Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 27. 9. do 4. 10. 2020 - 40. týden

NEDĚLE 27. 9. 2020 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Ordeltovu a Bernatíkovu
08:00 Kostel Pěší pouť ke sv. Václavovi https://www.farnostzlin.cz/blog_clanek.php?clanek=517
08:30 Kostel za + rodiče Štětkářovy a syna Václava a zetě Vojtěcha
10:00 Kaple sv. Václava Pouť ke sv. Václavovi na Kudlově
10:00 Kostel na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu Válkovu a Andrýskovu
11:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + farníky
PONDĚLÍ 28. 9. 2020 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
06:30 Kostel za + Jaroslava Vostatka a za * rodinu
17:00 Kostel na poděkování za život dcery Lucie a vnuka Martina s prosbou o dar živé víry a dary Ducha Svatého
18:30 Kostel za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 29. 9. 2020 SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
06:30 Kostel na úmysl dárce
09:00 Klub Pod Kánoí Klub maminek Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
STŘEDA 30. 9. 2020 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + bratra, jeho + rodinu a Boží ochranu pro * rodinu
08:00 Kostel Zpovídání https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

18:30 Kostel za + rodiče Marii a Stanislava Chovancovy a bratra Stanislava
19:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

ČTVRTEK 1. 10. 2020 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
06:30 Kostel za + Františka Němečka a + rodinu a Boží ochranu pro * rodinu
08:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

18:00 Regina pro mládež 4YOUNG 7.–9. třída https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel za * a + rodinu Piknovu a Vranovu
19:30 Regina pro mládež 4YOUNG středoškoláci https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

PÁTEK 2. 10. 2020 PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel adorace s uctíváním Písma (příprava na Bible dnem i nocí)
18:30 Kostel prosba o požehnání pro Hanu Růžičkovou do dalších let a za + rodiče a prarodiče
SOBOTA 3. 10. 2020 SOBOTA 26. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + rodiče Janu a Zdravka a za dar víry a lásky pro celou rodinu
08:00 Fara pro mládež Ministrantská schůzka https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=18

18:30 Kostel za + Marii a Františka Kopečné, rodiče a sourozence a vnuka Karla
NEDĚLE 4. 10. 2020 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za živé a zemřelé farníky
08:30 Kostel za Boží pomoc a požehnání pro bratra Jana a pro ty co povedou mládež ve farnosti
10:00 Kostel na poděkování za 40 let manželství a za + Vojtěcha Stuchlíka | 1. sv. přijímání
11:30 Kostel za + Romana Kejíka, jeho rodiče s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu
14:30 Provodov-Malenisko, kostel Panny Marie Sněžné poutní mše svatá farnosti Zlín
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel dík za život Jitky Růžičkové a Jarmily Glabazňové s prosbou o požehnání do dalších let

Hlášení farnosti 27. 9. 2020

26. neděle v mezidobí


Svátky v týdnu

Pondělí:       Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Úterý:           Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Středa:         Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Čtvrtek:        Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Pátek:           Památka sv. andělů strážných

Neděle:        27. neděle v mezidobí

Oznamujeme

 • Od této neděle bude opět na nástěnkách v kostele a v klubu Pod Kánoí i na webových stránkách farnosti zveřejňován rozpis bohoslužeb a akcí pro následující týden.
 • Filmový apoštolát zve ke shlédnutí mimořádného snímku Skrytý život v úterý 29. září v 18:30.
 • Škola společenství bude v tomto týdnu pokračovat druhým setkáním, a to ve středu v 19:30 a se stejným programem ve čtvrtek v 8:30. Tato formace je určena pro vedoucí společenství a ty, kteří o takové službě uvažují.
 • Ve čtvrtek 1. října večer se rozbíhá pro mládež zlínských farností nové společenství 4YOUNG.
 • V pátek 2. října proběhne od 17:00 adorace s uctíváním Písma v rámci přípravy na Bible dnem i nocí.
 • V neděli 4. října při mši v 10:00 přistoupí některé děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Tentýž den nabízíme farníkům pouť na Provodov, a to buď pěšky či autobusem. Mše sv. začne ve 14:30.
 • Abeceda duchovního života – přihlašování do tohoto formačního cyklu salesiánů do 30. září.
 • Nabízíme farníkům možnost vyzvednout si po každé nedělní bohoslužbě svěcenou vodu do domácích kropenek. Vzhledem ke zpřísněným hygienickým opatřením jsme zvolili variantu uzavřených pet láhví.

 

 • Na webových stránkách farnosti najdete:
  • Info k výuce náboženství, ke katechezím Dobrého Pastýře, k akci Bible nocí i dnem, vyjádření o. arcibiskupa k aktuální situaci.