Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 22. 8. do 29. 8. 2021 - 34. týden

NEDĚLE 22. 8. 2021 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + manžele Mitáčkovy, rodiče z obou stran, manžele Dvorské, manžele Hamerníkovy, Jaroslava Nováka, Marii Mikešovou, * rodinu Dvorských a +++
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za + Marii Ernstovou a * rodinu Klinkovskou, Machovou a Navláčilovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Šarmanovy, Žákovské,+ syna a zetě, za +++ a za dar zdraví pro * rodinu
PONDĚLÍ 23. 8. 2021 SV. RŮŽENY Z LIMY, PANNY
06:30 Kostel za dar povolání pro Pavlínu, Marii a Evu
18:30 Kostel za Boží pomoc a požehnání pro Lubomíra
ÚTERÝ 24. 8. 2021 SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
06:30 Kostel za + a * rodinu Škubalovou, Štětkařovou, Salajovou a Shaw
STŘEDA 25. 8. 2021 SV. LUDVÍKA
06:30 Kostel za ochranu a pomoc Boží
11:00 Kostel pohřeb: Románková Anna (1927)
18:30 Kostel za + rodiče a jejich sourozence s rodinami
ČTVRTEK 26. 8. 2021 ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za poděkování k výročí křtu dětí a za Boží požehnání pro ně
11:00 Kostel pohřeb: Omelková Věra (1927)
18:30 Kostel za + rodiče, + manžela Jaromíra a +++
PÁTEK 27. 8. 2021 PAMÁTKA SV. MONIKY
06:30 Kostel za + bratra, + rodiče a +++
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování Pánu za 50 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
SOBOTA 28. 8. 2021 PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + rodinu Holíkovu a Krajčovu a +++
18:30 Kostel za * a + rodinu Žákovu a Tkadlecovu, za Boží požehnání, ochranu Panny Marie a +++
NEDĚLE 29. 8. 2021 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na poděkování za život s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let
10:00 Kostel za + manžele Mitáčkovy, rodiče z obou stran, manžele Dvorské, manžele Hamerníkovy, Jaroslava Nováka, Marii Mikešovou, * rodinu Dvorských a +++
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodinu Vaškovu a za paní Apolenu Vyskočilovou z Blatnice

DĚKUJEME

  • Sbírka na opravy a investice farnosti vynesla minulou neděli 56 337,- Kč.

OZNAMUJEME

  • Na farním webu najdete časy výuky náboženství v následujícím školním roce.
  • V sobotu 28. srpna zveme na Pouť rodin na Svatý Hostýn.
  • V neděli 29. srpna budeme všem školákům žehnat do nového školního roku. Můžete si přinést své aktovky a batohy.
  • Dnes máme v naší farnosti naposledy ikonu sv. Ludmily, která odpoledne putuje do Benátek nad Jizerou. V pátek začíná třídenní farní pouť po stopách sv. Ludmily. Navštívíme Prahu, Svatou Horu u Příbrami, Tetín a další místa. Uvolnila se 4 místa, je možné se přihlásit ještě dnes v sakristii. Prosíme o modlitby za tuto pouť, kterou obětujeme za naši farnost a za osobní úmysly.
  • Papež František navštíví 12.–15. září Slovensko. V případě dostatečného počtu zájemců vypravíme z našeho děkanátu autobus na mši svatou s papežem Františkem 15. 9. v Šaštíně. Přihlášení je nutné do neděle 5. září. Bližší informace a přihlášení na emailu: [email protected] nebo tel. 605 444 240.
  • V sakristii je umístěna provizorní lavice, podle které se budou v budoucnu vyrábět nové lavice do kostela. Přijďte si ji vyzkoušet. Bližší info na webu v sekci Projekty.