Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 4. 4. do 11. 4. 2021 - 14. týden

NEDĚLE 4. 4. 2021 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + Ladislava Mikulčíka a celou * a + rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Olšanovu, Vavrušovu a Slanikovu
11:30 Kostel poděkování za dar života a za rodiny Šimečkovu, Nakládalovu a Dufkovu
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
17:00 Kostel za + Jarmilu Hrnčířovou
18:30 Kostel za požehnání a zlepšení zdravotního stavu Ivy a Mariana Harničárových, za úspěšnou operaci paní Ivy Harničárové a za prohloubení jejich duchovního života a důvěry v Boha
PONDĚLÍ 5. 4. 2021 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07:00 Kostel za Renatu a Marii Krejčířovy a za * rodinu
08:30 Kostel na poděkování za 50 let života a vyprošení požehnání do let dalších
10:00 Kostel za dar zdraví a Boží milost pro nemocné kněze | přenos do Tv Noe
11:30 Kostel za + Hedviku a Františka Vranovy a * rodinu
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
17:00 Kostel za + rodiče Vlastu a Jaromíra Valehrachovi
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 6. 4. 2021 ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel za + manžela Josefa Majera a * a +rodiny Lukášovu a Čermákovu
STŘEDA 7. 4. 2021 STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel za + Antonii Kebískovou, + Jitku Ptáčkovou a + rodiče Bednářikovy
11:00 Kostel pohřeb: Svoboda Jan (1977)
12:30 Kostel pohřeb: Zkoumalová Marie (1937)
14:00 Kostel pohřeb: Chmela Alois (1939)
15:30 Kostel pohřeb: Jelínková Miloslava (1927)
18:30 Kostel na poděkování za dar života
ČTVRTEK 8. 4. 2021 ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
08:30 Kostel za farníky | biskupská vizitace
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE
18:30 Kostel za rodinu Zatloukalovu, rodiče a sourozence z obou stran
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE
PÁTEK 9. 4. 2021 PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
11:00 Kostel pohřeb: Matysová Jitka (1938)
12:30 Kostel pohřeb: Coufal Josef (1946)
14:00 Kostel pohřeb: Cekotová Helena (1938)
18:30 Kostel za + Františka Lacha, Josefa Plecu, Miroslava Charuzu a Jiřího Možíše
SOBOTA 10. 4. 2021 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel za * a + rodinu Štětkářovou, Škubalovou, Salajovou a Shaw
18:30 Kostel za + manžela, * a + rodinu
NEDĚLE 11. 4. 2021 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
07:00 Kostel za Josefa Martince a jeho zemřelé rodiče a prarodiče
08:30 Kostel za + Karla Dekara a jeho + rodiče a za dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu
10:00 Kostel za + Marii Šarköziovou
11:30 Kostel za * a + farníky
13:30 Kostel pohřeb: Kočař Antonín
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za požehnání v životě syna Tomáše
Hlášení farnosti
4. 4. 2021
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Svátky v týdnu

Velikonoční oktáv

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

MŠE SVATÉ

Stále platí povinnost registrace. Prosíme ty, kteří mají pochybnosti o svém zdravotním stavu nebo patří do rizikových skupin, aby svou účast zvážili.

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • Neděle Božího milosrdenství – pouze pro registrované
  • 00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.30 h.
  • Mše v 8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 15 do 16 h. v kostele.

ZPOVĚĎ – ve velikonočním oktávu jen individuálně

ADORACE – Jen soukromá.

FARA – Kancelář bude mít úřední hodiny ve středu.

SVATBY A POHŘBY – doporučujeme v úzkém rodinném kruhu.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).

DĚKUJEME

 • Děkujeme všem, kdo se podílely na přípravě a realizaci velikonočních obřadů.

OZNAMUJEME

 • Dnes a zítra při všech bohoslužbách se vybírá na pomoc kněžskému semináři v Olomouci.
 • Na konci bohoslužeb budeme dnes i zítra odměňovat děti za jejich postní cestičku.
 • Ve čtvrtek proběhne v naší farnosti biskupská vizitace, která začne mší sv. v 8. 30 h. Hlavním celebrantem bude Mons. Basler. Jste zváni i bez registrace.
 • Připomínáme, že na Velký pátek začala novéna k Božímu milosrdenství, kterou můžeme letos obětovat za ukončení pandemie.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi, například zakoupením respirátorů a dezinfekcí pro lidi bez domova, kteří jsou momentálně zasaženi nemocí Covid 19, prosíme také o modlitbu za ně.
 • Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy nebo zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.