Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 26. 4. do 3. 5. 2020 - 18. týden

NEDĚLE 26. 4. 2020 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel Za děti a jejich rodiny.
08:30 Kostel Za skauty.
10:00 Kostel Za + Vlastu Perutku a * rodinu.
11:30 Kostel Za + rodiče Nejezchlebovy, Latinovy a celou * rodinu, za + kamarádku Haničku Macháčovou a duše v očistci.
18:30 Kostel Za farníky.
PONDĚLÍ 27. 4. 2020 PONDĚLÍ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za děti, vnoučata a rodinu Melchovu.
18:30 Kostel Za + rodinu Malovaných a Boží pomoc a ochranu P. Marie pro * rodinu.
ÚTERÝ 28. 4. 2020 SV. PETRA CHANELA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Za + a * členy řádu sv. Františka z Assisi.
STŘEDA 29. 4. 2020 SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY
06:30 Kostel Na poděkování za dar života s prosbou o B. požehnání a pomoc.
11:00 Kostel Pohřeb: Pěnička
18:30 Kostel Na úmysl dárce.
ČTVRTEK 30. 4. 2020 SV. ZIKMUNDA, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Za + Františka Zbořila, jeho + rodiče a * rodinu Zbořilovu.
18:30 Kostel Za zemřelé.
PÁTEK 1. 5. 2020 SV. JOSEFA DĚLNÍKA
06:30 Kostel Za ty, kdo pečují nebo pečovali o úklid fary.
11:00 Kostel Pohřeb: Uhlová
18:30 Kostel Za + paní Bohumilu Vojtovou.
SOBOTA 2. 5. 2020 PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Za ty, kdo se starají nebo starali o úklid, výzdobu kostela, praní a žehlení kostelího prádla.
18:30 Kostel Na úmysl dárce a za duše v očistci.
NEDĚLE 3. 5. 2020 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel Za farníky.
08:30 Kostel Na poděkování za dar života s prosbou o B. požehnání a ochranu do dalších let.
10:00 Kostel Za + Stanislava Lexu a * a + rodinu Lexovu.
11:30 Kostel Za * a + rodinu Paciorkovu a Vrbíkovu.
18:30 Kostel Za rodinu Grossmannovu a Hánovu, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Oznamujeme

- V pondělí po mši sv. se na Regině uskuteční Večer chval uspořádaný studenty z RR 49. Přenos můžete sledovat podobně jako mše svaté.

- V pátek začíná měsíc květen zasvěcený Panně Marii. Na webu budeme zveřejňovat májová zamyšlení.

- Diecézní centrum pro mládež zveřejňuje každé ráno v 8 h. na svém webu kratičké duchovní povzbuzení s názvem Mluv, Pane.

- Minule jsme mluvili o nejvíce vyloučené skupině v rámci farnosti, kterou jsou lidé bez internetu. Děkujeme za pomoc při shromažďování jejich adres. Příští neděli jim doručíme nové vydání Života farností. K tomu budeme potřebovat pomoc s distribucí. Dobrovolníci se mohou telefonicky hlásit na faře. Život farností bude za týden k rozebrání v kostele i pro ostatní farníky.

- Jsou volné intence na mše sv. Zájemci volejte nebo se zastavte na faře v úřední hodiny tj. v pondělí 8–11 h. a ve středu 14–17h.

 

Prosba o pomoc

- Stále prosíme o: šití roušek, všímavost k potřebám druhých lidí, finanční dary

- Zapojit se můžete do pomoci skrze projekty Charity ČR, Papežských misijních děl a jiných subjektů.

 


 

 

Život farnosti v čase mimořádných opatření

- Pro následujících 14 dnů, dneškem počínaje, nastávají v naší farnosti tyto změny:

1) Přenosy bohoslužeb z Reginy budou pokračovat až do konce karantény

2) Mše svaté se prozatím v kostele slavit nebudou. Výjimkou jsou pohřby.

3) Několikrát denně bude v kostele rozdáváno svaté přijímání. Jednoduché pravidlo k zapamatování: 3x3 což znamená 3 půlhodiny, během nichž se 3x kněz s vámi pomodlí a podá eucharistii a to na začátku, uprostřed a na konci.

Všední dny:

            6.30–7.00     – určeno především pro ty, kdo směřují do zaměstnání

            8.00–8.30    – určeno především pro důchodce směřující na nákupy

            17.00–17.30  – určeno především pro ty, kdo se vracejí ze zaměstnání

            S udílením eucharistie je nutné zachovat tato pravidla:

            - dezinfikovat si ruce u vchodu do kostela

            - zachovávat rozestupy 2 m.

            - přijímat výhradně ve stoje a na ruku

            - v kostele zůstávat jen krátkou dobu

             

Neděle: (stejné pravidlo 3x3)

            10.00 – 10.30

            17.00 – 17.30

            18.30 – 19.00

Nově platí možnost shromažďování 15. lidí v kostele. Proto je nutné se s ohledem na ostatní v kostele nezdržovat příliš dlouho. Stále je možnost individuální zpovědi na faře domluvené s příslušným knězem telefonicky.