Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 6. 2. do 13. 2. 2022 - 06. týden

NEDĚLE 6. 2. 2022 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Černou
11:30 Kostel na poděkování za dožitých 75 let manželů Ševčíkových, za * a + rodinu Ševčíkovu a za +++ 
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Marka Kryšku a za * rodinu
PONDĚLÍ 7. 2. 2022 PONDĚLÍ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za dar osvobození pro Kristiána
18:30 Kostel na úmysly studentů; za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 8. 2. 2022 SV. JERONÝMA EMILIÁNIHO
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 9. 2. 2022 STŘEDA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za nemocné a opuštěné
18:30 Kostel na poděkování za dar života pro Šimona Suszku, jeho rodiče a sourozence, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
ČTVRTEK 10. 2. 2022 PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
06:30 Kostel za  manžele Ptáčkovy za neteř Elenku a synovce Michala
18:30 Kostel za + maminku Helenu a + bratra Jozefa
PÁTEK 11. 2. 2022 PANNY MARIE LURDSKÉ
06:30 Kostel za * a + rodinu Chudárkovu, Jurčíkovu a Křížovu a Vignerovu s prosbou o Boží požehnání a obrácení a +++
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
SOBOTA 12. 2. 2022 SOBOTA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za dceru Kateřinu s prosbou o Boží pomoc a požehnání 
09:00 Kostel za nemocné
mše svatá s udělováním svátosti pomázání nemocných
18:30 Kostel za + rodiče Martu a Dominika a * rodinu
NEDĚLE 13. 2. 2022 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + manžele  Jindřišku a Jiřího Pešatovy a za Boží pomoc a dar víry pro * rodinu
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Andrýskovu
11:30 Kostel za + Jaroslava Šulu a Boží ochranu pro celou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Šedivou, Sytařovu a Bábovu

SVÁTKY V TÝDNU

ČTVRTEK     Památka sv. Scholastiky, panny

PÁTEK          Památka Panny Marie Lurdské (Světový den nemocných)

NEDĚLE        6. neděle v mezidobí     

 

 

OZNAMUJEME:

  • Mše sv. spojená s pomazáním nemocných bude v sobotu 12. 2. v 9 h. Tuto svátost mohou přijmout nemocní a ti, kteří se cítí zesláblí věkem. Doporučujeme před přijetím této svátosti přistoupit ke svátosti smíření.
  • Mysleme v tyto dny v modlitbě na napjaté vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou. Prosme o dar míru a pokoje.
  • Vyšlo další číslo Života farností. Prosím vezměte jej i těm, kdo se do kostela nedostanou. Mějme otevřené oči pro potřebné v našem okolí.