Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 14. 11. do 21. 11. 2021 - 46. týden

NEDĚLE 14. 11. 2021 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Miloslava Polanského a * rodinu
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za + Josefa Novosada, + rodiče a švagry Jaroslava a Vojtěcha
10:30 Kaple sv. Martina v Přílukách Svatomartinská pouť - Zlín - Příluky
11:30 Kostel za + rodiče Chromkovy, syna Antonína, snachu Marii a za * rodinu Chromkovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodinu Piknovu
PONDĚLÍ 15. 11. 2021 SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie.
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v naší zemi
ÚTERÝ 16. 11. 2021 SV. MARKÉTY SKOTSKÉ
06:30 Kostel za + rodiče Kunčíkovy, Hnilovy a jejich + děti a za ochranu a Boží pomoc pro * rodinu
STŘEDA 17. 11. 2021 PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
06:30 Kostel na úmysl dárce
18:30 Kostel za studenty a zaměstnance Ústavu fyziky a materiálového inženýrství Fakulty technologické.
ČTVRTEK 18. 11. 2021 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÝCH BAZILIK SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA
06:30 Kostel poděkování za 50 let života s prosbou za požehnání pro nemocné rodiče a další rodinu a přátele
18:30 Kostel k 1. výročí + maminky a k 16. výročí + tatínka
PÁTEK 19. 11. 2021 PÁTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za dar víry a zdraví pro rodinu Hrubou, Jelínkovu a Nohejlovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na úmysl dárce
SOBOTA 20. 11. 2021 SOBOTA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodiny Šintálovu, Kolářovu, Šalenovu a Vávrovu
08:30 Otrokovice Děkanátní setkání mládeže
18:30 Kostel za + manžele Soldánovy, + manžele Bodečkovy,+ Pavla Ryšavého a * rodinu Ryšavou.
NEDĚLE 21. 11. 2021 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:00 Kostel za Ivanu a Jiřího Hrubé a jejich rodinu s prosbou o Boží požehnání
08:30 Kostel za * a + rodinu Navláčilovou, Beníčkovou, Slámovou a Klinkovskou
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za + manžele Mitáčkovy a + rodiče z obou stran, za + manžele Dvorské a * rodinu Dvorských a +++
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za sestry Janu a Lenku a jejich rodiny
  • Dnes odpoledne jsme zváni na přehlídku schol a sborů. Uskuteční se v kostele Panny Marie na Jižních Svazích. Začátek je v 15.30 hod. a budou na ní platit aktuální hygienická opatření.
  • Z důvodu šíření Covidu-19 platí ve farnosti tato opatření: nejsou slouženy mše sv. v nemocnici; eucharistie se podává na ruku – kdo z vážných důvodů nemůže přijímat na ruku, ať přistupuje jako poslední; je uzavřený Klub pod kánoí pro nedělní setkávání; návštěvníky fary vyzýváme, aby používaly respirátory nebo byli testovaní.
  • Příští sobotu 20. listopadu se v Otrokovicích uskuteční Děkanátní setkání mládeže, povzbuzujeme mládež k účasti. Program budou tvořit zajímavé workshopy, mše svatá s arcibiskupem Janem, prostor bude i pro sdílení s vrstevníky. Bližší informace k programu naleznete na plakátcích v kostele.
  • V sakristii si můžete vyzvednout stolní kalendáře. Doporučený příspěvek je 50 Kč.
  • Zveme vás společně s papežem Františkem k účasti na synodě v naší farnosti. Jde o úžasný dar církve pro každého z nás, kdy vedeni Duchem Svatým můžeme vyjádřit své názory a podněty vedoucí ke zlepšení a rozvoji církve. Takové církve, jak ji zamýšlí Kristus, který se dnes ptá se i tebe: „Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty?“

Vzadu v kostele je synodální nástěnka, která bude průběžně aktualizována.

Dnes po dopoledních mších svatých máte možnost zeptat se na podrobnosti k synodě a zapsat se do pracovní skupinky. V následujících dnech se můžete zapsat v sakristii. Také si můžete odnést domů modlitbu za synodu.

Za průběh synody se budeme modlit i při pátečních adoracích vždy od 17.15 h.