Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 24. 5. do 31. 5. 2020 - 22. týden

NEDĚLE 24. 5. 2020 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za farníky
08:00 Kostel za + Janu Pechancovu, + Jarmilu Pavelcovu a * rodinu
09:00 Kostel za rodinu Chvatíkovu
10:00 Kostel za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, a jejich rodiče
11:00 Kostel za Boží požehnání pro sourozence Evu, Petra a Hanku, kteří letos slaví životní jubileum.
12:00 Kostel za spásu duše + Hany Ančincové, jejího manžela a * rodinu
17:00 Kostel za + manžela Josefa Majera a * rodinu Majerovu
18:30 Kostel za trpící a pronásledované křesťany
PONDĚLÍ 25. 5. 2020 SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + Oldřicha a Vlastu Nekolářových
18:30 Kostel za studenty, za komunitu Cenacolo a otevření domu v ČR
ÚTERÝ 26. 5. 2020 PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
06:30 Kostel na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let a za * rodinu
STŘEDA 27. 5. 2020 SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA
06:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence
12:30 Kostel pohřeb: Vaščáková Marie
14:00 Kostel pohřeb: Zavrtálková Květoslava
18:30 Kostel za dar zdraví pro celou rodinu
ČTVRTEK 28. 5. 2020 ČTVRTEK 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za zemřelé
18:30 Kostel za + rodiče Marii a Stanislava Chovancovy a bratra Stanislava
PÁTEK 29. 5. 2020 SV. PAVLA VI., PAPEŽE
06:30 Kostel za + rodiče Mařasovy a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodinu Jeřábkovu, Skybovu a Kuchovskou
SOBOTA 30. 5. 2020 SV. ZDISLAVY
06:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu a duše v očistci
18:30 Kostel za + Karla Staříka a jeho * rodinu, za + Marii a Františka Kopečných
NEDĚLE 31. 5. 2020 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:00 Kostel za + manžele Kusákovy s prosbou o dary Ducha svatého pro celou rodinu
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za * a + rodinu Tichů a Ptáčkovu, duše v očistci, za dar 60 let společného života a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro všechny
11:30 Kostel na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za nová i stávající kněžská a řeholní povolání

Děkujeme

 • Velké poděkování patří vám, kteří jste se přihlásili k pořadatelské službě v kostele a k dezinfekci lavic. Stále potřebujeme dobrovolníky. Hlaste se prosím v kanceláři.

 

Oznamujeme

 • Minulou neděli jsme mysleli na pronásledované křesťany, zvláště na blízkém východě. Sbírka vynesla 90 tis. Kč. Děkujeme za vaši velkou štědrost.
 • Pořad bohoslužeb: od pondělí budou bohoslužby v hodiny, na které jsme byli zvyklí před karanténou.
 • Adorace: od pondělí začnou v zaužívaných časech v pátek a neděli.
 • Zpovídání:
  • ve všední dny 30 min před ranní mší sv. na faře v sále vedle kanceláře
  • večer, kromě úterků od 17 do 18 h. v sakristii
  • ve středy od 8 do 10 hod. v sakristii
 • Klub pod kánoí: bude v provozu již od příští neděle.
 • Ve středu 20. 5. se uskutečnilo zasedání ekonomické rady. Bylo zhodnoceno uplynulé období, ve kterém se vyčistil, vymaloval a vybavil novou podlahou prostor nad kotelnou, vyměnily kostelní reproduktory, na farní dvorek byla umístěna nová kamera, započalo se s úpravou a zabezpečením farního archívu. Hlavním bodem programu bylo řešení úprav interiéru kostela.
 • Ve čtvrtek 28. 5. zveme na setkání pastorační radu. Začne v 19. 30 hod. a budeme hodnotit uplynulý čas karantény a plánovat život farnosti v následujícím období.
 • V sobotu ve 20 hod. připravujeme v kostele hodinovou vigílii Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Přijďte společně chválit Pána a prosit o pomoc jeho Ducha.
 • V následujícím týdnu zveme děti, které navštěvují hodiny náboženství, aby přišly do kostela v časy začátků vyučování náboženství. Rádi vás uvidíme a společně prožijeme čas modlitby a povídání o velikonoční době.
 • Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě vyhlásila výběrové řízení na pozici správce klášterní budovy Regina ve Zlíně. Další informace jsou na webu a na nástěnce.