Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 25. 9. do 2. 10. 2022 - 39. týden

NEDĚLE 25. 9. 2022 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Liboslava Mahdala  a jeho * rodinu
08:30 Kostel za * a + farníky
10:00 Kaple sv. Václava Poutní mše svatá v kapli sv. Václava na Kudlově za * a + farníky z Kudlova
10:00 Kostel za + Václava Klinkovského a rodiny Klinkovskou a Fornuskovou
11:30 Kostel za paní Věru Juráskovou a celou rodinu s prosbou o ochranu Boží
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Karla Staňka, jeho prarodiče a jeho * rodinu
PONDĚLÍ 26. 9. 2022 SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za dar zdraví a Božího požehnání pro Marii k 41.narozeninám, s prosbou o dar Ducha svatého na přímluvu sv. Rity, sv. Charbela, sv. Judy Tadeáše, sv. pátera Pia a matky Boží
18:30 Kostel za komunitu Cenacolo a její dobrodince
ÚTERÝ 27. 9. 2022 PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULY, KNĚZE
06:30 Kostel za + Annu Pekárkovou, rodiče a bratry Bedřicha a P. Josefa
19:30 Kostel Večer chval
STŘEDA 28. 9. 2022 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
06:30 Kostel za * a + rodinu Duroňovu
17:00 Kostel za mír a pokoj pro naši vlast
18:30 Kostel za * a + rodiny Strakovu a Janásovu.
ČTVRTEK 29. 9. 2022 SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
06:30 Kostel za + bratra Františka Němečka, jeho + rodinu a rodiče
18:30 Kostel na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví
PÁTEK 30. 9. 2022 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + rodiče Andrýskovy, jejich syna Miroslava a vnučku Miroslavu a +++
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel Za + bratry Františka a Jana Šuráňovi a nemocnou osobu
SOBOTA 1. 10. 2022 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
06:30 Kostel za rodinu Frolkovu s poděkováním za dar víry
18:30 Kostel za rodiče Lukášovy
NEDĚLE 2. 10. 2022 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodiny Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel za zemřelé manžele Aloise a Máriu Skoumalovi
10:00 Kostel za biřmovance, jejich rodiny a kmotry
11:30 Kostel za + Jaroslava Nepevného a za dar zdraví pro rodiny z obou stran
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za farníky 

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Památka sv. Vincence z Paula, kněze

STŘEDA       Svátek sv. Václava, mučedníka

ČTVRTEK     Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

PÁTEK          Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

SOBOTA      Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

NEDĚLE        27. neděle v mezidobí

 

OZNAMUJEME:

  • Sbírka na opravy vynesla minulou neděli 83 885 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • V úterý večer jsme zváni do našeho kostela na Večer chval spojený se svědectvími a přímluvnou modlitbou. Začíná v 19.30 hod.
  • Ve středu na slavnost sv. Václava bude navíc mše sv. i v 17 hod.
  • Animátoři děkanátu Zlín zvou mládež na „Mládežnickou mši sv. „ v pátek 30. 9. v 18.30 hod.
  • Příští neděli 2. 10. při desáté mši sv. bude otec biskup udělovat svátost biřmování 26 farníkům.

Prosím vezměte tuto skutečnost na vědomí a počítejte s tím, že mnoho míst bude v kostele obsazeno příbuznými biřmovanců.

  • Vyšlo další číslo Života farností. Nezapomeňte si jej vzít při odchodu z kostela.
  • Prosíme členy Eucharistické hodiny, aby si v sakristii vyzvedli modlitební brožury.
  • V dnešním ŽF je na dvou místech nabídka na EVDO to je Evangelizace dovnitř, i vysvětlení o co jde, a k čemu a proč je tato aktivita. Kdo má zájem účastnit se jednoho z některých vyhlášených termínů na EVDO, je potřeba v sakristii se zapsat, nebo se nahlásit mailem. A to nejpozději do pátku 30. září. Pokud bude dost zájemců, v příštích nedělních ohláškách se vyhlásí uskutečnění této akce. Každý přihlášený bude také více informován na ten kontakt, který na sebe dal, případně mu budou nabídnuté jiné termíny i zodpovězené jeho otázky.
  • V říjnu proběhnou volby do pastorační rady. Lístky s navrhovanými kandidáty můžete vhazovat do schránky připravené pod kůrem, a to nejlépe do pátku 30. 9.