Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 29. 5. do 5. 6. 2022 - 22. týden

NEDĚLE 29. 5. 2022 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Mikulčíkovou, Mikuláškovou a Hrubošovou
08:30 Kostel za * a + rodinu Čapkovu, Helešicovu a Kreizlovu a za spásu předků
10:00 Kostel za * a + rodinu Malotovu a +++
11:30 Kostel za + Pavla Klhůvka a celou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
PONDĚLÍ 30. 5. 2022 SV. ZDISLAVY
06:30 Kostel za komunitu Cenacolo a duchovní osoby, které ji podporují
18:30 Kostel za + rodiče a dar víry pro rodinu Vrbovu
ÚTERÝ 31. 5. 2022 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + kněze 
18:45 Kostel mše sv. na Kudlově
STŘEDA 1. 6. 2022 PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + manžela, sourozence a rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu
10:00 Kostel pohřeb: Alois Krajča (1951)
18:30 Kostel za + rodiče Evu Horníčkovou Brlicovou a Aloise Brlicu
ČTVRTEK 2. 6. 2022 SV. MARCELINA A PETRA, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za + Františka a Alžbětu Černé a dvoje rodiče
17:15 Kostel za mír a pokoj na Ukrajině
18:30 Kostel poděkování za syna Františka a prosba o Boží požehnání do dalšího roku
PÁTEK 3. 6. 2022 PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování za dar života s probou o Boží požehnání do dalších let
SOBOTA 4. 6. 2022 SOBOTA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu, Mackovu a Hrůzovu a +++
18:30 Kostel za + rodiče Miladu a Milana Valentovy, prarodiče a * rodinu
NEDĚLE 5. 6. 2022 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:00 Kostel za + syna, jeho dědečka Václava, babičku Jarmilu a +++ .
08:30 Kostel za * a + rodiny Ingrovu a Mikelovu
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za * a + členy rodiny Paciorkovy a Vrbíkovy
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Marii a Augustína Hrbáčkovy, dar zdraví, víru a Boží pomoc na přímluvu Panny Marie pro * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Svátek Navštívení Panny Marie

STŘEDA       Památka sv. Justina, mučedníka

PÁTEK          Památka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků

NEDĚLE        SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme za vaše finanční dary. Na pronásledované křesťany se minulou neděli vybralo 31 177 Kč. Následující neděli budeme přispívat na církevní školy. Děkujeme i organizátorům sobotní pouti na Turzovku.

OZNAMUJEME:

  • V pondělí bude při večerní mši sv. hlavním celebrantem Jaroslav Vracovský SDB. V Klubu pod kánoí pak bude následovat beseda o jeho misii v Mongolsku.
  • Májová minipouť se, vzhledem k včerejší pouti na Turzovku, ruší.
  • Příští sobotu vás zveme prožít svatodušní vigilii. Program najdete na nástěnce.
  • Zveme mládež na červnovou Noční pouť na Svatý Hostýn a v létě na Celostátní setkání mládeže do Hradce Králové. Do konce května se můžete na setkání přihlásit se slevou. Přihlášené finančně podpoří i farnost. Bližší informace na obě akce jsou na nástěnce.
  • Doposud máme několik volných míst na příměstský tábor. Informace najdete na nástěnce.
  • Máme shromážděno poměrně velké množství financí na pomoc potřebným. Prosím farníky, aby si všímali potřeb lidí ve svém okolí a měli odvahu pomoc z farnosti zprostředkovat.