Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 1. 8. do 8. 8. 2021 - 31. týden

NEDĚLE 1. 8. 2021 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na úmysl dárce
10:00 Kostel ke cti a chvále Boha Otce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování za obdržené milosti a dary, s prosbou o živou víru pro rodinu Válkovu, Andrýskovu, Bartoňovu a Drgovu
PONDĚLÍ 2. 8. 2021 SV. EUSEBIA Z VERCELLI, BISKUPA
06:30 Kostel za dar zdraví pro nemocné rodiče a Jiřího Prokopa a na další úmysly dárce
18:30 Kostel za Františka Postavu, manželku, syna a požehnání pro * rodinu.
ÚTERÝ 3. 8. 2021 ÚTERÝ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Františka Kašpárka a Boženu Kundlovou
STŘEDA 4. 8. 2021 PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE,
06:30 Kostel na dobrý úmysl
15:00 Kostel pohřeb: Zvolenský Josef (1949)
18:30 Kostel za + Josefa Ingra a * a + rodinu.
ČTVRTEK 5. 8. 2021 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence
PÁTEK 6. 8. 2021 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
14:00 Kostel za všechny účastníky farních táborů a jejich vedoucí
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče, za dar víry pro rodinu Sušankovu a Blažkovu, duše v očistci a nenarozené děti
SOBOTA 7. 8. 2021 SV. SIXTA II., PAPEŽE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel na poděkování za dar života dcery a vnučky a Boží požehnání celé rodině
07:15 Hluboké Mašůvky Farní pouť do Hlubokých Mašůvek přihlášky v prodejně Veni, cena za cestu 200,- Kč
18:30 Kostel za dar zdraví a Boží požehnání pro rodiny Kostáskovu a Jordovu
NEDĚLE 8. 8. 2021 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + rodiče Kovářovy, bratra, syna a sestru
08:30 Kostel za + rodiče Annu a Hynka Cholastovy, + prarodiče z obou stran a za Boží pomoc a vedení Duchem Svatým pro * rodinu
10:00 Kostel za + rodiče Ludmilu a Jana Pechancovy, + bratra Josefa a * rodinu s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky

OZNAMUJEME

  • V příštím týdnu odešleme zbytek vybraných peněz postiženým tornádem. Děkujeme za vaši štědrost.
  • Místo plánované farní pouti na Slovensko pořádáme pod vedením P. Miroslava pouť do Hlubokých Mašůvek. Přihlašovat se můžete do 3. srpna ve Veni. Cena je 200 Kč.
  • V životě farnosti najdete informace k putování ikony sv. Ludmily, u příležitosti 1100 let od její mučednické smrti. V naší farnosti bude ikona k uctění od 1. do 22. srpna v kostele každý den (mimo úterý) při večerní mši svaté a v neděli při bohoslužbách. Ve všední dny a v sobotu přes den může ikona putovat po rodinách, je však třeba se přihlásit do formuláře v sakristii.
  • V neděli 8. srpna bude adorační den farnosti, prosíme zapište se v sakristii do seznamu k modlitební stráži.
  • Děkujeme za vaše modlitby za farní tábory. Příští týden nás čeká příměstský a následně pobytový v Bratřejově pro děti z prvního stupně základních škol. V modlitbě mysleme i na tábory skautské.
  • V sakristii je umístěna provizorní lavice, podle které se budou v budoucnu vyrábět nové lavice do kostela. Přijďte si ji vyzkoušet.