Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 12. 9. do 19. 9. 2021 - 37. týden

NEDĚLE 12. 9. 2021 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za naši zem, dar víry a za volby
08:30 Kostel za + Františka Juříka a * rodinu a +++
10:00 Kostel na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví a Božího požehnání do dalších let
11:30 Kostel za + tatínka Jaroslava Gajdůška a * a + rodiny Gajdůškovu, Doležalovu a Ticháčkovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 13. 9. 2021 PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel na poděkování za dar života, za duše v očistci a za umírající
16:30 Kostel P. Stanislav Pacner: „Izrael, jak jsem ho poznal“ Srdečně zveme na přednášku s besedou a prezentací na téma Jak porozumět Starému zákonu, která se uskuteční v pondělí 13. září v 16.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Přednášku povede ThLic. Mgr. Stanislav Pacner, Th.D. z katedry biblistiky Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vstupné je dobrovolné.
Alenka Panáková
18:30 Kostel za + rodiče Marii a Josefa Mikeštíkovy a * rodinu
ÚTERÝ 14. 9. 2021 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 15. 9. 2021 PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
06:30 Kostel za + Marii Rybníčkovou, jejího manžela a celou * rodinu
18:30 Kostel za + Věru Postavovou, manžela, syna a * a + rodinu
ČTVRTEK 16. 9. 2021 SV. LUDMILY, MUČEDNICE
06:30 Kostel za * a + kněze
18:30 Kostel za maminku Ludmilu a její rodinu
PÁTEK 17. 9. 2021 SV. KORNÉLIA, PAPEŽE, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za lidi bez domova a mládež, ohroženou návykovými látkami.
08:00 Kostel za učitele, vychovatele a žáky Církevní základní a mateřské školy ve Zlíně
11:00 Kostel pohřeb: Motalík František (1942)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Miroslava Holíka, + rodiče Bořutovy a jejich dva + syny
SOBOTA 18. 9. 2021 SOBOTA 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + Antonína Janovského s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
15:30 KNTB za nemocné a ty, kdo o ně pečují
18:30 Kostel poděkování za život Hany Růžičkové s prosbou o další požehnání a za + rodiče
NEDĚLE 19. 9. 2021 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + Františka Dlabače, + rodinu, za nemocnou osobu, za * rodinu, vyprošení Božího požehnání a dar zdraví
10:00 Kostel za + Václava Klinkovského a * rodinu
11:30 Kostel za + Josefa a Ludmilu Odvárkovi, za * rodinu Mačkovu a Odvárkovu a za duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel k dvouletému výročí úmrtí naší maminky Amálie Šimurdové, za duše v očistci a za * rodinu
Prohlídka provedených a plánovaných oprav s besedou od 15 h. v kostele.
Slavnostní zahájení skautského roku
Den církevních škol
Sbírka na opravy a investice farnosti
  • Dnešní sbírku budeme odesílat na podporu multižánrového festivalu UNITED.
  • Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy. Stále shromažďujeme finance na generální opravu varhan.
  • Dnes odpoledne v 15 h. se v kostele uskuteční prohlídka provedených a plánovaných oprav s besedou. Zveme všechny, kteří mají zájem se o technických záležitostech dozvědět.
  • Od pondělí začíná výuka náboženství podle rozvrhu zveřejněného na nástěnce a na webu. Rozbíhá se i příprava biřmovanců a katechumenů.
  • V pondělí 13. září od 16:30 h. zve společenství vdov a vdovců na přednášku s fotoprezentací „Izrael, jak jsem ho poznal“ P. Stanislava Pacnera. Uskuteční se v  našem kostele.
  • V pátek 17. 9. v 8 h. bude v našem kostele slavit mši sv. zdejší Církevní škola.
  • Farnost Otrokovice zve před návštěvou papeže Františka na Slovensku ke shlédnutí dokumentu: Papež František – Muž svého slova. Promítat se bude v pondělí 13. září v 18:30 v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích.
  • Centrum pro rodinu zve–19. září na víkend pro manžele ve Fryštáku a také na kurz Manželské večery, který začne na konci září. Můžete využít tuto příležitost k posílení vašeho manželství. Podrobnější informace najdete v Životě farností.
  • až 9. října proběhne ve Zlíně Noc žalmů. Žalmy budeme číst celou noc v kostele Panny Marie na Jižních Svazích. Zveme všechny, aby se zapojili. Ke čtení některého z žalmů se můžete přihlásit např. ve farní kanceláři nebo v prodejně Veni. Více informací najdete v Životě farností.
  • V neděli 19. září se budeme loučit s kaplanem P. Ondřejem, který odchází na studia do Říma. Sloužit bude mši v 7 a 10 h.