Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 6. 6. do 13. 6. 2021 - 23. týden

NEDĚLE 6. 6. 2021 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za * a + rodinu Malenovskou a Čechovu
10:00 Kostel za * a + rodinu Viceníkovou a Potáčkovou
11:30 Kostel za + rodiče Aloisii a Františka, za prarodiče a milovanou sestru Evu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel poděkování za 70 let života
PONDĚLÍ 7. 6. 2021 PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel poděkování za dar života Romana Frolka SJ a dcery Anny Marie, s prosbou o dary Ducha Svatého do dalších let života
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 8. 6. 2021 ÚTERÝ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 9. 6. 2021 SV. EFRÉMA SYRSKÉHO, JÁHNA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za syna Filipa
13:00 Kostel pohřeb: Váňa Jaroslav (1944)
18:30 Kostel s prosbou za klid duše a Boží odpuštění pro + Miroslava Bobáka a jeho * rodinu Bobákovu
ČTVRTEK 10. 6. 2021 ČTVRTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Aufovu a Duroňovu
10:00 DS Burešov za nemocné
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída
18:30 Kostel za + Annu Breneselovu, manžela, rodiče, sourozence a prarodiče
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci
PÁTEK 11. 6. 2021 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
06:30 Kostel za posvěcení kněží naší farnosti
13:00 Kostel pohřeb: Kotasová Jiřina (1929)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování za 75 let života, s prosbou o  ochranu Panny Marie a Boží požehnání do dalších let
SOBOTA 12. 6. 2021 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + kněze a řeholníky
18:30 Kostel za + Miladu Valentovou, manžela Milana a Boží ochranu pro * rodinu
NEDĚLE 13. 6. 2021 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za dar zdraví pro nemocného kněze Antonína
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za + rodiče Novosadovy, + Janu Pechancovu, * rodinu Pavelcovu a duše v očistci
11:30 Kostel na poděkování za obdržené milosti s prosbou o požehnání pro rodinu Jurákovu a Adamuškovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + členy Živého růžence
Hlášení farnosti
6. 6. 2021
10. neděle v mezidobí

SVÁTKY V TÝDNU

 

Pátek                        Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sobota                     Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

NEDĚLE                    11. neděle v mezidobí

 

OZNAMUJEME

  • Děkujeme studentům za zprostředkování pondělní mše sv. a následné diskuse vedené P. Ladislavem Heryánem. Díky patří i všem organizátorům Noci kostelů a také těm, kteří se během května účastnili májových minipoutí.
  • Za měsíc květen jste do pokladničky pro potřebné vybrali 15 710,- Kč, upřímné díky. Finance používáme pro přímou pomoc. Pokud víte o lidech v nouzi, dejte vědět.
  • V neděli 20. 6. se na Náměstí Míru uskuteční již podruhé akce pro rodiny nazvaná Milované město. V předvečer bude v kostele předprogram doprovázený písněmi z Taizé v podání skupiny Adorare. Podrobnosti naleznete na plakátcích a webu.
  • Přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022

Rodiče budoucích prvňáčků a rodiče dětí, které u nás ve farnosti náboženství ještě nenavštěvovaly prosíme, aby vyplnili přihlášku, která je ke stažení na webu, nebo si ji mohou vyzvednout v sakristii v kostele nebo na faře.

  • Zájemci o svátost biřmování a dospělí zájemci o křest – vyzvedněte si v sakristii, ve farní kanceláři či vyplňte na webu přihlášku a odevzdejte ji do 13. 6.
  • V sakristii si můžete vyzvednout víno z arcibiskupských sklepů, jako poděkování za vaše příspěvky na opravu varhan.