bude konat v sobotu 18.2.2023. Můžete se těšit a také přidat do masopustního průvodu, zvány jsou nejen děti v maskách. Během dopoledne bude možné zakoupit zabijačkové výrobky a polévku, součástí masopustu bude dobročinný jarmark na podporu adaptační skupiny ukrajinských dětí a nebude chybět dechová hudba.  Akce se bude konat od 9.00 hod. Další informace na plakátcích.
  • Animátoři mládeže zvou na Fašank neboli večer plný zábavy, kdy se rozloučíme s obdobím veselí, než vstoupíme do postní doby. Zváni jste do Zlína na Kudlov, kde začínáme v pátek 17.2. v 19 hodin mší svatou v kapli. Pokračovat budeme na farním domě, kde bude i přespávání. Těšíme se na společnou zábavu! Další informace na plakátku!
  • Hromadné udělování svátosti pomazání nemocných bude až za 14 dnů v sobotu 18. února při dopolední mši v 9 hod.
  • Zveme vás na farní dovolené. V červnu do Medžugorje a v červenci do Dolomit. Bližší informace najdete na webu farnosti, kde se také můžete přihlásit.
  • Vyšlo nové číslo ŽF.