Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 12. 3. do 19. 3. 2023 - 11. týden

NEDĚLE 12. 3. 2023 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za * a + členy společenství Živého růžence ze Zlína
08:30 Kostel za + rodiče Ovesné a syna Rostislava
10:00 Kostel za + rodiče Fornůskovy, jejich + dceru, syna a snachu
11:30 Kostel za + manžela Vítězslava a * a + rodiny Bartíkovu a Hubíkovu
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
PONDĚLÍ 13. 3. 2023 PONDĚLÍ 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za celou rodinu a k výročí narozenin
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 14. 3. 2023 ÚTERÝ 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 15. 3. 2023 STŘEDA 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za ochranu a pomoc Boží pro děti, obzvláště dceru Ivetu, a za jejich rodiny.
18:30 Kostel na poděkování za život Silvie Růžičkové s prosbou o Boží požehnání pro ni a její rodinu 
ČTVRTEK 16. 3. 2023 ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Na poděkování za dar zdraví a víry pro dceru Jolanu, udělené dary a milosti, prosba o ochranu a přímluvu P.Marie a hojnost darů Duch.sv.
18:30 Kostel za + rodiče, sestru, švagra a * rodinu
PÁTEK 17. 3. 2023 PÁTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + rodiče Váňovy a Zbořilovy, dvě snachy a zetě a * rodiny Váňovu a Zbořilovu
13:00 Kostel pohřeb: Petr Venený (1925)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
17:45 Kostel Křížová cesta
18:30 Kostel za + Jaroslava Nešpora a + Olgu Benetkovu, za živou rodinu a dar zdraví
SOBOTA 18. 3. 2023 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za dcery Kristýnu a Ester a syna Kryštofa
18:30 Kostel za + rodiče, prarodiče, bratra a * rodinu
NEDĚLE 19. 3. 2023 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za + bratra Josefa, + rodiče, +++ a * rodinu
10:00 Kostel na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Andrýskovu, Bartoňovu a Válkovu
11:30 Kostel za + Josefa Šafránka, * rodinu a +++
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel na poděkování za dar zdraví a +++

SVÁTKY V TÝDNU

NEDĚLE        4. neděle postní  

 

OZNAMUJEME

 

  • Dnes v neděli 12. 3. jsme zváni do Slušovic na postní hudební pásmo Kněžské gregoriánské scholy. Začátek v 18 hod.
  • Přednáška a beseda Petra Vaculíka, SDB (v rámci cyklu Synoda – vzdělávání) se přesune z 16.3. 2023 na čtvrtek 23.3. v 19:15 v sále "B" u kostela na Jižních Svazích.
  • Pozvání na velikonoční schólu: Rádi bychom letos přizvali všechny zpěváky a zpěvačky k velikonoční schóle, která bude doprovázet obřady na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Zkoušky se uskuteční v neděle 26.3. a 2.4., a poté vždy v daný den přede mší. Podrobnější informace naleznete v Životě farností nebo na facebookové události.
  • Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce vás zvou v sobotu 25. 3. do kostela Marie na Jižní svahy k modlitbám za papeže Františka, biskupy, kněze a nová duchovní povolání.  Adorace a následně mše svatá začne v 10 hodin.
  • Nabízíme rodinám s malými dětmi knížku v angličtině – průvodce k Velikonocům. Zakoupit si ji můžete ve farní kanceláři.
  • Sbírku následující neděle 19. 3. odešleme na pomoc lidem z Bachmutu a Charkova. Hned po ukončení mše sv. bude zde v kostele na plátno promítnuto dvouminutové video o pomoci v této oblasti. Zveme vás ke shlédnutí.