Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 23. 8. do 30. 8. 2020 - 35. týden

NEDĚLE 23. 8. 2020 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za Václava Ordelta
08:30 Kostel za + rodiče Dědkovy, zetě Václava a Josefa
10:00 Kostel za + rodiče Drgovy, + manžela Jaroslava, duše v očistci a * rodinu
11:30 Kostel za * a + farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodinu Piknovu, Vranovu a Veselou
PONDĚLÍ 24. 8. 2020 SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
06:30 Kostel na poděkování za dar křtu
18:30 Kostel za + manžele Mikeštíkovy, jejich rodinu, za + Oldřicha Strašáka, jeho rodiče, za stařečky Svozilovy a René Němčanského
ÚTERÝ 25. 8. 2020 SV. LUDVÍKA
06:30 Kostel za + Alberta Cospito
STŘEDA 26. 8. 2020 STŘEDA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Františka Holíka, novomanžele a duše v očistci
18:30 Kostel za + maminku Marii Holíkovou s prosbou, aby její děti našly sestu k Panně Marii
ČTVRTEK 27. 8. 2020 PAMÁTKA SV. MONIKY
06:30 Kostel za + bratra, + rodiče a duše v očistci
18:30 Kostel za + Zdeňku Hrubou, manžela, syna, * rodinu a duše v očistci
PÁTEK 28. 8. 2020 PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence
10:30 Kostel pohřeb: Chlud Bohumil
12:00 Kostel pohřeb: Polášková Marie
13:30 Kostel pohřeb: Rybařík Oldřich
15:00 Kostel pohřeb: Strušková Marianna
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Helenu Juřenovou a * rodinu a za rodinu Pšenčíkovu
SOBOTA 29. 8. 2020 PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
06:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou a Hnilicovu a za duše v očistci
18:30 Kostel na poděkování za 11 manželství s prosbou o požehnání pro celou rodinu
NEDĚLE 30. 8. 2020 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel na poděkování za 60 let manželství s prosbou o dar zdraví
08:30 Kostel za rodinu Dlabačovu a Ondrouškovu a Chmelařovu
10:00 Kostel za Ludmilu a Jana Pechancovy, * a + rodinu, dar zdraví a duše v očistci
11:30 Kostel za rodiny Gajdůškovu, Ticháčkovu, Doležalovu a Tomanovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + farníky

Oznamujeme

  • Centrum pro pastoraci nemocných Olomouc vyhlašuje výběrové řízení na nemocničního kaplana do zlínské nemocnice. Další informace na nástěnce.
  • V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna otřásl libanonským Bejrútem a vyžádal si několik desítek mrtvých a tisíce zraněných, vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým katastrofou. Další informace na webu.
  • Nadační fond Credo zve na workshop o Božím slově. Uskuteční se v sobotu srpna v sále budovy Regina. Program povede Martina Pavlíková z Arcibiskupství olomouckého, která je odbornicí na kulturu mluveného slova. Zváni jsou lektoři, kteří již Boží slovo čtou, ale také zájemci, kteří tuto touhu mají v srdci. Bližší informace a přihlášku naleznete na webu.
  • sobotu 29.srpna v 10.15 jsou zvány všechny rodiny na Hostýn na mši svatou s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Více informací naleznete na plakátku v kostele.
  • Z pátku na sobotu se na Velehradě uskuteční výjezdní zasedání Pastorační rady. Na programu budou plány související s budoucím směřováním naší farnosti. Prosíme, abyste setkání doprovázeli svou modlitbou.