Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 16. 10. do 23. 10. 2022 - 42. týden

NEDĚLE 16. 10. 2022 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodiny, Vránovu a Mánkovu.
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel na poděkování za dar života a dar křtu pro Julii, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
11:30 Kostel na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Ludmilu a Jana Pechancovi a jejich+ rodiče  a prosba o dar zdraví pro * rodinu, a prosba o Boží pomoc pro rodinu
PONDĚLÍ 17. 10. 2022 PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + Pavlínku Ryškovou při příležitosti 96. narozenin
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a její dobrodince
ÚTERÝ 18. 10. 2022 SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
06:30 Kostel za + Jaroslava Čapáka, jeho rodiče a * rodinu
STŘEDA 19. 10. 2022 SV. JANA DE BRÉBEUF, IZÁKA JOGUESE, KNĚŽÍ, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za Elenku a Michala a manžele Ptáčkovy
18:30 Kostel za + manžela Františka Rábka
ČTVRTEK 20. 10. 2022 ČTVRTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + manžela a syna Jana a * rodinu Uhlíkovu
18:30 Kostel na poděkování za dar života Věry Malotové s prosbou o ochranu Panny Marie
PÁTEK 21. 10. 2022 BL. KARLA RAKOUSKÉHO
06:30 Kostel za + rodinu Březíkovu a Pokludovu, nenarozené děti a +++
14:00 Kostel pohřeb: Věra Kolenovská (1942)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel na poděkování za 55 let společného života, Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
SOBOTA 22. 10. 2022 SV. JANA PAVLA II., PAPEŽE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Jurákovu, Hnilicovu, Mackovu, Hrůzovu, Bobalovu, a +++
18:30 Kostel za +  Dagmar Vaškovou
NEDĚLE 23. 10. 2022 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
07:00 Kostel za tatínka Františka a bratra Jiřího
08:30 Kostel za + rodiče Matlovy, Chromčákovy, syny a vnuka.
10:00 Kostel za + Marii Konečnou, roz. Kratochvílovou, jejího + manžela Josefa Konečného a jejich + syna Josefa Konečného
11:30 Kostel za farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence Zlín

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

ÚTERÝ          Svátek sv. Lukáše, evangelisty

SOBOTA      Památka sv. Jana Pavla II., papeže

NEDĚLE        30. neděle v mezidobí

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme všem, kteří se zapojili do sobotního semináře pro scholy.

OZNAMUJEME:

  • Dnes v neděli po druhé mši sv. zveme do farní kanceláře středoškoláky, kteří mají zájem o náboženství pro středoškoláky. Je třeba domluvit termín a místo setkávání.
  • Příští sobotu se uskuteční Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě. Program nabídne společný růženec, zajímavé workshopy: P. Lukáše Jambora o kardinálu Špidlíkovi, o misiích předá svědectví Komunita Cenacolo a pro manžele budou mít workshop manželé Kvapilíkovi. Následovat bude adorace a mše svatá. Během adorace a workshopů bude zajištěno hlídání dětí. Ze Zlína vypravujeme autobus, který pojede od divadla ve 13h. Přihlašujte se ještě do úterý v prodejně Veni. Nabízíme také možnost pěšího putování, informace jsou v ŽF a na webu.
  • Příští neděli 23. 10. bude Misijní neděle spojená s mimořádnou sbírkou. Před kostelem bude probíhat misijní jarmark. Po všech mších svatých proběhne misijní snídaně plná sladkých i slaných pokrmů, nebude chybět ani teplý nápoj na zahřátí. Budete mít také možnost zakoupit výrobky dětí z misijního tvoření a výrobky a dary farníků. Aby se mohla akce uskutečnit, prosíme o pomoc všechny, kteří rádi pečou a tvoří. Výrobky doneste během příštího týdne nejpozději v sobotu 22.10. do 15h na faru.
  • Odjezd autobusu na Godzone tour do Ostravy bude od divadla ve Zlíně 25. 10. v 15 hod. Cena 350 Kč. Je třeba se přihlásit přes odkaz na webu farnosti.
  • V kostelní nástěnce najdete jména navržených kandidátů do nové pastorační rady. Volby se uskuteční poslední neděli v říjnu.

V posledním čísle FZ najdete pozvání na:

Farní drakiádu; Klub maminek a Modlitby matek; Spolčátko pro předškoláky; půlroční přehled aktivit pro křesťany z našich farností.