Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 5. 7. do 12. 7. 2020 - 28. týden

NEDĚLE 5. 7. 2020 SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
07:00 Kostel za Boží požehnání pro rodinu Šintálovu, Kolářovu a Knedlovu
08:30 Kostel za Boží požehnání pro mladou rodinu a ochranu Panny Marie při narození dítěte
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za * a + členy rodin Paciorkovy a Verbíkovy
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na úmysl dárce
PONDĚLÍ 6. 7. 2020 SV. MARIE GORETTI, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu a za duše v očistci
18:30 Kostel za + P. Antonína Mikla, jeho rodiče a sourozence a za * rodinu
ÚTERÝ 7. 7. 2020 ÚTERÝ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Kolářovu a Poláškovu a duše v očistci
STŘEDA 8. 7. 2020 STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Frolkovu
18:30 Kostel za syna Natanaela a celou rodinu
ČTVRTEK 9. 7. 2020 SV. AUGUSTINA ŽAO RONGA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za + rodinu Třískovu a Novákovu
10:00 Kostel pro seniory Domov pro seniory Burešov: za nemocné
18:30 Kostel za * rodinu Gajdošovu a Ježkovu
PÁTEK 10. 7. 2020 PÁTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + uživatele charitní služby Samaritán
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Julia a Jiřinu Březíkovy, nenarozené děti a duše v očistci
SOBOTA 11. 7. 2020 SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
06:30 Kostel za * a + rodinu Jurákovu
10:00 KNTB pro seniory Hvězda: za nemocné
18:30 Kostel (s nedělní platností) za + rodiče Machovy a Kočišovy, jejich * rodinu a duše v očistci
NEDĚLE 12. 7. 2020 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Doubravovu a Matochovu
08:30 Kostel za + Hedvičku Polínkovou, + manžela a + syna Radka
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za + Jaroslava Gajdůška, * a + rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na úmysl dárce

Děkujeme

  • Děkujeme všem, kteří svou účastí na koncertu Pavla Šporcla podpořili činnost zdravotního ústavu PAHOP – paliativní a hospicové péče na Uherskohradišťsku.

 

Oznamujeme

  • Od středy 1. července nejsou povinné roušky při bohoslužbách. Odvoláváme nařízení o podávání eucharistie pouze na ruku. Začali jsme opět zpovídat ve zpovědnicích v obvyklých časech, kromě středy dopoledne. Více informací najdete ve farním zpravodaji.
  • Farní kancelář bude otevřena přes prázdniny stejně jako doposud. V pondělí a ve středu v úředních hodinách. Stále jsou volné intence na mše na září.
  • Také během prázdnin bude otevřen v neděli klub Pod Kánoí po dopoledních bohoslužbách. Prosíme o zapsání služeb za barem.
  • Srdečně zveme rodiče s dětmi na farní výlet na Provodov v neděli 7. 2020. Další informace na plakátku.
  • Zveme vás na benefiční evangelizační večer s názvem „MILOVANÉ MĚSTO“, který se uskuteční v neděli 7. 2020 od 16.00 do 19.00 na Náměstí Míru ve Zlíně. Další info na webu www.credonf.cz.
  • Příští týden bude mít o. Ivan dovolenou. Obracejte se prosím na další kněze.