Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 10. 1. do 17. 1. 2021 - 02. týden

NEDĚLE 10. 1. 2021 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
08:30 Kostel za všechny pokřtěné v předešlém roce
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za * a + kněze našich farností
08:30 Kostel za děti a rodiče v projektu Adopce na dálku Afrika a koordinátora misionáře Gerharda Weaga
PONDĚLÍ 11. 1. 2021 PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Michálkovu, Mikulcovu, Genžovu a Bobálovu a dar víry
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 12. 1. 2021 ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 13. 1. 2021 SV. HILARIA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence z Mladcové
12:00 Kostel pohřeb: Hašpicová Anna (1936)
13:30 Kostel pohřeb: Jurásková Alena (1935)
15:00 Kostel pohřeb: Jordán Petr (1994)
18:30 Kostel za +  manžele Ludmilu a Karla Suchomelovy a + Annu a Karla Suchomelovy
ČTVRTEK 14. 1. 2021 ČTVRTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
18:30 Kostel prosba o dar zdraví a Boží vedení
PÁTEK 15. 1. 2021 PÁTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za dar zdraví, víry a Boží požehnání pro živou rodinu
18:30 Kostel na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
SOBOTA 16. 1. 2021 SOBOTA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + Kamila Straku
18:30 Kostel za rodiny Šebestovou a Holečkovou
18:30 Kostel za * a + rodinu Ryšavou a + manžele Soldánovy
NEDĚLE 17. 1. 2021 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za Ludmilu Kocourkovou, * a +  rodinu a duše v očistci
08:30 Kostel za + Ludmilu Hebelkovou a * rodinu
08:30 Kostel za + Helenu Máčalovou, + rodiče z obou stran, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro * rodinu
Hlášení farnosti
10. 1. 2021
Svátek Křtu Páně

 Svátky v týdnu

Neděle              2. neděle v mezidobí

MŠE SVATÉ

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • neděle v mezidobí – pouze pro ty, kdo mají zapsaný úmysl

8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 7 do 8 h. a od 15 do 16 h. v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

 • Pouze ve všední dny - 30 minut před každou mší svatou.

ADORACE

 • Jen soukromá.

FARA

 • Kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a středu.

SVATBY A POHŘBY

 • V našem kostele je stále možná účast max. 30 lidí.

 


 

DĚKUJEME

 • Děkujeme za přípravu Tříkrálové sbírky v letošních provizorních podmínkách.
 • Děkujeme za vaše finanční příspěvky pro farnost. Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).

 

OZNAMUJEME

 • Třetí neděle v mezidobí byla papežem Františkem vyhlášena za Neděli Božího Slova. V rámci tohoto dne uspořádal nadační fond Credo přednášku Josefa Byrtuse nazvanou Avinu – modlitba Páně. Jde o nesmírně zajímavý pohled na Otčenáš na základě hebrejského textu.

Uskuteční se 24. ledna 2021 a můžete ji sledovat od 16 do 17.30 h. přes farní webové stránky.

 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi.
 • Tříkrálovou sbírka se letos nemůže uskutečnit tak, jako předchozí roky. Přispět však můžete do 24. ledna:
  • do pokladničky u betléma (do andílka)
  • do kasičky v sakristii, v kanceláři nebo ve Veni
  • převodem či skrze QR kódy
  • zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90

Vyzýváme také dospělé dobrovolníky, aby šířili vánoční zvěst a lidem ve svém okolí alespoň označili domy a byty nápisem požehnání (C+M+B+2021). Požehnané křídy najdete v kostele u betléma.

Zveme vás ke sledování Tříkrálového koncertu v České televizi 10. ledna od 18 h.