Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 19. 7. do 26. 7. 2020 - 30. týden

NEDĚLE 19. 7. 2020 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Bursíkovu
08:30 Kostel za + rodiče Chromčákovy a * a + rodinu Hrubošovu
10:00 Kaple sv. Anny v Jaroslavicích Kaple Jaroslavice: za oběti 2. světové války
10:00 Kostel za * a + rodiny Olšanovu a Ondráčkovu a duše v očistci
11:30 Kostel za rodiče Šarmanovy, Žákovské, syna a zetě, za dar zdraví a  duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + farníky
PONDĚLÍ 20. 7. 2020 SV. APOLINÁŘE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + manžela, * rodinu Ďurčovu a Holíkovu a duše v očistci
18:30 Kostel za rodinu Hnilicovu
ÚTERÝ 21. 7. 2020 SV. VAVŘINCE Z BRINDISI, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + Amálii Matušovou a * a + rodinu Holubovu
STŘEDA 22. 7. 2020 SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY
06:30 Kostel za * a + rodinu Galatíkovu a Poláškovu a duše v očistci
18:30 Kostel za + manžela s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
ČTVRTEK 23. 7. 2020 SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
06:30 Kostel za + Emila Matušů staršího a * a + rodinu Matušovu
18:30 Kostel za + bratra, tatínka a za * rodinu
PÁTEK 24. 7. 2020 SV. ŠARBELA MACHLÚFA, KNĚZE
06:30 Kostel za zdraví a ochranu Panny Marie pro syna Petra, dceru Moniku a jejich rodiny
11:00 Kostel pohřeb: Bobáková Miroslava
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Bohumila Stavjaníka a * rodinu
SOBOTA 25. 7. 2020 SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA
06:30 Kostel na poděkování za křest a požehnání do dalších let
18:30 Kostel za rodiny Klempovou a Sedláčkovou, zesnulé rodiče Emílii Bendovou a Františka Klátila a duše v očistci
NEDĚLE 26. 7. 2020 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + farníky
08:30 Kostel za + Marii Pavelcovou, děti a snachu Jarmilu a * rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Holbovou a Fryštackou a za Cyrilku
11:30 Kostel za dcery Helenu a Zuzanu a jejich rodiny, za zdraví, pokoj, ochranu a pomoc Boží a Panny Marie a sv. Josefa
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na úmysl dárce

Oznamujeme

  • Farní kancelář je otevřena přes prázdniny v pondělí a ve středu v úředních hodinách.
  • Také během prázdnin je v neděli po dopoledních bohoslužbách otevřen klub Pod Kánoí. Prosíme o zapsání služeb za barem.
  • Farníci z Jaroslavic nás zvou na tradiční Svatoanenskou pouť tuto neděli 19. 7. Mše sv. začíná v 10 h. Ve 13 h. pak proběhne v rámci výročí konce 2. světové války vzpomínkové zastavení u pomníku kpt. Smirnova.
  • Zveme vás na benefiční evangelizační odpoledne s názvem „MILOVANÉ MĚSTO“, který se uskuteční tuto neděli 7. 2020 od 16.00 do 19.00 h. na Náměstí Míru ve Zlíně. Další info naleznete na plakátcích a na webu www.credonf.cz.
  • Srdečně zveme na farní výlet příští sobotu 7. 2020 s o. Miroslavem do Malé Fatry – Jánošíkove Diery. Zájemci se mohou zapisovat v sakristii. Další informace na plakátku a na webu.
  • Příští týden bude mít Ivan i o. Ondřej dovolenou. Obracejte se prosím na další kněze.