Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 7. 2. do 14. 2. 2021 - 06. týden

NEDĚLE 7. 2. 2021 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Svaté přijímání (7:00; 7:15; 7:30; 7:45)
08:30 Kostel za + Františku a Oldřicha Malého, syna Pavla a * rodinu
08:30 Kostel za * a + rodiny Holíkovu, Kvasnicovu, Olšanovu a na poděkování za 70 let života
08:30 Kostel za + P. Antonína Mikla, jeho + rodiče a  sourozence a * rodinu
08:30 Kostel za * a + rodinu Janáčových, Kaňových a Šlosárkových
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
PONDĚLÍ 8. 2. 2021 SV. JERONÝMA EMILIÁNIHO
06:30 Kostel za rodinu Syřišťovu, Kolaříkovu, Cejnarovu, Harničárovu, Krojcrovu, Jarmilu Vargovou, Karla Moleše, Tomáše Nováka, Ladislava Killmistera, Marii Chábkovou, Marii Horákovou, Marii Hrdovou
14:00 Kostel pohřeb: Odvárková Ludmila (1925)
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 9. 2. 2021 ÚTERÝ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 10. 2. 2021 PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
06:30 Kostel za rodiče Hajdovy, jejich zemřelé děti a zetě
18:30 Kostel na poděkování za 60 let společného života manželů Kusákových
ČTVRTEK 11. 2. 2021 PANNY MARIE LURDSKÉ
06:30 Kostel za živou a zemřelou rodinu Strohbachovu, Vrtělovu a Šiškovu a za +++
16:00 Kostel za zdravotníky
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE
18:30 Kostel za zdraví a ochranu Panny Marie pro dceru Moniku, syna Petra a vnoučata
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE
PÁTEK 12. 2. 2021 PÁTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + rodiče Juliuse a Jiřinu Březíkovy, nenarozené děti a duše v očistci
17:00 Kostel adorace pro manžele
18:30 Kostel za + Marii Popelkovou, za rodinu Popelkovou, Kratinovou a Naňákovou
SOBOTA 13. 2. 2021 SOBOTA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za Marii Čechovou a duše v očistci
12:00 Kostel svatba: Jaroslav Holcman & Kristýna Jeřábková
18:30 Kostel za farníky
18:30 Kostel za syna Petra Šafránka, vnuky Jakuba a Pavlíka s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
NEDĚLE 14. 2. 2021 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Svaté přijímání (7:00; 7:15; 7:30; 7:45)
08:30 Kostel za všechny sezdané v minulém roce
08:30 Kostel za * a + rodinu Chudárkovu, Jurčíkovu a Křížovu a +++
08:30 Kostel za + Jana a Boženu Stuchlíkovy
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za + Petra Zatloukala a jeho děti
Hlášení farnosti
7. 2. 2021
5. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

Středa               Památka sv. Scholastiky, panny

Čtvrtek             Památka Panny Marie Lurdské

Neděle              6. neděle v mezidobí

MŠE SVATÉ

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • neděle v mezidobí – pouze pro ty, kdo mají zapsaný úmysl

8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 7 do 8 h. a od 15 do 16 h. v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍ – Pouze ve všední dny – 30 minut před každou mší svatou.

ADORACE – Jen soukromá.

FARA – Kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a středu.

SVATBY A POHŘBY – V našem kostele je stále možná účast max. 30 lidí.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).
 • Na tento rok plánujeme generální opravu varhan. Větším dárcům nabízíme jako poděkování víno z arcibiskupských sklepů. Vyzvednout si jej můžete po kterékoli bohoslužbě v sakristii.

DĚKUJEME

 • Děkujeme za vaše dary a jakékoli příspěvky.

OZNAMUJEME

 • Týden manželství v naší farnosti – cíl: připomenout manželům, že dobré manželství není samozřejmost, ale vyžaduje péči o jejich vzájemný vztah. Využijte proto nabídky, které pro vás připravujeme ve farnosti ve spolupráci s Centrem pro rodinu a nadačním fondem Credo. Naše farnost opět nabízí na webových stránkách odkaz na video-seminář manželů Smékalových – O manželství a dětech, aneb plaveme v tom s vámi. Připravujeme také moderovanou Adoraci pro manžele, obohacenou Chválovými písněmi, v pátek 12. února od 17 hod. Adoraci budete moci prožít i prostřednictvím videopřenosu z kostela. Společný čas mohou manželé prožít i při Cestě manželů, která bude připravena po celý týden. Připraveno bude několik venkovních zastavení se zamyšlením a drobnými úkoly. Začátek trasy je u kostela Panny Marie, ukončení v našem kostele. Info. – Život farností, web.
 • Modlitba za ohrožená manželství po celý týden – úmysly v kostele v košíku.
 • Kostelníčkova malířská soutěž: Kostelníček povzbuzuje děti ke sbírání kartiček k nedělním evangeliím a zve je do malířské soutěže! Děti, nakreslete sebe jako rytíře nebo princeznu v Božím království a obrázky noste do „svého“ kostela do 7. 2. 2021. V kostele sv. Filipa a Jakuba je pro ně vyhrazeno místo na stolečku, kde si obvykle berete nedělní obrázky. Na zadní stranu obrázku nezapomeňte uvést jméno a kontaktní e-mail. Povídání pro rodiče je na webu farnosti.
 • Nabízíme farníkům, zapojení zvláště rodinám do projektu Farní poklady. Viz webové stránky – farní poklady.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi.
 • Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete

přispět převodem či skrze QR kódy anebo zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM

 • Dne února 2021 ve 12 h. přijmou v našem kostele svátost manželství pan Jaroslav Holcman (Zlín) a slečna Kristýna Jeřábková (Zlín).