Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 12. 1. do 19. 1. 2020 - 03. týden

NEDĚLE 12. 1. 2020 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
07:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
08:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Ryšavou, Soldánovu a Badečkovu
10:00 Kostel Za děti pokřtěné v předešlém roce
11:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Paciorkovu a Vrbíkovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + Jaroslava Jančíka
PONDĚLÍ 13. 1. 2020 SV. HILARIA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Za nenarozené děti a za pomoc matkám v tísni
18:30 Kostel Za porodní asistentky a zdravotní sestry a na další úmysly studentů
ÚTERÝ 14. 1. 2020 ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za * a + členy živého růžence z Mladcové
STŘEDA 15. 1. 2020 STŘEDA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za * a + rodinu Smetanovu, Strnadovu,Valentovu a Vojtkovu a za + Broničku a její nenarozené dítě
18:30 Kostel Za dar uzdravení kamarádky v její těžké nemoci a za jejího manžela
ČTVRTEK 16. 1. 2020 ČTVRTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za dar víry a Boží požehnání za vnučku Kateřinu
18:30 Kostel Za dar zdraví pro celou rodinu
PÁTEK 17. 1. 2020 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA
06:30 Kostel Za + rodiče z obou stran, za dar víry pro rodinu Blažkovu, Sušánkovu, duše v očistci a nenarozené děti
18:30 Kostel Na poděkování za dar života vnuků Jakuba a Pavlíka Šafránkových s prosbou o ochranu Panny Marie
SOBOTA 18. 1. 2020 PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
06:30 Kostel Na poděkování za dosavadní život manželů Petry a Svatopluka Hradilových s prosbou o požehnání do dalších let
18:30 Kostel Za + rodiče Holíkovi a Ďurčovi, + manžela a duše v očistci
NEDĚLE 19. 1. 2020 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za rodiny Hanačíkovu a Koskubovu, za dar zdraví a Boží požehnání
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel Za + syna Kamila a * rodinu Strakovu
11:30 Kostel Za * a + rodiny Gurskou a Poláškovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + Petra Zatloukala a * rodinu

Děkujeme:

  • Děkujeme všem, kteří se minulý týden zúčastnili ekumenických modliteb v rámci Aliančního týdne.

 

Oznamujeme:

  • Charita Zlín zve všechny koledníky v sobotu 18. ledna od 11 hodin na Tříkrálové bruslení na stadion Luďka Čajky ve Zlíně. Vstupenkou je placka „Jsem King“, kterou koledníci obdrželi od vedoucích.
  • Zítra v pondělí je mše pro maminky s dětmi v 10 hodin na Regině.
  • Ve čtvrtek je mše svatá i na Kudlově a to v 17 hod.
  • Ve čtvrtek 16. ledna bude v 19. 30 hod. na faře setkání pastorační rady. Pokud máte nějaké pastorační podněty, směřujte je na své zástupce.
  • V rámci stého výročí od narození Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí Fokoláre, bude v sobotu 18. ledna v 9. 30 hod. slavena v našem kostele mše sv. otcem arcibiskupem Janem. Po ní jste zváni do klubu Pod Kánoí k debatě s názvem: Jak Chiara Lubichová ovlivnila váš život?
  • Tentýž den v sobotu se uskuteční v kostele v Otrokovicích Setkání modlitebních společenství (SMS). Začátek je ve 13 hod.
  • Sobotní památkou Panny Marie vstupujeme do Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenická bohoslužba, na kterou jste srdečně zváni, proběhne v našem kostele v neděli 19. ledna v 16 hod.
  • Katecheze Dobrého pastýře pro děti od 3 do 6 let začnou 6. února. Více informací najdete na plakátku v předsíni kostela.