Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 18. 9. do 25. 9. 2022 - 38. týden

NEDĚLE 18. 9. 2022 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + farníky
08:30 Kostel za + Ludmilu Hebelkovou a Annu Budíkovou.
10:00 Kostel za * a + rodinu Viceníkovu a za * a + rodinu Potáčkovu
11:30 Kostel za + Annu Remešovou, + rodiče Petrů, + vnoučátka Michalku a Luboška, + rodiče Bodlákovy, + syna Františka a Boží požehnání pro celou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na dobrý úmysl a +++
PONDĚLÍ 19. 9. 2022 SV. JANUÁRIA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel na úmysl dárce
18:30 Kostel při příležitosti tříletého výročí od úmrtí maminky pí. Amálie Šimurdové
ÚTERÝ 20. 9. 2022 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HASANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za dar zdraví na těle i na duši a pokoj v rodině
STŘEDA 21. 9. 2022 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
06:30 Kostel za nemocného tatínka Františka s prosbou na přímluvu sv. Charbela a P. Pia o Boží pomoc
18:30 Kostel za + maminku Helenu a +++
ČTVRTEK 22. 9. 2022 ČTVRTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na úmysl dárce
10:00 Kostel mše sv. na Burešově
18:30 Kostel za + rodiny Pantlíkovu a Třískovu
PÁTEK 23. 9. 2022 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
06:30 Kostel za + Marii Kopečnou, manžela, rodiče a sourozence, vnuka Karla a jejich * rodinu
14:00 Kostel pohřeb: Václav Vaculík (1947)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Jana a Boženu Stuchlíkovy a * rodinu
SOBOTA 24. 9. 2022 SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + rodiče a víru v rodině
18:30 Kostel za + Petra Zatloukala a Boží požehnání za jeho živé děti a jejich rodiny
NEDĚLE 25. 9. 2022 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Liboslava Mahdala  a jeho * rodinu
08:30 Kostel za * a + farníky
10:00 Kaple sv. Václava Poutní mše svatá v kapli sv. Václava na Kudlově za * a + farníky z Kudlova
10:00 Kostel za + Václava Klinkovského a rodiny Klinkovskou a Fornuskovou
11:30 Kostel za paní Věru Juráskovou a celou rodinu s prosbou o ochranu Boží
18:30 Kostel za + Karla Staňka, jeho prarodiče a jeho * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Památka sv. Ondřeje a druhů mučedníků

STŘEDA       Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

PÁTEK          Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

NEDĚLE        26. neděle v mezidobí

 

 

OZNAMUJEME:

  • Dnes odpoledne jsme zváni na další Rodinný gastrovýlet.
  • -8. října se v Kongresovém centru uskuteční Konference o společenství se zajímavým programem zaměřeným na podporu malých společenství ve farnostech. Organizátoři hledají i dobrovolníky do různých služeb. Bližší informace naleznete na stránkách nadačního fondu Credo.
  • Pro scholy (vedoucí, zpěváky i muzikanty) pořádá naše farnost 15. října seminář nazvaný Boží schola.
  • Bližší informace o akcích najdete na nástěnce v předsíni kostela a webových stránkách.