Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 7. 3. do 14. 3. 2021 - 10. týden

NEDĚLE 7. 3. 2021 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za * a + rodiny Kolářovu, Knedlovu, Šintálovu s prosbou o Boží požehnání
08:30 Kostel za * a + rodinu Botkovu a Marečkovu
10:00 Kostel za + manžela a syna Jana Uhlíka, * rodinu a duše v očistci
11:30 Kostel za + syna Kamila Straku
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 8. 3. 2021 PONDĚLÍ 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Karla Hrnčíře a rodinu Hrnčířovou
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 9. 3. 2021 ÚTERÝ 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 10. 3. 2021 STŘEDA 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodinu Melichárkovu
18:30 Kostel za + rodiče Hnilovy a za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
ČTVRTEK 11. 3. 2021 ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Miroslava a celou rodinu
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE
18:30 Kostel za + rodiče Hnilovy a za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE
PÁTEK 12. 3. 2021 PÁTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + členy společenství Živý růženec
11:00 Kostel pohřeb: Popovičová Růžena (1926)
13:00 Kostel pohřeb: Balajka Leopold (1939)
17:45 Kostel Křížová cesta
18:30 Kostel za * a + rodiny Bartíkovu a Hubíkovu s prosbou za ochranu Panny Marie
SOBOTA 13. 3. 2021 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu a Mackovu, za nenarozené děti
18:30 Kostel za + Jana Vranu a * i + rodinu
NEDĚLE 14. 3. 2021 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na poděkování za dar života a dar křtu syna Jaroslava s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
10:00 Kostel za + rodiče a + bratry a Boží požehnání pro * rodinu Šebákovu
11:30 Kostel na úmysl dárce
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za + rodiče Jana a Ludmilu Pechancovy s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
Hlášení farnosti
7. 3. 2021
3. neděle postní

Svátky v týdnu

Sobota              Výroční den zvolení papeže Františka

Neděle              4. neděle postní

 

MŠE SVATÉ

Stále platí povinnost registrace. Prosíme ty, kteří mají pochybnosti o svém zdravotním stavu nebo patří do rizikových skupin, aby svou účast zvážili.

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • neděle postní – pouze pro registrované
  • 00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.30 h.
  • Mše v 8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 15 do 16 h. v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍ – Pouze ve všední dny – 30 minut před každou mší svatou.

KŘÍŽOVÉ CESTY – Každý pátek od 17.45h. v kostele

ADORACE – Jen soukromá.

FARA – Kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a středu.

SVATBY A POHŘBY – doporučujeme v úzkém rodinném kruhu.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).
 • Na tento rok plánujeme generální opravu varhan. Těm, kteří přispějí větší částkou nabízíme jako poděkování víno z arcibiskupských sklepů. Vyzvednout si jej můžete po kterékoli bohoslužbě v sakristii.

 

 •  

DĚKUJEME

 • Děkujeme za vaše příspěvky na opravy kostela. Sbírka vynesla téměř 40 000 Kč.

OZNAMUJEME

 • Prožíváme postní dobu – využijme ji k opravdovému obrácení. Pomocí nám v tom mohou být i nabízené aktivity, které najdete u oltáře Panny Marie a na: farnostzlin.cz/pust.
 • Doporučujeme také video-seminář manželů Smékalových – O manželství a dětech, aneb plaveme v tom s vámi a aktivitu Farní poklady.
 • Kostelníček vyhlašuje další soutěž s účastí na křížových cestách. Bližší info. na webu.
 • V letošním roce, u příležitosti 150. výročí vyhlášení Josefa patronem všeobecné církve, vás zveme k hlubšímu prožití přípravy na svátek tohoto velkého světce. Od 11. 3. bude probíhat novéna. Pomůckou se vám mohou stát brožury s příslušnými modlitbami. Zakoupit je můžete v sakristii. K volnému rozebrání jsou na stolku mezi lavicemi také litanie s informacemi o možnosti získání odpustků.
 • Společně s nadačním fondem Credo připravujeme online postní duchovní obnovu s Václavem Čápem, která se uskuteční příští sobotu 13. března v našem kostele, odkud bude streamovaná. Odkaz najdete na webových stránkách. Omlouváme se za změnu přednášejícího, ale P. Kodet minulý týden účast odřekl.
 • Ve farní kanceláři či na webu si můžete zapsat intence na období duben–červen.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi, například zakoupením respirátorů pro lidi bez domova, kteří jsou momentálně zasaženi nemocí Covid 19, prosíme také o modlitbu za ně.
 • Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy nebo zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.