Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 28. 3. do 4. 4. 2021 - 13. týden

NEDĚLE 28. 3. 2021 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07:00 Kostel za + Jiřího Klinkovského a * rodinu
08:30 Kostel za + rodiče Novosadovy, syna Josefa, * rodinu Pavelcovu a duše v očistci
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za * a + rodinu Navláčilovou a Beníčkovou
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za * a + rodinu Knapkovu a Vavrušovu
PONDĚLÍ 29. 3. 2021 PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
06:30 Kostel za dceru Marii s rodinou
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 30. 3. 2021 ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
06:30 Kostel za syna Jana s rodinou
18:30 Kostel za + manžele Sylvu a Jiřího a Boží požehnání pro jejich děti
STŘEDA 31. 3. 2021 STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
06:30 Kostel za rodinu Šedivou
10:00 Kostel pohřeb: Hübnerová Vlasta (1930)
11:30 Kostel pohřeb: Valentová Ludmila (1935)
13:00 Kostel pohřeb: Gabčová Věra (1951)
14:30 Kostel pohřeb: Švach Jan (1931)
18:30 Kostel za + rodiče Valentovy a bratra Jaromíra, za Květoslavu Musilovou s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
ČTVRTEK 1. 4. 2021 ZELENÝ ČTVRTEK
18:00 Kostel na poděkování za dar kněžství a eucharistie | přenos do Tv Noe
PÁTEK 2. 4. 2021 VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
15:00 Kostel Křížová cesta
18:00 Kostel Velkopáteční obřady
SOBOTA 3. 4. 2021 BÍLÁ SOBOTA
19:00 Kostel poděkování za dar křtu a za nově pokřtěné
NEDĚLE 4. 4. 2021 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + Ladislava Mikulčíka a celou * a + rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Olšanovu, Vavrušovu a Slanikovu
11:30 Kostel poděkování za dar života a za rodiny Šimečkovu, Nakládalovu a Dufkovu
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
17:00 Kostel za + Jarmilu Hrnčířovou
18:30 Kostel za požehnání a zlepšení zdravotního stavu Ivy a Mariana Harničárových, za úspěšnou operaci paní Ivy Harničárové a za prohloubení jejich duchovního života a důvěry v Boha
Hlášení farnosti
28. 3. 2021
KVĚTNÁ NEDĚLE

Svátky v týdnu

Zelený čtvrtek – bez fyzické účasti věřících v kostele

mše sv. bude přenášena televizí NOE

Velký pátek – bez fyzické účasti věřících v kostele

Bílá sobota – bez fyzické účasti věřících v kostele

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

 

MŠE SVATÉ

Stále platí povinnost registrace. Prosíme ty, kteří mají pochybnosti o svém zdravotním stavu nebo patří do rizikových skupin, aby svou účast zvážili.

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • Neděle zmrtvýchvstání – pouze pro registrované
  • 00; 8.30; 10.00; 11.30; 17.00; 18.30 h.
  • Mše v 8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 15 do 16 h. v kostele.

ZPOVĚĎ – Jen ve všední dny: 30 min. před ranní mší sv. a 90 minut před večerní. Možnost máte i na Svazích.

KŘÍŽOVÉ CESTY – Na Velký pátek od 15 h. v kostele.

ADORACE – Jen soukromá.

FARA – Kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a středu.

SVATBY A POHŘBY – doporučujeme v úzkém rodinném kruhu.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).

DĚKUJEME

 • Děkujeme za vaše dary při sbírce na opravy varhan, které činily 111666,- Kč. Momentálně máme z požadovaných 700 tis. Kč sesbíráno 265 000 Kč. Každému, kdo v sakristii přispěje na tento účel nabízíme jako poděkování víno z arcibiskupských sklepů.

OZNAMUJEME

 • V úterý 23. března bude navíc večerní mše svatá v 18.30 h.
 • Velikonoční obřady ve svatém týdnu budeme letos opět prožívat v rodinném kruhu a prostřednictvím online přenosů. Fyzicky se bohoslužeb můžete zúčastnit v Neděli zmrtvýchvstání a v pondělí velikonoční. V oba tyto dny bude nedělní pořad bohoslužeb s další mší sv. v 17 h. V oba dva dny se bude také podávat svaté přijímání od 15 do 16 hodin. V triduu budou ministrovat jen oslovení ministranti, ostatní zveme na nedělní a pondělní bohoslužby. Stejně to platí pro akolyty a lektory. V tyto dva dny budeme odměňovat děti za jejich postní cestičku.
 • Připomínáme, že na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství, kterou můžeme letos obětovat za ukončení pandemie.
 • Veni: ve středu před Zeleným čtvrtkem budou v otevřeném Veni k dostání různé druhy velikonočních svící. Otevřeno bude 10–12 / 14–17.
 • Podpořme společně zlínského rodáka P. Pavla Kříže, který v současné době působí ve farnosti Vranov u Brna. Jedná se o soutěž, která se uzavírá 31.3. „Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje v roce 2020“. Bližší informace naleznete na webu a na nástěnce v kostele, odkud si můžete vzít lístek s potřebnými údaji.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Velkopáteční sbírku u Božího hrobu budeme odesílat na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Sbírka na kněžský seminář se uskuteční v Neděli zmrtvýchvstání a velikonoční pondělí.
 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi, například zakoupením respirátorů a dezinfekcí pro lidi bez domova, kteří jsou momentálně zasaženi nemocí Covid 19, prosíme také o modlitbu za ně.
 • Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy nebo zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.