Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 20. 2. do 27. 2. 2022 - 08. týden

NEDĚLE 20. 2. 2022 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Josefa Vlčka a * rodinu
08:30 Kostel za + Karlu Šebestovou a * rodinu
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za rodinu Pavelákovu a Ordeltovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Šebestovu a Hrnčířovu.
PONDĚLÍ 21. 2. 2022 SV. PETRA DAMIANIHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + rodinu Svobodovu, Morbicerovu a + Marii Hlaváčovou
18:30 Kostel na úmysly studentů; za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 22. 2. 2022 SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA
06:30 Kostel na úmysl dárce
STŘEDA 23. 2. 2022 PAMÁTKA SV. POLYKARPA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel na poděkování za dar života, s prosbou o Boží požehnání pro rodinu
18:30 Kostel poděkování za dar života syna Petra Šafránka s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
ČTVRTEK 24. 2. 2022 ČTVRTEK 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + rodiny Kadlecovu, Šafářovu a Hnilicovu
18:30 Kostel na poděkování za 40 let života Míši Strakové s prosbou o Boží požehnání do do dalších let
PÁTEK 25. 2. 2022 PÁTEK 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Josefa Václavíka a živou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + JUDr. Zdeňka Holuba k nedožitým 90tinám a  + bratra Josefa Ondrušku a rodiče
SOBOTA 26. 2. 2022 SOBOTA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + Jiřího a Věru Kadlčákovy, dary DS a ochranu PM Hostýnské pro celou rodinu Kadlčákovu
10:00 Kostel adorace Služebníků Ježíšova velekněžského srdce
10:30 Kostel na úmysly Služebníků Ježíšova velekněžského srdce
18:30 Kostel na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro * rodinu
NEDĚLE 27. 2. 2022 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + lidi bez domova a mládež ohroženou návykovými látkami
08:30 Kostel za + rodiny Gajdaczkovou a Waszkovou
10:00 Kostel za + Jaroslava Válka, duše v očistci a * rodinu
11:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Němcovu a Kotalovu s prosbou o Boží ochranu a požehnání

DĚKUJEME:

  • Děkujeme všem, kteří se zapojili do programů nabídnutých v rámci Týdne manželství. Dnes naposledy si ještě manželé mohou projít Cestu se zastaveními, která začíná u mostu na Podvesné VI a vede po Havlíčkově nábřeží, podél řeky Dřevnice až k mostu u Baťovy nemocnice.

 

OZNAMUJEME:

  • Dnes probíhá pravidelná sbírka na opravy kostela. Příští týden budete moci přispět na sbírku Haléř sv. Petra.
  • Zlínské chvály zvou v úterý v 19. 30 na chválový večer. Uskuteční se v našem kostele.
  • Přijměte pozvání na Masopustní dopoledne, které se uskuteční v sobotu 26. února před kostelem na Jižních Svazích od 9.00 do 12 h. Zvány jsou také děti, které přijdou v maskách a zúčastní se krátkého masopustního průvodu kolem náměstíčka v 30h. Další informace na plakátech a v Životě farností.
  • Od 6. března plánujeme otevřít Klub pod kánoí pro setkávání po nedělních bohoslužbách. Možnost setkávání se bude odvíjet od ochoty dobrovolníků vstoupit do služby přicházejícím. Zájemci se mohou do pátku 25. 2. zapsat na stolku uprostřed kostela.
  • Vyšel další Života farností. Vezměte, prosím i těm, kteří se do kostela nedostanou.
  • Mysleme v tyto dny v modlitbě na napjaté vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou. Prosme o dar míru a pokoje.