Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 9. 2. do 16. 2. 2020 - 07. týden

NEDĚLE 9. 2. 2020 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za * a + farníky
08:30 Kostel Na úmysl dárce
10:00 Kostel Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání i pro celou rodinu
11:30 Kostel Za * a + rodinu Konečnou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za * a + rodiny Marečkovu a Židkovu
PONDĚLÍ 10. 2. 2020 PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
06:30 Kostel Za nenarozené děti a za pomoc matkám v tísni
18:30 Kostel Za ekonomy a analytiky a na další úmysly studentů
ÚTERÝ 11. 2. 2020 PANNY MARIE LURDSKÉ
06:30 Kostel Za * a + rodinu Strohbachovu, Vrtělovu a Šiškovu a za duše v očistci
STŘEDA 12. 2. 2020 STŘEDA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za + rodiče Berkešovy a celou rodinu
18:30 Kostel Za + Vojtěcha Hrubého, manželku, syna, * rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK 13. 2. 2020 ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za dceru Danu k dožitým 50. narozeninám a celou její rodinu
18:30 Kostel Za + prarodiče Františka a Františku Pluháčkovy
PÁTEK 14. 2. 2020 PÁTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za naše kostelníky, varhaníky, akolyty, ministranty a zpěváky
18:30 Kostel Za obrácení vnučky s prosbou o Boží požehnání
SOBOTA 15. 2. 2020 SOBOTA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel Za * a + rodinu Melichárkovu
18:30 Kostel Za + Marii Kopečnou a + manžela, rodiče z obou stran, sourozence, vnuka Karla a * rodinu
NEDĚLE 16. 2. 2020 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Karla Rachůnka a zemřelé spoluhráče
08:30 Kostel Za * a +  farníky
10:00 Kostel Za sezdané v minulém roce
11:30 Kostel Za + Marka Kryšku a * a + rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + rodiče z obou stran, + syna Romana a * rodinu Janáskovu

Oznamujeme:

 

  • Zveme děti i celé rodiny na farní karneval, který se uskuteční dnes v neděli 9. února v 15 hod. ve velkém sále na Regině. Vstupné je dobrovolné.

 

  • V tomto týdnu začíná Týden manželství:

V klubu Pod kánoí můžete shlédnout výstavu a nechat se inspirovat biblickými verši o lásce. V pátek zveme nejen manžele od 17 hod. na adoraci s doprovodem Chválových písní, při které  budeme vyprošovat boží požehnání do vašich vztahů.

Manželé, připravili jsme pro vás také modlitbu, kterou se tento týden můžete společně modlit. Kartičku s modlitbou  si můžete vzít u východu z kostela nebo v sakristii.

            (jedna do páru).

  • Upozorňujeme farníky, že stání u fary před garáží není možné a je městskou policií pokutováno.
  • Zveme na Modlitbu Taizé, která se uskuteční v pondělí 10. února po studentské mši svaté (19:30) tady v našem kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Hlavním prvkem modlitby Taizé jsou zpěvy, nechybí ani čtení z Písma Svatého, tiché zamyšlení a prosby.

 

Připomínáme:

  • Charita vyhlásila veřejnou sbírku na podporu Církevní základní a mateřská školy ve Zlíně. Bližší informace naleznete na letáčcích mezi tiskovinami vzadu v kostele.