Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 16. 2. do 23. 2. 2020 - 08. týden

NEDĚLE 16. 2. 2020 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Karla Rachůnka a zemřelé spoluhráče
08:30 Kostel Za * a +  farníky
10:00 Kostel Za sezdané v minulém roce
11:30 Kostel Za + Marka Kryšku a * a + rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + rodiče z obou stran, + syna Romana a * rodinu Janáskovu
PONDĚLÍ 17. 2. 2020 SV. ALEXIA A DRUHŮ, ŘEHOLNÍKŮ
06:30 Kostel Za * a + členy živého růžence
18:30 Kostel Na úmysly studentů a za všechny podnikatele
ÚTERÝ 18. 2. 2020 ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za * a + kněze našich farností
STŘEDA 19. 2. 2020 STŘEDA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Na poděkování za 90 let života s prosbou o další Boží pomoc a za celou * rodinu
18:30 Kostel Za * a + rodinu a celou * rodinu, duše v očistci a nenarozené děti
ČTVRTEK 20. 2. 2020 ČTVRTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za + manželku a bratry Františka a Vojtěcha Poláškovy
17:00 Kaple sv. Václava (s nedělní platností) Kaple Kudlov: Za Josefa Škubala a * rodinu
18:30 Kostel Za + Josefa Gogu a * rodinu
PÁTEK 21. 2. 2020 SV. PETRA DAMIANIHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Za + manžela, snachu Helenku, + rodiče z obou stran, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu Tobolákovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + Josefa Vlčka, rodiče, sestry a za * rodinu
SOBOTA 22. 2. 2020 SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA
06:30 Kostel Za + rodiče
18:30 Kostel Za + manžela Františka Stodůlku a * rodinu
NEDĚLE 23. 2. 2020 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za * a + farníky
08:30 Kostel Za + P. Antonína Mikla, rodiče a sourozence, za + rodiče Gerychovy a Zbrankovy
10:00 Kostel Za  * a + rodinu Domanskou, Šustkovu a za mladé rodiny
11:30 Kostel Na poděkování za dar života syna Petra Šafránka s prosbou o ochranu Panny Marie a celé rodiny
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + rodiče Hanzlovy a * rodinu Kubíkovu a Hanzlovu s prosbou o Boží požehnání, ochranu a vedení

Děkujeme:

  • Děkujeme organizátorům Dětského karnevalu a i těm, kdo připravovali programy v rámci Týdne manželství. Poděkování patří také mladým lidem, kteří se zasloužili o modlitební večer Taizé.

 

Oznamujeme:

  • Ve čtvrtek bude mše sv. i na Kudlově a to v 17
  • Tentýž den bude večerním mši sv. ve farním kostele celebrovat Peter Krenický, mnohaletý slovenský misionář na Ukrajině. P. Peter přijíždí do naší republiky pravidelně a získává finanční prostředky na své pastorační projekty, které se v jeho misijních farnostech rodí ve veliké bídě, ale nepochybně s velikým Božím požehnáním. Pokud byste chtěli přispět, budete tak moci učinit při mši.
  • Členové organizačního týmu RR 49 připomínají, že každé úterý probíhají na faře biblické tance a je zván každý, kdo se tímto specifickým způsobem chce zapojit do oslavy Boží. Další pozvánkou studentů je pondělní mše sv. celebrovaná P. Šupolem, který následně bude mít přednášku o pozitivech a negativech současné hudby.
  • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.
  • Upozorňujeme farníky, že stání u fary před garáží není možné a je městskou policií pokutováno.
  • Následující týden nebude P. Ivan přítomen a od čtvrtka ani P. Ondřej. Se svými záležitostmi se obracejte na P. Kamila.