Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 29. 11. do 6. 12. 2020 - 49. týden

NEDĚLE 29. 11. 2020 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za * a + rodinu Barcuchovu
08:30 Kostel za + rodiče Aloise a Anežku Michalčíkovou a švagra Ladislava Petřvalského
08:30 Kostel za + rodiče Miladu a Antonína Barboříkovi, za + bratra Antonína a Boží ochranu pro * rodinu a za duše v očistci
PONDĚLÍ 30. 11. 2020 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
06:30 Kostel za * a + uživatele charitních služeb Samaritán
18:30 Kostel na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 1. 12. 2020 SV. EDMUNDA KAMPIÁNA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
STŘEDA 2. 12. 2020 STŘEDA 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel na poděkování za 85 let života
08:00 Kostel Zpovídání 8–10 h.
11:00 Kostel pohřeb: Maniš Vladimír (1934)
16:45 Regina Katecheze Dobrého pastýře
18:30 Kostel za Andělu a Antonína Buričanovy
ČTVRTEK 3. 12. 2020 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence
15:30 Kostel mše pro Charitu
16:15 Regina Katecheze Dobrého pastýře
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída
18:30 Kostel za + rodiny Prekopovu a Novákovu
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci
PÁTEK 4. 12. 2020 SV. JANA DAMAŠSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel Zpovídání 17–18 h.
18:30 Kostel za + rodiče Hnilovy, za ochranu a Boží pomoc pro * rodinu
SOBOTA 5. 12. 2020 SOBOTA 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + rodiče Gajdošíkovy a * a + rodinu Řehůřkovu a Noháčkovu
18:30 Kostel za + rodinu Pánkovu, Párovu a za dar Ducha Svatého pro * rodinu a za duše v očistci
18:30 Kostel za + Marii Málkovou a * rodinu
NEDĚLE 6. 12. 2020 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + rodiče Gerychovy, Zbrankovy a P. Antonína Mikla, jeho rodiče, sourozence a * rodinu
08:30 Kostel za + Vladislavu Říhovou a * rodinu
08:30 Kostel za + rodiče Omelkovy, Kadlčákovy, * rodinu a ochranu Panny Marie
Hlášení farnosti 29. 11. 2020
1. neděle adventní

MŠE SVATÉ

Všední dny od 23. 11. 2020

 • Vrátili jsme se k všednodennímu pořadu bohoslužeb s maximální účastí 20 lidí. Ranní v 6.30 h, a večerní v 18.30 h., která je přenášena přes internet (farnostzlin.cz/live).
 • Pro účast na bohoslužbě se zapište na webu (cz/rezervace). Přednost má rodina, která zadala intenci.

Neděle

 • Nedělní mše svaté bez účasti lidu můžete sledovat přes internet, a to:
 • v 8.30 h. pro farnost Filipa a Jakuba

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude možno v následujících týdnech přijmout v tyto časy:

Neděle

 • ráno od 7 do 8 h.
 • odpoledne od 15 do 16 h.
 • každou půlhodinu během výše zmíněné doby zpovědí

Přístup do kostela bude v tu dobu hlavním vchodem po max. 20 lidech.

SVÁTOST SMÍŘENÍ v kostele

 • Středa od 8 do 10 h.
 • Pátek od 17 do 18 h.
 • Před každou mší sv. ve všední dny 30 min.
 • Individuální domluva zůstává.

ADORACE Využívejte možnosti adorace a soukromé modlitby v kostele od 7 do 18 h.

FARA Kancelář funguje jako doposud v pondělí a středy. Pokud nebude nutná vaše osobní účast, využijte pouze telefonickou komunikaci, a to nejlépe v úřední hodiny.

KNĚZ NA TELEFONU

 • V případě vážných problémů, které byste rádi řešili s knězem máte možnost volat o. Ivanovi na jeho tel. číslo: 603 844 331.

SVATBY A POHŘBY

 • Od pondělí 23. 11. je na těchto obřadech možná účast max. 20 lidí.

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ:

 • Dnes od 17 do 18 h. zveme na třetí virtuální „čaj o páté“ – setkání farníků s kněžími skrze videokonferenci. Téma: „Advent.“ Odkaz najdete na webových stránkách farnosti.
 • Od následujícího týdne začíná výuka náboženství na faře i na Regině.
 • Na faře, v kostele i ve Veni jsou k dispozici nové farní kalendáře, jejichž zakoupením přispějete na kamerový systém v kostele. Jedná se o běžný stolní, ale také dárkový nástěnný. Zbývá ještě několik kusů Adventních kalendářů s magnetkou.
 • Adventní aktivita (určená zejména rodinám s dětmi, ale zapojit se může kdokoliv):

Základním mottem letošní aktivity, při které se spojíme s farností na JS, bude DAR. Připravíme DAR pro Pána Ježíše tím, že budeme vnášet vděčnost a radost do prostředí, ve kterém žijeme. Otevřeme se tak pro přijetí největšího DARU, kterým je Pán Ježíš, Boží Syn. Úkol pro 1. týden: Děkovat Bohu i lidem. Děkování nás vede k tomu, že nejsme zaměřeni jen na sebe, ale všímáme si druhých. Místo brblání a nespokojenosti nastupuje vděčnost. Vděčnost je krásná, proto jako symbol nalepíme na dárek květy.

 • Všem manželům nabízíme video-duchovní obnovu pro manžele s názvem „Přidáváme do ohně“ s manžely Smékalovými. Sledujte farní web.
 • Vyzýváme farníky k pomoci
  • lidem bez domova sbírkou spacáků a pánských zimních bund a botů. Věci přinášejte na faru nejlépe v úřední hodiny
  • finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky použijeme k přímé pomoci lidem v nouzi
 • Výzva pro děti: Blíží se svátek sv. Mikuláše a my bychom s ním chtěli natočit rozhovor. Protože děti mají určitě na sv. Mikuláše nějaké otázky, máme tady výzvu, ať je posílají buď na farní e-mail nebo do farní schránky do 1.12.2020. Do předmětu nebo na obálku, prosím, napište „Mikuláš“.
 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál. Děkujeme.
 • Zapisování intencí pro období leden–březen 2021 probíhá na webu farnosti (farnostzlin.cz/intence) nebo i osobně na faře, a to v úředních hodinách.
 • Od 18. listopadu nabízí prodejna Veni možnost vyzvednout si objednané knížky, víno, svíčky i cokoliv jiného, co potřebujete. Objednávat můžete na e-shopu Karmelitánského nakladatelství www.ikarmel.cz (využijte možnost – osobní odběr – prodejna Zlín). Nebo emailem [email protected], popřípadě telefonicky 736 522 831. Zájemce můžeme provést naším knihkupectvím také virtuálně. Jsme tu pro Vás s chytrým telefonem v ruce. Stačí si domluvit čas hovoru. Knihy dle vašeho přání předvybereme a prolistujeme je společně na dálku. Své objednávky si můžete vyzvednout v „okénku“ našeho knihkupectví, které je otevřeno každý všední den od 9.30 do 17.00 hodin.
 • Prosíme hlasujte pro podporu projektu obnovy prostoru kolem kaple na Pasekách:

https://vote.d21.me/cs/info/tvorimezlin