Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 15. 5. do 22. 5. 2022 - 20. týden

NEDĚLE 15. 5. 2022 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Šenkeříkovou, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
10:00 Kostel za + Jaroslava Válka, +++ a * rodinu
11:30 Kostel za + Stanislava Končáka a syna Pavla, +++ a * rodinu.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžela, dvoje rodiče, dvě + sestry s manžely, s prosbou za zdraví, štěstí, Boží požehnání a ochranu na přímluvu Panny Marie pro * rodinu Hrbáčkovu
PONDĚLÍ 16. 5. 2022 SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel poděkování za dar manželství a za Boží milosrdenství
18:30 Kostel za Matku Elvíru, zakladatelku komunity Cenacolo
ÚTERÝ 17. 5. 2022 ÚTERÝ 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Annu Lednickou, manžela, dcery Jitku a Alenu a vnuka Jana
STŘEDA 18. 5. 2022 SV. JANA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel na poděkování za dar života
18:30 Kostel za + manžela, oboje rodiče a duše v očistci
ČTVRTEK 19. 5. 2022 ČTVRTEK 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za dar milosti pro bratra Marka a jeho zdraví
18:30 Kostel za + rodiče Zajíčkovy, bratra Josefa, * rodinu a +++
PÁTEK 20. 5. 2022 PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE
06:30 Kostel za maminku Ludmilu k jejím nedožitým 90. narozeninám
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Marii a Karla Bouškovy, + babičku Boženu Bouškovou a za * rodinu
SOBOTA 21. 5. 2022 SV. KRYŠTOFA MAGALLANESE, KNĚZE, A JEHO DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za * a + rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu, Mackovu a Hrůzovu a +++
11:00 Kostel svatba Šerý - Frolková
18:30 Kostel za + manžela a rodiče Čechovy a Hrbáčkovy, sestry Anežku a Marii s manžely, s prosbou za zdraví, štěstí, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu Hrbáčkovu
NEDĚLE 22. 5. 2022 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za + Josefa Martince, jeho rodiče a prarodiče
08:30 Kostel za + Jarmilu Pavelcovu , + manžela a * rodinu
10:00 Kostel za děti, které dnes v naší farnosti přistupují poprvé ke svatému přijímání a za jejich rodiny
11:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za dceru

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

PÁTEK          Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

NEDĚLE        6. neděle velikonoční

 

OZNAMUJEME:

  • Minulou neděli se uskutečnila první májová minipouť. Tuto neděli ji pojmeme jinak. Sraz bude ve 14 hod. u kostela P.M. Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, kde zahájíme modlitbou a půjdeme na náměstí, kde se zúčastníme programu v rámci akce Milované město.
  • Nadační fond Credo ve spolupráci s církvemi a neziskovými organizacemi ve Zlíně zve na akci Milované město, která proběhne dnes v neděli od 15 hodin na náměstí Míru ve Zlíně. Připraven je bohatý program pro děti, kavárna projektu On z Valašských Klobouk, na podiu budou znít chvály. Součástí odpoledne bude i modlitba za naše město. Všichni jste srdečně zváni.
  • Orel jednota Zlín srdečně zve na Česko-slovenský dětský folklórní festival Májíček. Uskuteční se v sobotu 21.5.2022 na prostranství před kostelem na Jižních Svazích. Začátek ve 14.30 hod.
  • V sobotu 21. 5. budou v našem kostele oddáni David Šerý z Valašských Klobouk a Natálie Frolková ze Zlína.
  • Příští neděli při desáté mši sv. přistoupí některé děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Počítejte s rezervací poloviny lavic v kostele pro jejich příbuzné.
  • Zveme mládež na Celostátní setkání mládeže do Hradce Králové. Do konce května se můžete přihlásit se slevou.
  • Poslední víkend v květnu naši farnost navštíví studenti a představení Teologického konviktu, ve kterém se mladí muži připravují na vstup do kněžského semináře. Potřebujeme pro ně pět rodin, které by je byly ochotny po dvojicích ubytovat. Zapsat se můžete na stolku uprostřed kostela. Děkujeme.
  • Od druhé poloviny května bychom rádi začali přípravu na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit ve farní kanceláři nebo kterémukoli knězi.